Poznanie lásky

Prechodná olympijská energia oheň, svetlo, poznanie, riadi rovnodennosť – váhy života: ,,pros a ďakuj“ – problémy majú riešenia. Duch svätý: ,,ohnivé jazyky vytrvalosťou otvárajú svetlo ,,Archu zmluvy“ a tým získavame poznanie, ktoré pôsobí na vedomie – myšlienky, podvedomie – slová, karmu – skutok, dedičnosť – odbornosť. Dennodenne pracujem/š/ s materiálom poznania, alebo zatratenia lásky.

Dnešný dátum 22.05.2024 nám pripomína svet plný záhad pre poznanie, alebo zatratenie lásky:

  1. 2 x 0. = pevný základ váh, pros a ďakuj, udržiavaj váhy ducha svätého: ohnivé jazyky, svetlo vytrvalosti, s dennodenným poznaním hmatateľného citu
  2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, pre súlad váh a pevnosti koreňa
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života: A – vedomé myšlienky pracujú s duchom svätým ,,ohnivými jazykmi“ v kolobehu života, B – podvedomé slová pracujú s čestnosťou úmyslu, zotrvať až do konca s kompasom života, C – karmické dennodenné skutky pracujú s rovnocennosťou poznania hmatateľného citu, D – dedičná odbornosť pracuje rovnodennosťou ,,pros a ďakuj“
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú gombíkom pre každodenné rozhodovanie sa: ,,pros a ďakuj“ – šoférujem/š/ vedomie – myšlienky, podvedomie – slová, karmu – skutky, dedičnosť – odbornosť, som/si/ na ceste k poznávaniu, alebo zatracovaniu lásky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť