Plodný guľový blesk človeka

Dnes si urobíme úvahu o emóciách, ktoré nazveme počasím hromov, bleskov v človeku, ktoré sa ovládajú vojenskou disciplínou.

 1. guľový blesk nazveme dokonalým internetom plodnosti človeka, darom nebeského otca
 2. blesk – aktivácia dokonalého internetu – programu receptúr v dvoch smeroch: sebazničenia – kritika je dopredu prehratá vojna sebazničenia, alebo sebapoznávania – detská zvedavosť je brúsením Bio diamantu – stavba Božieho chrámu

Človek si kritikou zničí, alebo ničí blížnym čarovné klbko guľového blesku, umlčí čarovnú lutnu dokonalého internetu informácií, ktoré sú satelitom slnečnej sústavy, alebo planétou Zem človeka. Človek v sebe svojou zvedavosťou pomocou blížnych aktivuje guľový blesk, otvára systémy receptúr, hlavné esencie výživy energií pre telo. Pripomínam pamätať na vety, podľa ktorých som dospela k takémuto poznaniu: ,,Buďte zvedaví ako deti. A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami. Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.

Guľovým bleskom použitím vojenskej disciplíny vesmírneho poriadku aktivujeme svoje centrá čakier a cez svoje zmysly riadime orgány tela. Centrami čakier vnímame vonkajšiu silu: v prvej čakre pozitívnym myslením hľadáme poznaním aktiváciu dokonalosti – slnko života, v druhej čakre udržiavame informačnú tvorivosť systému pravidiel s rešpektom poznania receptúr – zastúpenie planéty Merkúr, v tretej čakre možnosťami informácií sa posilňujeme – aktivujeme v sebe planétu Venušu a tak následne dorazí hadia sila do štvrtej čakry, ktorá otvára v človeku planétu Zem, nájdeme v nej informácie o otcovi a matke: poznané slovo systémom receptúr je otcom človeka a realizáciou zhmotnené vynosené plodné slovo nazývame matkou. Rádiové spojenie počutia používame v piatej čakre, ktorá je v človeku planétou Mars, televízne spojenie videnia je zapnuté v šiestej čakre, ktoré harmonizuje s planétou Jupiter, tým si vytvárame pamäťový uzol v siedmej čakre v harmónií s planétou Saturn. Cez prvú časť aury, ktorá je blanou kvetu života postupujeme ďalej k harmonizácii s planétou Urán“, pozitívne myslenie človeka je včelou, ktorá preráža, aby oplodnila blanu života – nevedomosť človeka oplodní kvet života. V druhej časti aury sa harmonizujeme s planétou Neptún, ktorá je škrupinou plodu života – pracujeme vedome s plodom života, tým poznávame a oslavujeme stálu čerstvosť zrelosti spojitosti s planétou Pluto, aby sme v sebe vnímali celistvosť vesmíru.

Vnútorná sila je vložená do centier orgánov tela. Viď tabuľky v článku: 14.05.2022 Dizajn tela je spojený s planétou Zem, preto svoju vnútornú silu štartujme cez psychiku dopadom na fyziku. Človek v sebe skrýva planétu Zem so slnečnou sústavou takzvaným guľovým bleskom, štartuješ orgány svojho tela, podľa päť – cípej hviezdy vojenskou disciplínou, riadiš guľový blesk:

 1. novou vôňou obdarovávam svoj čuch, prijímam nové vône života, darujem si sám nový afrodiziakum zákazky života, tým posilňujem pľúca, hrubé črevo, nosím v sebe kontinent: Áziu
 2. počúvam svoj sluch nové zvuky života, darujem si novú hudbu múdrosti života, tým posilňujem obličky, močový mechúr, nosím v sebe kontinent: Ameriku
 3. pozerám svojím upriameným zrakom, spúšťam nový pohyb života, pre nový koordinovaný tanec vytrvalosti života, tým posilňujem pečeň, žlčník, nosím v sebe kontinent: Európu
 4. hmatám, spúšťam v sebe svoje kmitočty citu pohybu života, darujem si zázrak majstrovského koordinovaného pohybu, zvládnutého pokrokového učiva v praxi života, tým posilňujem srdce, tenké črevo, nosím v sebe kontinent: Afriku
 5. chutnám, ochutnávam v sebe všetky situácie života, všetko má svoj dopad na trávenie, žijem v rutine brúsenia svojich návykov pre prijatie vyššieho Ja, tým posilňujem žalúdok, pankreas, slezinu, nosím v sebe kontinent: Austráliu
 6. um: z tmy – z nepoznaného robím svetlo poznané, tým si posilňujem rozum, nosím v sebe: Severný pól, ktorý je prvým bodom osi života
 7. plodnosť života: cítim odmenu plodnosti za správny, pravdivý s vesmírom ladený, tréningom budovaný guľový blesk, použili sme vojenskú disciplínu, ťahám z neho bleskové koordinované programy uložených informácií, sú to Bohom vložené systémy dokonalého internetu človeka, nosím v sebe: Južný pól, ktorý je druhým overeným plodným potvrdením správnosti pevného bodu osi života: Byť Božím dieťaťom

Udržiavaš v sebe zdravé návyky sedem dní v týždni, takto žije dokonalý systém života podľa šesť – cípej hviezdy:

 1. môj nos pozná afrodiziakum zákazky života, tým si udržiavam zdravé pľúca, hrubé črevo, viem, že v sebe nosím vedome kontinent: Áziu
 2. môj sluch pozná zvuky hudby múdrosti života, tým si udržiavam zdravé obličky, močový mechúr, viem, že v sebe nosím vedome kontinent: Ameriku
 3. moja chuť pozná rutinu vytrvalosti života, tým si udržiavam zdravý žalúdok, pankreas, slezinu, viem, že v sebe nosím vedome kontinent: Austráliu
 4. môj zrak vidí moje osobné skúsenosti v praxi života, tým si udržiavam zdravú pečeň, žlčník, viem, že v sebe nosím vedome kontinent: Európu
 5. mojím rozumným umom rozpoznávam svetlo života od obláčikov tmy bludov, svojím vyšším Ja života, tým si udržiavam zdravý rozum, viem, že v sebe nosím vedome Severný pól, aby sa následne presýpala os rozumu planéty Zem života k južnému pólu. V tento rok je predom určený dátum 21.12.2022, tým nám oznámi najdlhšiu noc pre otvorenie nových programov života
 6. mojím hmatom cítim kmitočty pohybu zvuku tanca života, používam kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, viem, že v sebe nosím vedome kontinent: Afriku
 7. mám v sebe vytrénovaný cit na rozpoznávanie plodnosti od neplodnosti života osobnými skúsenosťami. Vedome viem, že v každú prítomnú chvíľu je preverovaná zdravá psychika a fyzika pre zdravú, reálnu plodnosť života Južným pólom. Vyžadovaná os planéty Zem je statikou – drevom kríža, ktorá je pre človeka plodnosťou života, zo skúsenosti vieme, že sa presypáva na Južný pól určeným dňom, ktorá sa opakuje na planéte Zem každý rok, v tento rok je to dátum 21.06.2022 tým nám oznamuje najdlhší deň svetla plodnosti života. Vždy planéta Zem oznamuje funkčné plodné jadro mapy stredu v šesť – cípej hviezde.

Ponúkam Vám môj prítomný pohľad o dokonalosti slnečnej sústavy a planéty Zem vloženej do človeka. Všetko má svoje tabuľky pre reálne miesto sily hmoty, na každom jedincovi záleží ako vedome zachytí guľový blesk cez svojich blížnych, aby bleskurýchle otvoril liečivú silu – svoje osobné informačné programy pre svoj čerstvý, žiarivý výzor koordinovaného pohybu. Každý je šéfom svojho osobného bytia, preto buďme trpezlivými dodržujme autosugescie rastu sily v štrnástich bodoch: 1. som Božím dieťaťom, 2. stíšim sa, 3. dávam všetkému čas, 4. pre plodnosť života, 5. pre prijatie svojho blížneho – naši blížni sú guľovým bleskom informácií medziľudských vzťahov, 6. pre prijatie nového pokrokového slova, 7. Božie slovo žije sedem dní v týždni, 8. pre zákazku života, 9. pre múdrosť života, 10. pre vytrvalosť života, 11. pre zvládnuté nové pokrokové učenie v praxi života, 12. pre vyššie Ja v rutine života, 13. pre kraľovanie mysle, slov, skutkov, v odbornosti života, 14. pre zdravú psychiku a fyziku života.

Každý štát si volí svojho prezidenta, ktorý je pre národ guľovým bleskom a následne zvolí premiéra – liečivé nitky blesku života. Guľový blesk je vagínou Božích pravidiel človeka, rodiny, obce, štátu, kontinentu, planéty Zem. Blesk je pohlavným údom človeka, rodiny, obce, štátu, kontinentu, planéty Zem, tam, kde žijú skutoční odborníci je zeleň základom rozkvetu plodnosti zeme. Každý si volí, nevolí osobné poznanie vojenskou disciplínou detskej zvedavosti, tým riadi guľový blesk, aktívne vyživuje telo pre funkčný systematický koordinovaný pohyb. Opis riadenia guľového blesku vojenskou disciplínou je v lekciách učiva: ,,Manuál života“, nájdete ho na tejto web stránke v starších článkoch, to je prvou rýchlou možnosťou poznania, druhá možnosť poznávania boli a sú stredy, kde sa podrobne učíme o koordinovanom pohybe guľového blesku – ako riadiť emócie, ktorých sa môžete zúčastniť.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.06.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť