Postoj k životu

Čas pomaly putuje, život sa vyvíja, všetko má svoje čestné mantinely pre aktiváciu originality a pre kolektívny rast. Každá čiastočka má svoje miesto, niečo zahodiť – posúdiť znamená, stratiť kúsok puzzle a dielo stáva sa nefunkčné. Všetko má svoj rub – vnútornú stranu, kde sa skrýva kontrola dokonalého systému – postoj k životu. Detská zvedavosť – nové slnko rána je milosrdenstvom nepoškvrneného počatia k blížnym, aktivuje čistú silu úmyslu, otvára duchovný novovek informačného poľa pre koordinovaný pohyb fyziky.

Dnešný dátum 21.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ – statiku v sebe a zodpovednosť k blížnemu, spracovať svoje emócie – práca s mysľou. Spracovať slova – práca s informačný poľom. Uviesť slova do pohybu: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“ – aktívne koordinovane sa hýbať. Ustáliť – preveriť informačné pole – odovzdať skúsenosti svojim blížnym: ,,míľové čižmy“
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, navzájom si aktivujeme svoju silu pre vyššie ciele na inej úrovní – možnosť vstúpiť do novej doby
  3. 4 x 2. = stíšme sa, úmysel sa zaznamenáva: Univerzum, planéta Zem a všetko živé i neživé na planéte Zem je výbavou každého človeka
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko robíš kvôli sebe, tak následne zaznamenávaš svoje charizmatické chvíle – Božie objatie – spokojnosť

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 21 – /21-14=7/ siedma časť satelitu človeka je planéta: ,,Saturn“, čo je to siedma rozumová čakra, siedmy Boží príkaz: ,,Nepokradneš“ – slovo je vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,predložky“, tvoria osobný priestor pre kufor človeka – vnútro
  2. 02 – stíš sa, všetko máš v kufri: ,,vo svojom vnútri“
  3. 20 – /20-14=6/ šiesta časť satelitu je planéta: ,,Jupiter“, čo je to šiesta čakra označená ako tretie oko: vízie – možnosti človeka, spojené so šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš“, slovo je vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského Jazyka: ,,Príslovky“ – vyjadrujú okolnosti dejov
  4. 23 – /23-14=9/ deviata časť satelitu človeka je planéta: ,,Neptún“, čo je to druhá časť aury človeka: ,,plod života“ spojená s deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“, veta je vysvetlená gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Častice“ – postoj človeka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.02.2023

Konzultant: Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť