Požehnávanie

Požehnávanie seba a blížnych je dokonalá laboratórna diagnostika, zdroj sily, technicky zvládnuť svoju identitu. Stíšme sa, aby sa nám v mysli objavilo laboratórne sklo na ktorom máme víziu – nápad. Každý jedinec je vedecké laboratórium, kde každý skúma každého, tak ako skúmame vesmír: rovnocennosť medzi všetkým. Ponižovaním podchladíme globálny systém, povyšovaním prehrejeme globálny systém, preto sa stišujme, aby globálny systém produkoval blahodarne účinky pre náš organizmus.

Dnešný dátum 10.02.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = vidieť a počuť pevný základ v sebe, v blížnom vo spojení s Univerzum požehnávaním, laboratórne sa liečime navzájom psychicky a fyzicky
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, potrebujem požehnanie: ,,rob tak, aby si bol spokojný/á/ – zažívaj Božie objatie, čo prajeme druhým prajeme sebe, vždy a všetci sme spojený s váhami života
  3. 3 x 2. = stíš sa, nech psychika zaznamená úprimné požehnanie detskej zvedavosti
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, Božie mlyny melú pomaly, ale isto, uplatni svoj gazdovský rozum v každej dobe, požehnaj seba, blížneho a Univerzum, všetci sme jedno používame jednotnú silu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť