Pondelok

Slovo pondelok rozdelíme: ,,po n del OK“, sme po akcii ,,nedeľa“, /slovo nedeľa: ne- deľ – a, každé nie, má plodné Áno/, ináč je to delo, zabije ťa to, rozumieš: OK. Z toho vyplýva, že každý človek je sliepkou, to, čo sa nám nepáči, stíši sa – použije sa nulák – hromozvod, tak hľadajme možnosti riešení, každý sám sa cez blížneho inteligentne oplodňuje pod rôznym elektrickým napätím. Až zanedbáva emócie: ,,Nie a Áno“, sú to fázy nespracovaných uzlov, vytvoria pomotané drôty – Babylonské jazyky – pomotaných elektrických drôtov, voláme ich hriechy: ,,vedomé, podvedomé, dedičné, karmické“.

Dnešný dátum 26.04.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ života je nulák
  2. 3 x 2. = stíš sa, párujem/š/ nie a áno, zvládam/š/ v sebe podceňovanie a pýchu, nachádzam/š/ svoju prapodstatu/slimáka – navitý motor – bunku/ pre magnetickú pružinu tela – porozumieť rozumom zvládnuty blesk aury pre aktiváciu informačného poľa
  3. 1 x 3. = dávam/š/ tomu čas, nájdená prapodstata výboja – oplodňuje moju – tvoju auru pre magnetickú pružinu tela v informačnom poli
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života – aktivovaná magnetická pružina aury je pripravená informačne pracovať
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové učenie – nápady života, magnetická informačná pružina je aktívna, človek pracuje informačne, pochopil súvislosti. Kritika, ponižovanie, povyšovanie je opačný prípad, človek vyhorí – stáva sa vyhoreným trpaslíkom v informačnom polí

Emócia Nie je slimákom – navitým motorom – bunkou, emócia Áno je pružinou – pre pružnosť svalov a pružné myslenie vyžiadané rozumom.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť