Plodnosť života

K plodnosti života sa dostaneme s vnútorným pokojom, veriť v dokonalosť – zvládať duchovné blesky oplodňovania, upozorňuje nás na to dôležitá veta: ,,Miluj blížneho svojho, ako seba samého“ – nachádzať v človeku plnosť času – kameň mudrcov pre ktorý sa rodíme a znášame hlieny/pľuvance/ našich blížnych.

Dnes si pripomenieme aktiváciu druhej čakry, päť cirkulácií, vyzerajúc ako tŕňová koruna. Sú to šípy a luk pre dosiahnutie orientácie dokonalého pohybu, alebo zvládať v sebe holubicu, ktorá sa vracia späť – biblického Noema.

Obrázok znázorňuje prvý pohyb v druhej čakre z piatich pohybov: 1/5 – myseľ pozná skutok – prvý lúč lásky

Boj mysle pre skutok, kde kraľuje čuch – aktivovaný dych života kameňa mudrcov, pre obežnú dráhu: pľúca, hrubé črevo. Postaviť sa k dielu pravou rukou: kde sa spájajú tri štafety a pýtajú sa: Stačí mi dych? Poznám odbornosť? Mám kvalitnú prax? Máš to v sebe? – som vlastníkom perly života – poznám každú svoju slzu, ako som to dosiahol. S láskou slúžiš blížnym, aby som si svoje dary aktívne šperkoval svoj kameň diadém. Prenajímaš bezcitne Božie dary blížneho, strácaš svoj šperkový kameň /diadém/ – stávaš sa prázdnou nádobou.

Obrázok znázorňuje druhý pohyb v druhej čakre z piatich pohybov: 2/5 – slovo pozná odbornosť – druhý lúč lásky

Boj slova pre odbornosť, kde kraľuje sluch – aktivovaná hudba života kameňa mudrcov pre obežnú dráhu: obličky, močový mechúr. Postaviť sa k dielu pravou rukou: kde sa spájajú tri štafety a pýtajú sa: Stačí mi sluch – hudba poznania? Poznám odbornosť! Mám kvalitnú prax! Máš to v sebe! – som vlastníkom perly života – poznám každú svoju slzu, ako som to dosiahol. S láskou slúžim blížnym, aby si svoje dary aktivovaním šperkoval. Prenajímaš bezcitne Božie dary blížneho, tvoje slovo je faloš – klamstvo, strácaš svoj kameň – stávaš sa prázdnou nádobou.

Obrázok znázorňuje tretí pohyb v druhej čakre z piatich pohybov: 3/5 – skutok je boj mysle – tretí lúč lásky

Boj skutku s mysľou, kde kraľuje zrak – aktivovaný tanec života kameňa mudrcov pre obežnú dráhu: pečeň, žlčník. Postaviť sa k dielu pravou rukou: kde sa spájajú tri štafety a pýtajú sa: Stačí mi zrak – tanec poznania? Poznám odbornosť! Mám kvalitnú prax! Máš to v sebe! – som vlastníkom perly života – poznám každú svoju slzu, ako som to dosiahol. S láskou slúžim blížnym, aby si svoje dary aktivovaním šperkoval zaslúžením diadém. Prenajímaš bezcitne Božie dary blížneho, tvoje slovo je faloš – klamstvo, skutok je stálou väčšou podlosťou, strácaš svoj kameň – stávaš sa prázdnou nádobou.

Obrázok znázorňuje štvrtý pohyb v druhej čakre z piatich pohybov: 4/5 – štvrtý lúč lásky

Boj vrcholu života kde kraľuje hmat – aktivovaný učiteľ života kameňa mudrcov pre obežnú dráhu: srdce, tenké črevo. Postaviť sa k dielu pravou rukou: kde sa spájajú tri štafety a hovoria: Hmat je zrakom sluchu – som vlastníkom perly života – poznám každú svoju slzu, ako som to dosiahol. S láskou slúžim blížnym, aby si svoje dary aktívne šperkoval a som nápomocný svojim blížnym, som majiteľom štvrtého lúča lásky.

Obrázok znázorňuje piaty pohyb v druhej čakre z piatich pohybov: 5/5 – piaty lúč lásky

Stály boj slova kontrolovaný skutkom života, kde kraľuje chuť – rutina života – kameňa mudrcov pre obežnú dráhu: žalúdok, pankreas, slezinu. Postaviť sa k dielu pravou rukou: chuť skutku – som vlastníkom perly života – poznám každú svoju slzu, ako som to dosiahol. S láskou slúžim blížnym, aby si svoje dary aktívne šperkoval a som nápomocný svojim blížnym, som majiteľom piateho lúča lásky.

Dnešný dátum 23.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = stíš sa, udržuj si svoj duchovný kompas vnútorným pokojom pre kolobeh života, dosiahneš plodnosť života
  2. 4 x 2. = stíš sa, aktivuješ si svoju plnosť času cez svojho blížneho získavaš svoj kameň mudrcov – čítačku k informačnému poľu
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas, vnútorný pokoj ti vydá tajomstva dokonalosti Boha Univerzum

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 2 x 23 – si armádnym generálom svojho vnútra, máš zodpovednosť za svoj kameň mudrcov, ktorý aktivuješ cez svojich blížnych a tým blížnych prebúdzaš svojim vnútorný pokojom. Kritikou, násilím – pýchou zostáva z človeka prázdna schránka – strata darov duše – porušený základný zákon pre aktiváciu kameňa mudrcov. /23-14= 9/ Deviatou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Neptún“, čo je to druhá časť aury: ,,plod života“, vysvetlená prvým argumentom, ktorý je deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“, vysvetlená druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Častice“ – postoj človeka
  2. 02 – stíš svoje telo, aby bunky – mikrovesmír, telo – vesmír spojilo informačné pole Univerzum – maxivesmír
  3. 20 – si generál major svojho vnútra /20-14=6/ máš víziu života, otvorenú šiestu čakru, ktorú voláme trím okom, používaš šiestu časť satelitu, čo je to planéta: ,,Jupiter“, vysvetlenú prvým argumentom: šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš“ a druhým argumentom, čo je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: Príslovky a porekadlá

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť