Podávanie ruky

Ruka čestnosti – úcty hýbe svetom, je semenom v kolobehu života – sila rastie na šachovnici – podáva štafetu plodnosti života, pre náruč Boha Univerzum. Všetko, čo sa mne/tebe/ nepáči je semenom kráčajúcim po šachovnici pre plodnosť života.

Štrnásť krokov šachovnice pre plodnosť života, takzvaná krížová cesta:

 1. pešiaci – 1: som, si Božím dieťaťom
 2. pešiaci – 2: stíšim/š/ sa
 3. pešiaci – 3: dávam/š/ všetkému čas
 4. pešiaci – 4: pre plodnosť života
 5. pešiaci – 5: pre prijatie blížneho
 6. pešiaci – 6: pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. pešiaci – 7: slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pešiaci – 8: pre zákazku života
 9. veže: pre múdrosť života
 10. jazdci – kone: pre vytrvalosť života
 11. strelci: pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 12. kráľovné: pre vyššie Ja v rutine života
 13. králi: pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. šachovnica: pre slobodu psychiky a fyziky /psychiky: tmy – podanie ľavej ruky, fyziky: svetla – pravej ruka, objatie Boha Univerzum plodnosti semena človeka/

Dnešný dátum 21.10.2023 nás posilňuje náruč Boha Univerzum:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre náruč sily na šachovnici
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom, prekonávam emócie pravej ruky, tak zacítim objatie ľavej ruky pre plodnosť svojej existencie
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, tak cez prekážky som vždy chránený/á/ pravou a ľavou rukou Boha Univerzum
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, tak nachádzam/š/ výsledky svojej práce, podaním úcty kontrolujem/š/ čestnosť – biela kráľovná a následný pohyb svojho tela – čierna kráľovná

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť