Poriadok

Slovo poriadok je overovanie statiky kdekoľvek, čohokoľvek, kohokoľvek. Slovo poriadok rozložíme na dve častí: ,,riad a koop“. Slovo riad – je kuchyňou človeka, kde sa kopi riad pre celok písmeno O. Degustuj jedlo a pozoruj ako chutí blížnym tvoje kuchárske umenie. Každá práca je kuchyňou pohybu, ktorá ovplyvňuje informačne pole človeka, má presne rozložené stanoviská podľa mne známych dvoch vzorov: ,,kohút a vajce – strom poznania“.

Pozrime si pozorne obrázok. Každý človek je spojený s podsvetím a s nebom rovnakým dielom čísel šesť v šesť – cípej hviezde. Tu sa nám spojili štyri čísla pre význam šesť pre vzory kohút a vajce a strom poznania.

 1. podsvetie je kohútom – koreňom
 2. svet je ,,žĺtkom a bielkom“ – kmeňom a korunou
 3. nebo je čerstvosť a zrelosť znášať nové vajcia – úroda stromu
 4. život je riešením v päť cípej hviezde – v poskytovaní informácií a šesť cípa hviezda overuje statiku informácií spojenú s presýpacím jadrom: raj – emócia Áno/kraľuje od pása hore – máš v poriadku hlavu/, možnosti – emócia Nie /kraľuje od pása dole – máš v poriadku análne vývody tela/

Každý na svet ide s rovnakou výbavou: podsvetie

 1. deň má 24 hodín – plaziaci sa had
 2. nápady realizované – rovnodennosť
 3. slovo sa skutkom stalo – rovnocennosť
 4. kompas života: myšlienkami, slovami, skutkami obhajuje Božiu pečať – poriadna robota sa chváli sama
 5. kolobehom života ukotvuješ svoju: myseľ, slovo, skutok, odbornosť
 6. každý je postavený na rovnakých základov pečate života pre nový štart rešpektu pred včelym zberom nektáru: ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého“

Každý používa svoju výbavu vo svojom živote: svet

 1. dokonalosť – premena pre tvorivosť ega – Božiu pečať si otvoríš svojou zvedavosťou pre poznanie
 2. tvorivosť – premena tvorivého ega – otvorená Božia pečať pre skutok poznania je dôkazom úspechu
 3. možnosti – premena ega v spolupráci s Univerzum – Božia pečať je Cejch osobnosti človeka, posúva vzdelanie využitia inteligencie pre korunu života
 4. otec hýbe slovom – matka hýbe skutkom – rovnodennosť a rovnocennosť života
 5. počuť pohyb slova
 6. vidieť pohyb slova

Každý smie žať úspechy: nebo

 1. rozumieš pohybu slova
 2. rozumieš pohybu blane kvetu života
 3. rozumieš pohybu škrupine kvetu života
 4. rozumieš pohybu bunky
 5. rozumieš slobode psychiky a fyziky
 6. priame počuteľné a viditeľné spojenie s Univerzum

Dnešný dátum 18.01.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ života podsvetia, ktorý má tiež jadro kontroly hudby života: do – re – mi – fa – so – la – si – do
 2. 2 x 1. = som, si svojim svetlom pravdy pre kmeň a korunu hudby života: do – re – mi – fa – so – la – si – do
 3. 2 x 2. = stíš sa, kontrola mini steru má svoju silu, aktivuješ jadro: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou pre účely neba – stáť sa kopírkou Univerzum – svetlom spravodlivého riadenia
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, pozitívna myseľ je staviteľom: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – blížni sú kvetom života – včely, ktoré riadiš: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 5. 1 x 8. = zákazkou života je hudba cez ktorú si aktivujeme svoju silu poznávaním svetla vo svetle neba, každý má rovnaký informačný poriadok – ,,riad okop riad – kóóp“ pre hudbu života raja možností: do – re – mi – fa – so – la – si – do

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 18 – srdcová čakra – počuješ plodné slovo, máš silu pre plodný skutok
 2. 01 – som, si Božím dieťaťom, telo človeka je včelia kráľovná úľa: ,,podsvetia, sveta, neba“ – riadiš päť cípu hviezdu – prijímaš nové návyky – učíš sa. Udržiava sa automatické riadenie, si učiteľom času tu a teraz v neobmedzenom časopriestore v šesť – cípej hviezde
 3. 20 – je tretím okom, v šiestej čakre – učivo plaziaceho hada: minulosť, prítomnosť vidí reálnu budúcnosť v neobmedzenom časopriestore, rozpoznáva škodcov – manipulantov doby, od hnojiva – učiteľov doby
 4. 23 – život má svoj vrchol a to je plodnosť čerstvosti a zrelosti – spolupráce s Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 18.01.2023

Konzultant: Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť