Pohyb dychu je láska

Všetko, čo dýcha je udržiavanou láskou života. Dnes pokračujeme so slovami, kde nás pobaví Slovanský jazyk, precíznou skladačkou puzzle: ,,Dedičstvo otcov, zachovaj nám pane“:

 1. krivda: ,,var dik“ /svojou detskou zvedavosťou varíš, ďakuj že smieš/
 2. zlosť: štol Z /tvoje vnútro je štôlňa, odpoveď na všetko a pre každého, vždy nájdeš Z – konečnú vystupovať/
 3. starosť: ros stať /stíš sa, zacítiš teplo v ranách Ježiša Krista – tvoríš ľudskú rosu – teplo/
 4. starosta: ros štát /pridaný dĺžeň – máš detskú zvedavosť, vytvoríš mäkčeň pre svoj štát – svoje telo – leto tepla rosy života
 5. richtár: ,,T chýr ár“ /potrebuješ ticho a tvrdo v sebe spracovať emócie pre veľkosť žiary svetla svojho ega/
 6. hriech: hry ech /potrebuješ byť k sebe prísny nie ľahkovážny, uvedomiť si, že všetko je hra, hľadaj teplú rosu v ranách Ježiša Krista na svojom tele, ináč skamenieš – stvrdneš/

Dnešný dátum 01.09.2023 nás posilňuje s vetou: ,,Dedičstvo otcov, zachovaj nám pane“

 1. 3 x 0. = pevný základ pre zoradenie písmen – puzzle, aby vytvárali rosu tepla: A – pre vedomé teplo v tele v ranách Ježiša Krista, B – tak ruky nebudú krídlami na kríži, ale vedomé teplo pod pazuchami, uvoľní si ruky k zdarnému pohybu, C – nohy nebudú preložené, ale kolená sú pružné kolesá, ktoré udávajú smer pohybu tela, D – opasok Jánošíka rozlišuje, či si pátral po vedomostiach a stojíš rovno ako ,,topoľ – plot ô“ /plod – poznáš hranicu, kde sa začína a končí pohyb dychu života, z tabuľky vyplývajúc, že je to láska, ô – oči a obočie dvíhaš hore, obdivuješ zázraky života/
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, pracujem/š/ s dychom a hľadáš rosu v ranách Ježiša Krista, pod pazuchami, práca s kolenami – kolesami a opaskom ,,Jánošíka – noša´ kyj´/všetko je vedomou nošou, stišuj sa, je to nevedomý kyjak/
 3. 2 x 2. = stíš sa, spracuj prítomný materiál, koľko slov ti treba vysvetliť, aby si pochopil, že Slovania žili inak, boli a sú vyspelý národ
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, cez úctu k blížnemu v ,,štôlni“ svojho vnútra nájdeš jadro sily – seba samého, tak dychom nadychuješ a vydychuješ lásku: ,,aká myseľ, taký dych“
 5. 1 x 9. = pre múdrosť života, pohyb je múdrosťou tvorivého človeka vo všetkom živom, v malom i vo veľkom, všetci sme v jednom, lebo Boh je láska: ,,BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj“- ponor sa do svojej štôlne, do svojho pokojného vnútra, vyčkaj kým napätie pominie a začne sa rosa tepla objavovať, objímať tvoje ,,telo – leto farieb života“ prichádza, aby zahnalo ,,šedú – duše´“- stratenú ovcu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť