Poslanie človeka

Poslaním človeka je vedieť sa orientovať, hľadať páry vo svetle života, všetko pre niečo sa deje, aby sme sa posunuli ďalej vo posvätnom olympijskom ohni života, ktoré si pripomíname v šestnástich lekciách v pároch pre dnešný aktuálny deň:

 1. V mínus piatej sa dozvedáme, že všetko má vojenskú disciplínu sily s anjelským postojom pre ľudské emócie, ktoré otvárajú nebesá a to úž hovoríme o mínus štvrtej lekcií v ktorej rozpoznávame emócie: v zlej emócii nachádzame noc – jasnej oblohy na ktorej astrológia poznáva aktuálnu silu okamihu pre vytvorenie a ukotvenie dobrej emócií, ktorá je emócia dňa stretnutia sa so slnkom života. Všetko má tabuľky: vojaci s anjelským postojom pre pár, ktorí tvoria jednotu dňa pre zdravé korienky života
 2. V mínus tretej lekcií sa pozorovaním dozvedáme, že všetko má podstatu v kolobehu života planéty Zem, aby v mínus druhej lekcií: ,,Miluj seba – hovoríme o psychike, miluj blížneho – hovoríme o zápalnej posvätnej, olympijskej sile rovnosti pre funkčnosť fyzického tela, s rešpektom pred dokonalosťou Boha Univerzum“. Všetko pre porovnanie má tabuľky, ktoré sú revíznou kontrolou správnosti konania plodných krokov života, sú to zdravé korene života
 3. V mínus prvej lekcií v prvej čakre sa dozvedáme o cirkulácii systémov v tele človeka, napríklad krv: bunka zaznamenala zlý pocit, potrebuje vyslať impulz cez tunel dutej žily a tak sa dostať do srdca, okysličiť krv v srdci a pri impulze emócií áno následne sa vráti otvorená informácia cez tunel aorty, tepny späť do bunky, pre zdravý základ života hovoríme o nultej lekcií v nultej čakre kde nachádzame zdravý koreň života
 4. V prvej lekcií v prvej čakre sa dozvedáme o dokonalom pohybu poznania, záujem chcieť poznať a byť vo svetle slnka neba, aktivujeme si prvú čakru QR dokonalosti a to pre zdravé orientovanie kontroly svetla Slnkom s rešpektom k lekcií druhej v druhej čakre ktorá kontroluje QR planéty Merkúr tvorivosť
 5. V tretej lekcií, v tretej čakre si doprajeme kvalitné možnosti, ktoré stráži a kontroluje QR planéta Venuša, aby sa obhájilo plodné slovo otca a plodná matka zem a sme v štvrtej lekcií v štvrtej čakre, ktorá kontroluje QR planéta Zem
 6. V piatej lekcií, v piatej čakre sa dozvedáme o počutí človeka Boha Univerzum v kontrole QR s planétou Mars, aby sme v šiestej lekcií, v šiestej čakre videli Boha Univerzum v kontrola prebieha QR s planétou Jupiter
 7. V siedmej lekcií, v siedmej čakre sa dozvedáme o zdravom rozume človeka, kde sme s i aktivovali kontrolu QR s planétou Saturn, a tak v ôsmej lekcií, kde nachádzame prvú časť žiara svetla aury života, poznávame afrodiziakum v kvete blany života aktívna kontrola QR planéty Urán
 8. V deviatej lekcií, kde sa hovorí o druhej časti žiary aury života dozvedáme sa o plodu škrupiny života, narazíme na druhú aktívnu kontrolu QR planéty Neptún, aby sme v desiatej lekcií preukázali stálu čerstvosť zrelosti v tretej časti žiary aury spojenia aktívnej kontroly QR planéty Pluto so svojimi piatimi mesiacmi.

Dnes máme dátum: 02.08.2022

 1. 4x číslo dva – stíš sa (autosugescia mysle pre stáli oheň života)
 2. 2x číslo nula – základ života (nultá lekcia, nultá čakra)
 3. 1x číslo osem – zákazka života (autosugescia mysle pre stáli oheň života)
 4. číslo spočítame 16, šestnásť častí učiva

Dokážeme v sebe stíšiť myseľ, ktorá funguje v psychickej pohode, tým následne zapaľujeme v sebe posvätný olympijský oheň života, a to pri pomyslení na kohokoľvek, alebo čohokoľvek, psychika sa rozohrieva ohňom lásky k blížnemu tvoriť dokonalé, tak ako nás rozohreje tvorba fyziky. QR slnečnej sústavy potvrdzujú zdravý kód DNA dokonalého daru Boha Univerzum uzdravujeme seba: svoju rodinu, svoju obec, svoju vlasť, a tak je zdravý každý kontinent, čo sú to zdravé orgány tela. V lekciách nachádzame:

 1. korene, alebo kohúta života – lekcie mínus päť až nula
 2. kmeň, alebo žĺtok života – čakry od pása dole
 3. korunu, alebo bielok života – čakry od pása hore
 4. kvet, plod, zrelosť, alebo blana, škrupina, čerstvosť života

Boh Univerzum dal ľuďom planétu Zem, aby s aktivovaným plodným rozumom pre vyššie ciele sme obhájili zdravé telo – chrám Boží s jasnými pravidlami. Použijeme svoje vyššie Ja s detskou zvedavosťou a zodpovednosťou? Klopte a otvorí sa Vám blana kvetu života pre plodný olympijský posvätný oheň života. Hľadajte a nájdete blanu kvetu života pre plodný olympijský posvätný oheň života.

Všetko potrebuje zdravý pár a to si umocníme pri rešpekte úcty zodpovednosti v šestnástich lekciách učiva, prijímať nové výzvy zapaľovania olympijského posvätného ohňa života. Čistý človek má v sebe prirodzenú dokonalosť anjelskej sily pre vojenskú disciplínu, preto dôverujme dokonalosti, sú to spojené nádoby pre aktuálnu aktívnu silu zdravej psychiky a fyziky zničiť v sebe zvierací pud a nahradiť ho ľudským cítením.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.08.2022

Vytlačiť Vytlačiť