Práca s dychom

Pri emóciách s detskou zvedavosťou vedome používam/š/ dych. Dopriať si čistú psychickú mannu na čistom posvätnom obruse v prítomnej chvíli so všetkými blížnymi a so všetkým, tak sa koná panenská obeta chleba – chemických prvkov večnej radosti vína pre pána, prebudiť si – liečiť si – omladiť si – fyzické telo, budovať si chrám Boží. Za zdarné výsledky v prítomnej chvíli ďakujem – vyváženie váh chemických prvkov pri stavbe tela. Telo vyživujem/š/ dennodennými situáciami, ktoré obsahujú chemické prvky: ,,Tu a teraz

Dnešný dátum 01.03.2024 nás pozýva v každom momente k psychickej hostine pre panenský mladistvý výkon tela:

  1. 3 x 0. = pevný základ pokoja – s čarovným obrusom prestri sa, pre meranie váh chemických prvkov v tele
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, s pomysleným čarovným obrusom a pomalým pokojným dychom, prebúdzam/š/ – liečim/š/ – omladzujem/š/sa so silou novej jari – svoje fyzické telo, udržujem/š/ si v dobrej kondícii príbytok chrámu Božieho
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pri panenskom čistom úmysle – s dennodennou kontrolou váh – čisto prestretého panenského obrusu – pre čistý tok chemických prvkov v tele, pri stavbe večnej mladosti: ,,Tu a teraz“
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pomalý čistý dych je chemickou továrňou pre všetky chemické zložky fyzického tela, telepaticky sa dotýkam/š/ všetkými zmyslami, kým sa preverí: A – čuch – rozpoznávanie vône chutí, B – chuť – vytrvalosť nových slín tvorených na jazyku, C – um – jasnú myseľ, D – zrak – čistý tanec života, E – sluch – počuť hudbu života, F – hmat – rutinu života
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života: A – kontrola tŕňovej koruny: 1. suchý strom, 2. horiaci krík – zdravá myseľ, B – pribité ruky – nohy na kríži – pripravený cit v rukách v nohách pre olympijský výkon tela: roľníka, robotníka, mať na pamäti detskú inteligenciu, pre dosiahnutie dospelej inteligencie, C – žíznim – nespokojnosť je mŕtvou vodou – sucho v ústach, spokojnosť je rozpustený chemický prvok vôd v ústach, D – rana v boku – nadobličky zaznamenali hormón radosti pre slovo: 1 – jar -maľované obrazy s kvetmi srdca pre opelenie kvetov, 2 – jeseň pre skutok – obrazy maľované s tŕňami v srdci – čistá robota – obratá uskladnená úroda, všetko pripravené na zimu pre dennodennú spotrebu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.03.2024

Vytlačiť Vytlačiť