Pochodeň

Každý a všetko má pochodeň ,,Biooheň“, pre prítomné olympijské hry života. Čas a doba ťa odhalí, ponižovaním strácam/š/ pochodeň – Biooheň života – orla dokonalosti v sebe, povyšovaním pochodeň – Biooheň je neovládateľný, strácam/š/ páviu pýchu života. Pripomeňme si vetu: ,,nehádž flintu do žita“ – vyhorí ti realizačné pole. Dokonalosť znázorňuje:

  1. orol – mať vízie života, poznať kotvu života svojej lode
  2. páv – výsledky života, viem/š/ plávať a kotviť – mám/š/ víťazný vavrínový veniec života

Dnešný dátum 08.10.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ cesty času života, pre realizáciu človeka v prítomnej dobe: mať pohľad vízie orla – vedieť, že štartujem/š/, poriadna robota sa chváli sama – mať v sebe vejár páva pre ukončenie dokonalosti, vedieť, kde je bodka ukončenia, začína sa nová realita prosperity remesla – realizovania sa
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, každý deň sa ti ponúka orol – vízia prosperity pre získanie pávieho vejára mojej, tvojej umeleckej odbornosti, do priestoru vedieť v prítomnej dobe sa naplno realizovať – zažívať charizmatické chvíle svojich osobných pochodní pre: A – zachytenú iskru z informačného poľa môjho života – myseľ, mať vnútorný orlí zrak, B – pochopené slovo – zapálený olympijský Biooheň orlieho zraku, C – vychytať a realizovať skutok – zhmotnená vízia Bioohňa v človeku, D – majster učí, odovzdáva Biooheň svojim blížnym pre upevnenie prebúdzajúcej sa doby pre rozkvet života a následnú plodnosť života zdravej bunky
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, všetko má večnú štafetu štartovacej dráhy iskry kotvy života, skladá sa zo štyroch častí pre rozprúdenie Bioohňa: A – mysle /zima/, B – slova /jar/, C – skutku /leto/, D – odbornosti /jeseň/
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, všetko má pochodeň orlieho zraku pre cieľ pávieho vejára, kde sa zrkadlí Božská pýcha /v slove pýcha orlí zrak vidí ,, pach y“ – pach potu pre tvrdosť v remesle/
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, všetko, čo sa ti nepáči, stíš sa, je tam kotva tvojej lode – čaká na teba, aby si sám tlakom dvihol/a/ svoju emočnú kotvu – kresam/š/ iskru života v štyroch ročných obdobiach, tak nájdem/š/ prúd lásky pachu, pyšné divadlo pre blížnych, ktorí chcú hrať hlavnú úlohu, stávajú sa žiakmi v dobe a časom učitelia doby

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Brne: 08.10.2023

PS: načítavanie informačných polí: Brno, Lednice

Vytlačiť Vytlačiť