Plnosť a plodnosť ľudského života

Máš kritiku, strach, zlosť? Si dieťa temna. Božská dokonalosť ti klope na dvere.
Chceš veci riešiť, dotiahni to do víťazného konca, si dieťa svetla.
Skús sa zamyslieť nad slovami napredovania človeka, aby si prekonal výraz: „mäso“ = človek, ktorý nepoužíva myseľ = opičí sa po výrokoch iných. Podceňuje božiu dokonalosť = plán boží.
Strach
Keď máš strach, cítiš popravu svojich buniek, orgánov, svalov. Tvoje vedomie zacítilo pach seba- ničenia, cítiš bitúnok. Energia duše je nefunkčná. Duša ako prúd živej vody je: „ odpojená.“ Nemáš spojenie s bohom. Neprijmeš, nepočuješ božiu návštevu. Nerešpektuješ boží zámer = prekonávaš nudu. Hromadíš splodiny, ktoré vytvárajú náboj sebazničenia. Stojíš pri čističke, ktorú si nezapol. Stojíš pri vode, a nenapiješ sa. Stojíš v JORDÁNE a nepokrstíš sa.
Prekonávaš strach
Je to duchovný pôrod. Prebúdzaš dušu Adama. Prepojenie s Bohom = dokonalý Internet. Čoho sa bojíš, gúľaš to ako hnoj, pred sebou. V myšlienke kľakni na kolená, spodná energia v aure je voda. Múdrosť človeka: „budeš sa plaziť po všetky dni svojho života“ = zapínaš čističku. Medituješ, klopeš, na problém strachu, kým nepríde smelosť, nápad. Staneš z blata, z výkalov svojich aj blížnych. Preveríš v praxi = miluj blížneho svojho ako seba samého.
Zlosť
Keď máš zlosť, tvoj pocit vidí pripútanosť, návyk, gravitáciu. Si zrastený vo svojej aure. Energia vzduchu je zhypnotizovaná. Máš možnosť vytvoriť vietor – dotiahnuť do konca – rozumieť slovu = Duchovno. Vykonať slovo, zhmotniť ho = skúška správnosti = hmota, zdravé telo.
Zlosť prekonáš vtedy, keď vidíš a počuješ harmóniu energie: „JA, TY, ON, ONA, MY, VY, ONI, ONY.“
Pýcha
Keď si myslíš, že si niekto, si povýšenecký: „si mäso,“ rezeň na pekáči. Chýba ti pokora, práca s tlakom. Pocit dobra, je informácia tlaku, za ktorú máš ďakovať = udržať si smer cesty , po ktorej chceš kráčať. Inač to funguje ako vojenské strelivo = výbušnina. Naruší ti, rozstrelí imunitný systém. Zmeníš sa na výkal.
Slovo v ľudskej pokore ti udržiava správny tlak a SMER energií. Aorta slúži na výživu a dutá žila na odpad = napredovanie človeka = lanovka
Tajomstvá
Udržiavaš tajomstvá = pozáručná lehota = smradľavé mäso. Si človek, ktorý neuznáva dušu, motor pre telo. Rúhaš sa božej dokonalosti.
Všetko je pre všetkých, pre pochopenie božej dokonalosti. Dokonalá božia hostina, pochopenie celku.

Plnosť a plodnosť ľudského života
Keď máš strach, zlosť, je tam prítomný sám Boh = tvoja duša = ľudská duša je kúsok boha = dokonalý Internet. Predná stena ľudskej aury je otvorená kniha ohňa. Je našim synom, poriadne na ňu klop a pros. Prepáliš všetky splodiny a výbušné tlaky. V pokore kľakni na kolená, dotýkaš sa otcovskej energie múdrosti = voda.
Páruj energiu, pros a ďakuj. Prosíš, to sú kvapky = písmena, ktorým máš porozumieť, overiť v praxi. Ďakuj, to sú precítené súvislosti = kniha života, ktoré máš pochopiť, zaradiť. Uložíš náboj zdravej energie. Zdravý kód DNA.
Odovzdávanie informácií = sýtosť zmyslov = živá studňa človeka. Tok informácií – prameň vody, ktorý prechádza cez tvoju čističku: „Prosím – Ďakujem“ = vyživuješ orgány = udržiavaš zdravý kód DNA.
Keď s láskou odovzdávaš učenie, energia poslušne prúdi v tebe. Používa brehy a leje sa ako strieborný pás, aby sa v každých očiach ubytovalo slnko, udržiavalo zrelosť = vôňu. Najkrajšiu hudbu = šikovnosť ľudských rúk, najväčšiu chuť, znalosť potu tváre = spokojnosť. Tak ľudská myseľ je prepojená s dušou a zhmotňuje činnosť tvojich rúk tam, kde stojíš = ukáž, aký si bohatý.
Tí, ktorí ťa doplnia, viedli rozhovory s Bohom. Prebrali nové učivo napredovania. – človek páruje energie svetlom: „Pros a ďakuj.“ 18.3.2013 – človek v Jordáne stáva sa Jordánom: „Myslíš.“= krstíš, nápad, je to tvoja holubica 19.3.2013 – človek vo vajíčku = v aure, čistota prúdu energie, prekonáš pripútanosť = opičenie sa = odpojíš telo od duše. Pružnosť energie v aure, posilňuješ prehrávač =mozog, aby načítal programy duše a tak vyživil svaly, orgány. 20.3.2013 – horské štíty = kyjaky, ktoré ti spadnú na hlavu, spochybňovanie, nedodržiavanie božieho plánu: „Všetko ti zarodí o čom premýšľaš, rozprávaš a konáš = trojica božia!“ – horná časť aury je svetlo matky = rodí, čo seješ, o čom premýšľaš, čo hovoríš, čo činíš. Zarodí každé semeno = slovo 21.3.2013

S pozdravom a úctou Matejová— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť