Pokojná myseľ

Pokojnú, prázdnu myseľ dosiahneme v komore srdca neokysličenej krvi, preto stíšme svoje fyzické emočné telo, ktoré má hlad po informáciách psychiky – duše, tým dostaneme svoju myseľ tri kroky od cieľa. Pripravenosti inteligencie človeka sú dôstojnými krokmi k informačnému poľu pre zdravú fyziku. Tabuľky šesť – cípej hviezdy hovoria jasnou rečou. Inteligencia človeka má päť etáp života:

 1. etapa – stíšiť svoje emócie – batoľa
 2. etapa – dostať sa do bezmyšlienkovitého stavu – škôlkar
 3. etapa – človek plný nápadov – prvý stupeň základnej školy
 4. etapa – overené nápady automaticky fungujú, pre zdravý výkon tela – druhý stupeň základnej školy
 5. etapa – vytvorené mierové podmienky pre rozkvet človeka, aby chutnal zrelé plody svojich aktivít – stredná škola – stredná zlatá cesta

Prvá etapa inteligencie pre nové poznávanie: batoľa

 1. človek je napätý z emócie nie, cíti stav tlaku dutej žily
 2. človek stíši svoje napätie pomalým dýchaním, krv dostáva do predsiene srdca neokysličenej krvi
 3. človek vie, že všetko má dokonalé informácie, pracuje s chlopňou neokysličenej krvi
 4. tým sa dostáva do prvej etapy, bezmyšlienkovitého stavu, do komory neokysličenej krvi

Druhá etapa inteligencie pre nové poznávanie: škôlkar

 1. do bezmyšlienkovitého stavu sa človek dostáva v komore neokysličeného srdca
 2. pokračuje, prechádza pľúcnymi kapilárami
 3. do pľúcnych štyroch žíl
 4. zaznamenaný cieľ podávania informácií psychike – duše pre fyziku – telo

Tretia etapa inteligencie zodpovednosti za slovo: prvý stupeň základnej školy

 1. prijatá nová informácia od psychiky – duše pre fyzickú hmotu – telo
 2. odchádza z pľúcnych štyroch žíl
 3. odchádza pľúcnymi kapilárami
 4. dostáva sa do stavu plných nápadov – komora srdca okysličenej krvi

Štvrtá etapa inteligencie zodpovednosti za skutok: druhý stupeň základnej školy

 1. komora srdca okysličenej krvi: dostáva informácie – vyžiadané nápady s ponukou riešenia
 2. prechádza chlopňou okysličenej krvi – číta katalóg možnosti riešenia
 3. prechádza predsieňou okysličenej krvi – vyberá z ponuky možnosti
 4. prechádza aortou – realizuje sa

Piata etapa inteligencie zodpovednosti za strednú zlatú cestu ,,realizovanie má dva smery“: stredná škola:

 1. ponižovanie, povyšovanie – zostať v ríši zvierat, ktoré sa delia na mäsožravé a bylinožravé. Ponižovanie: bylinožravce. Povyšovanie: mäsožravce. Stávaš sa archeológom doby, žiješ následky dopadov na svoje telo.
 2. odovzdávanie informácií – architekt, buduješ, chrániš svoje zdravé telo

Zopakujem vetu z biblie: ,,Adam pozoruje všetky zvieratá“, Adam je duša, Eva je telo človeka. Adam – duša – psychika získava informačnú úsečku citu poznania pre mier koordinovaného pohybu Eva – telo – fyzika človeka.

Dnešný dátum 14.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 14. = zdravá psychika a fyzika
 3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum života
 4. 1 x 22. = blana kvetu života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.10.2022

Konzultant: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť