Plus a kríž

Rozpoznávacie znamienko plus, alebo kríž v zdravej bunke, v tretej časti aury sa informačne nazvalo žiara – úsmev, k čomu? K blížnemu, ku kresadlu ohňa, to nám ukazuje numerológia obrázka bunky pre súčet čísel 14, kde číslo numerológicky sa rozdelí 1 + 4 = 5, pre prijatie blížneho: ,,čisté a ohrievané vody s detskou zvedavosťou v našom organizme.

Pohrajme sa so slovom ,,bunka – nákup“

  • lúč svetla je dĺžeň – čas svetla ohňa pochodne beží ďalej
  • písmeno b (blbec – bolesti) sa prevrátilo – ukázalo svoje vnútro – p (poriadok – pokoja)

Slnko svetlo života v mojom/tvojom/ vnútri bunky pre štyri fázy ročných období, označené čísla červenou farbou pre získané znamienko plus = práca s vodou, aby sme nezhnili, túto úlohu má mesiac, ktorý mieša vodu ,,príliv a odliv“ v mojom/tvojom/ vnútri bunky pre štyri fázy mesiaca, označené modrou mrazivou farbou. Zelenou farbou je označené znamienko plus.

Numerológia je o spočítavaní čísel, označené znamienkom plus, alebo kríž, jasne vidíme rovnocennosť súčtu váh čísel, s výsledkom 13, počítanie cez desiatku nás posúva v numerológii ďalej 1 +3 = 4, štvrtý bod znie: ,,pre plodnosť života“, ,,pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou“.

Čo skrýva a hovorí jadro bunky? Jadro bunky skrýva číslo 14, použijeme numerológiu: 1 + 4 = 5, pod číslom päť máme frázy: ,,pre prijatie blížneho“, ,,Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž“ .

Dnešný dátum 12.11.2023 nám pripomína numerológiu – znamienka plus – kríž:

  1. 1 x 0. = pevný základ pre numerológiu pre znamienko ,,plus – kríž“
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, navzájom s blížnym si robíme trenie – kresadlo pre váhy života: ,,príliv a odliv“, aby sme za živa nehnili – kritika, nehoreli – chválospevy – z očí – sebavznetenie
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre príliv znamienko plus = nevyvyšovať a odliv znamienko mínus – neponižovať, mieša sa voda vo mne/v tebe/. Pripomínam: z koľko percent vody sa skladá telo?
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, každá tradícia prešla a prechádza pod výrazom slov: tri a pol času (28 +28 + 28 + 14 + vytrvalosť = sto) číslo sto označuje sto dní (24x60x100=144 000 minút života) – vydané a obhájené svedectvo zdravej bunky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vlková: 12.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť