Poznávaj svoju duchovnú pupočnú šnúru

Poznávaj svoju duchovnú pupočnú šnúru. Človek zvládol prvú cestu na svet. Pri pôrode sme sa rozlúčili z postieľkou. Prestrihli pupočnú šnúru, prepojenosť matky a dieťaťa. Prvý plán nášho stvoriteľa a jeho dokonalosť za štyridsať týždňov. Všetko na tácke podané jedincovi- človeku. Vyhnanie z raja.

Druhý plán boží sme dostali do vlastných rúk. Pre správnosť napredovania otec nebeský použil váhy, aby nám ukázal dokonalú cestu jedinca – človeka.

Každé „nie“ použil ako osivo a každé „áno“ použil ako žatvu. Tento dokonalý pár boží, skrýva skúsenosť človeka. /NOE, do svojho korábu zbiera po páre zvieratá./ Skladačka božieho tajomstva- vedomý človek učí nevedomého človeka.

Človek používa duchovnú pupočnú šnúru. Dávajme pozor, aby sme sa do nej nezamotali. Preto za minulosť ďakujme – magnetické odpojenie, pre pohyb v aure jedinca, ako pohyb v placente – v brušku matky.

V prítomnej chvíli sa stíšime. Vtedy energia duše rastie v čistú auru jedinca– našu zasľúbenú zem. Spevňovanie duchovnej pupočnej šnúry – rebro Adama. Duša – magnetická sila, ktorá vypĺňa našu auru, našim myslením. Pozitívna myseľ – liek, negatívna myseľ – jed.

Budúcnosť. Pros – otváraj , magneticky sa prisaj ako k prsníku, aby si vyživoval telo. Ďakuj – zatváraj magnetickú energiu, odpoj sa od prsníka, lebo tvoje mladé telo sa uškvarí – zostarne.

Myseľ, slová a skutky- duchovná pupočná šnúra – trenažér napredovania, pre našu dokonalú cestu.

Sme ochotní prijať dokonalý boží plán?

Vyberá jedinec. Telo je zrkadlo naplnenie mysle, slov a skutkov: „JA som cesta pravda a život.“ Lebo „mňa“ sa to teraz týka.

Krok po kroku sa učíme, alebo učenie odovzdávame pre dokonalý boží plán.— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť