Počujeme fluidum

Každý chrám Boží – telo má svoje originálne fluidum. Emócia Nie nás nabáda, že sa máme stíšiť, spracovať fluidum. Nespracované fluidum nás väzní. Čo je to fluidum? Fluidum je dym z pece – vyžarovanie a následne rozprašovanie energie človeka. Emócia Nie nám pripomína, že v peci nehorí, potrebujeme užiť psychiku pre zakresanie ohňa duše s dušou /človek s čímkoľvek/, aby v piecke horelo a tým vytváralo pre telo zdravý dym: ,,fluidum“. Dnes si zopakujeme piatu lekciu, o piatej čakre: slovo počuješ – vnútorné uličné lampy v tme svojho vnútra rozprašovať fluidum možnosti: A – liečivé, B – toxické

Obrázok znázorňuje sedem pohybov v piatej čakre pre zapálenie posvätného ohňa slovom:

 1. Čuch počuje v akom stave je posvätný oheň života označený slovom
 2. Sluch počuje možnosti oddychu Umu
 3. Um hmatá
 4. Hmat chutná
 5. Chuť vidí
 6. Zrak vidí oddych možnosti
 7. Oddych možnosti sa presypáva posvätným ohňom duše – zakresaným ohňom – rozprášeným teplom – prúdom života

Dnešný dátum 26.02.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ života – funkčnosť jadrovej energie pre dokonale vyrobené fluidum
 2. 4 x 2. = stíš svoje emócie, svojim vnútorným pokojom získaš vládu – použiješ dušu – dokonalý internet, zapáliš svoju pec, spoluprácu buniek – mikro-vesmír s Univerzum – maxi-vesmírom
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas pre voňavé liečivé fluidum, kým sa vyčistí pec – nespracované informácie, tým sa kresadlo stáva použiteľné, čisti, upratuje informačné pole: vedomé, podvedomé, karmické, dedičné
 4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad v prítomnej chvíli, čisté fluidum – spásonosný liečivý dym človeka

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. číslo 26 si dnes rozdelíme na dve polovice: 13+13 – číslo trinásť nás vyzýva ku kraľovaniu svojej duše pre výživu svojho tela: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou pre vzácne fluidum v prítomnej chvíli – vyrobenú prírodnú liečivú silu človeka s človekom, alebo s čímkoľvek
 2. 02 – stíš svoje vnútro riadiš psychiku a fyziku pre svoje osobné zdravie, šťastie, žitie v láske
 3. 20 – si generál major svojho vnútra /20-14=6/ máš víziu života, otvorenú šiestu čakru, ktorú voláme tretím okom rozprašuje fluidum, používaš šiestu časť satelitu, čo je to planéta: ,,Jupiter“, vysvetlenú prvým argumentom: šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš“ – rozsievaj čisté fluidum a druhým argumentom, čo je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: Príslovky a porekadlá
 4. 23 – si armádnym generálom svojho vnútra, máš zodpovednosť za svoj kameň mudrcov, ktorý aktivuješ cez svojich blížnych a čímkoľvek, tým blížnych prebúdzaš svojim vnútorný pokojom pre rozprašovanie fluidum. Nezakúrená pec je kritikou, násilím rozprašuje jedovaté plyny, pýcha rozprašuje jadrový výbuch a tým v človeku zostáva prázdnou schránkou – utlačená duša – strata darov duše – porušený základný zákon pre aktiváciu kameňa mudrcov – život bez vnútorného kyslíka, ktorý voláme fluidum je diagnózou a následnou smrťou človeka a čohokoľvek. /23-14= 9/ Deviatou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Neptún“, čo je to druhá časť aury: ,,plod života – tvoriť okolo seba zrelé fluidum“, vysvetlená prvým argumentom, ktorý je deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“ – telo pre výrobu fluidum, vysvetlená druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Častice“ – postoj človeka k výrobe fluidum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Liptovskom Mikuláši: 26.02.2023

Konzultanti: Eva Ferková, Miroslav Uličný

Vytlačiť Vytlačiť