Pochodeň pôrodu cesty života

Pochodeň cesty života je zvládať slobodné psychické a fyzické tlaky pôrodov. V prítomnej chvíli pôrody cesty života poznávame pod tlakom pomalého voľného dychu s názvom:

  1. detská zvedavosť
  2. kresanie ohňa
  3. bolesť – rodiť nové situácie: psychické, fyzické
  4. pochodeň olympijských hier v kolobehu života
  5. BIOoheň

Dnešný dátum 09.10.2023 nás pozýva k pochopeniu účinkov pochodní pre olympijský BIOoheň:

  1. 3 x 0.= pevný základ štafety olympijského BIOohňa s orlím zrakom pre páví vejár Božskej dokonalosti
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre olympijské hry štafety pre pôrody: A – rozumu mysle, B – jazyky slova, C – pohybu skutku, D – rozkvetu odbornosti
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa v prítomnej chvíli, preberám/š/ štafetu olympijského ohňa pre svoje poslanie cesty života, kde sú blížni opornými múrmi pre započaté hry, som, si ohnivou loďou štafety života v kolobehu života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým sa BIOohňom všetko vyčistí, dvihne sa mi /v tebe/ kotva – kríž – plodný hormonálny systém a sláčik začne hrať na base, violončele, husliach …,rozozvučí každý hudobný nástroj pre koncert koordinovaného pohybu svalov
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života ,,zober svoj kríž a nasleduj ma“: stíšim/š/ sa, z kríža sa stávajú husle, kde hrá Biooheň a tak v rukách, v nohách načúvam/š/ teplu piesní pre koordinovaný tanec pohybu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Brno: 09.10.2023

PS: BRNO, BR-NO: bŕŕŕ nóóó som našla štafetu olympijského ohňa, pamätníci si spomenú na deň, kde hurikán z Brna mal ničiť celé Slovensko a tak pred výstrahou boli opatrenia, deti nešli do školy, vypol sa elektrický prúd …, katastrofa sa stala, nie náhodou v Kalifornii v presnom predpovedanom čase, domorodí obyvatelia zvládli spúšť za mesiac

Vytlačiť Vytlačiť