Posvätný oheň človeka

Zapáliť v sebe posvätný olympijský oheň je požehnanie, vo všetkom aktivovať statický bod kríža, aby sme zvládli palivo – to čo sa nám nepáči a dosiahli posvätný olej – to čo sa nám páči, je to práca s emóciami.

Ako? Na to máme vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Prečo? Človek je polovica mapy všetkého. Druhu polovicu mapy pokladu pre aktívny život má u blížneho, stíšením sa, obe mapy sa spoja, načítavajú sa informácie, ktoré sú palivom – emócia ,,Nie“ a stavajú sa olejom – emócia ,,Áno“.

Pripomeňme si staroveky horiaci Babylon, všetko čo vyvýšime porušíme pravidlo váh, a tak zničíme v sebe posvätné palivo pre posvätný oheň v jadre bunky – človek vyhorí, zničí v sebe posvätný olej.

Držme sa hĺbky odkazu popolušky a jej tri orieškov:

  1. myseľ rytiera
  2. slová bálu
  3. skutky svadobné
  4. prijímame v sebe život odbornosti plného rozkvetu využitia všetkých možností rozvoja človeka, pre zber úrody svojho osobného i kolektívneho šťastia

Nosme v sebe dar, duchovné rúžové okuliare, nožičky okuliarov aktivujú sny spánkov, aby sme uchopením počuli vývoj udalosti, okom videli priebeh udalosti, a tak hmatateľne voňali afrodiziakum chutí dokonalého Božieho príbehu pre aktiváciu rozumu človeka zdravej psychiky a fyziky aktívneho posvätného ohňa.

Rozpoznávanie pocitov porozumením máme za sebou, trénujme to čo treba. Sme nespokojný? Zamyslime sa, prosme, štartujeme. Prišla požiadavka zapáliť v sebe posvätný olympijský oheň, stíšme sa, požehnajme, pomaly dýchajme, dajme problematike, systému čas, nech sa posvätný oheň zodpovednosti v našich žilách rozhorí. Zoraďuje sa postupnosť pre dosiahnutý výkon. Sme spokojný? Zamyslením sa, uvedomíme si, že sme v cieli, olympijský posvätný oheň je rozpálený, ďakujme za svoju aktivitu poznania systému. Posvätný oheň sa minimalizuje do bunky, aby kedykoľvek a komukoľvek sa mohol rozhorieť.

Majme na mysli posvätnú Božiu ruku, v ktorej sa ocitneme v každý čas, keď sa stíšime, rozohreje nás stvoriteľ svojim posvätným ohňom vo svojej ruke – v takzvaných ranách Ježiša Krista.

Stíšením robíme odtlačok svojej prednej časti tela, sme ako kňaz, ktorý čaká na svoju vysviacku. V mysli ležíme na bruchu a odtlačok robíme pre zlet odľahčenia udalosti v prítomnej chvíli:

  1. vo vzduchu, pre aktiváciu mysle, aby si mohol dýchať
  2. v ohni, pre aktiváciu slova, aby si očistil všetky svoje hnevy, krivdy, závisti, pýchu…
  3. na vodnej hladine, pre aktiváciu skutku, aby si poďakoval za svoju aktivitu pre koordinovaný pohyb olympijského víťaza v prítomnej chvíli
  4. na matke planéty Zem, pre aktiváciu odbornosti

Keď je spodný odtlačok hotový, robíme si vrchný odtlačok, prijímame požehnanie poriadku Univerzom, aby sme mali zdravú chrbtovú kosť pre aktívny život spojený s celistvosťou celého vesmíru. Staň sa: ,,Vesmír – mís rev“, tak si vytvárame svoju rakvu rakety aktívneho svetla pre šťastné chvíle života.

Sme deti matky planéty Zem vo slnečnej sústave. Slnečná sústava je pre človeka satelitom poznávania pre aktívny život celistvosti s celým vesmírom. Sýtime sa informačnom poriadkom prírody a dokonalým Univerzom aktivovania informácií človek človekom.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.07.2022

Vytlačiť Vytlačiť