Plazivý had zo stromu poznania

Vojenská disciplína učiva ,,Manuál života“ je duchovným mečom pre číre riešenie. Dnešných časoch rozpoznáme gazdu od pána. Zdravá gazdovská ruka ponúka riešenie, vie uchopiť meč vo svojej profesii a vidí reálne riešiť pavúčiu sieť, v ktorých sa umiestnili páni, aby si počkali na výsledky gazdu. Vieme, že všetkému raz príde večer. Vo všetkom je Boží poriadok, kde si zopakujeme učivo v šestnástich lekciách

Úvod – obsah učiva:

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2022/04/image-19.png

Začíname od podlahy, korene života, alebo kohút života kikiríka:

Pripomeňme si biblického plaziaceho hada dňa v človeku, alebo uchopený víťazný meč zdravo mysliaceho človeka a tým si zopakujeme mínus piatu lekciu:

Život plaziaceho hada sa každý deň opakuje, má hlavu – psychiku – tmu – rozmýšľaj: rešpekt pred studenými farbami a pätu – fyziku – deň – koordinovane sa zvŕtaj každú chvíľu, deň, týždeň, mesiac, rok, …: rešpekt pred teplými farbami: je to disciplína poznania: ,,Drevo kríža“.

Ramenná kríža sú rukoväťou víťazného meča: ,,Číry boj v pred, spoznávať cit lásky v každom človeku, v systéme, v receptúre … a vo všetko, v prítomnej chvíli brúsiť v sebe čistý diamant“:

Pred nami sú studené farby nepoznané – noc, za nami sú teplé farby – poznané- deň

Spočítavaj, vidíš statiku pevnosti čistého srdca. Spoznávaj detskou zvedavosťou studené farby budúcnosti, za nami sú teplé farby minulosti.

Mínus piata lekcia otvorila dvere k mínus štvrtej lekcií a to sú tabuľky studených a teplých farieb:

studené farbyteplé farby
nocdeň
nieáno
prosímďakujem
začiatokkoniec
alfaomega
Pokračuj do nekonečna, kým pochopíš vetu: ,,Pre laika zázrak, pre odborníka samozrejmosť.

Pozri obrázok pána psa cez skener QR

Podľa mňa vytesané staroveké obrázky znázorňujú zvládanie zvieracích pudov, pre inteligenciu človeka, QR pre všetko a každého

Mínus druhá lekcia otvára dvere mínus tretej lekcií, čo je to kolobeh života, statika, kríž, kompas …

myseľslovoskutokodbornosť
vzduchoheňvodazem
severvýchodjuhzápad
zimajarletojeseň
sýpkasiaťpestovaťžať
nádejvieraláskaživot
nocránodeňvečer
SpasiteľJežišKristusMesiáš
Tabuľky dopĺňaj dovtedy, kým pochopíš, že Babylon pomotaných jazykov sme žili doteraz a čo chceme žiť v budúcnosti?

Mínus tretia lekcia otvára dvere mínus druhej lekcií, upozorňuje nás rovnosť medzi zdravou psychikou a fyzikou a medzi rovnosťou každého remesla:

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2022/07/IMG_20210120_1834431-1024×632.jpg

Mínus druhá lekcia otvorila dvere života mínus prvej lekcií, ktorú volám lanovkou života: ,,cirkulácia krvi – od bunky do srdca – psychika, práca s neokysličenou krvou, od srdca späť do bunky fyzika, práca s okysličenou krvou:

Pochopíme korene života – plazivého hada? Aby sme mohli sa posunúť ďalej na zdravý základ: ,,koreň života“ nultú lekciu? Pozri na článok z 10.03.2022 ,,Prípravka od -5 po -0″

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Dnes máme 4x dvojky, čo znamená: stíš sa, 2x sedmičky, čo znamená: slovo Božie žije sedem dní v týždni a jednu nulu, čo znamená základ života

V Bardejove: 27.07.2022

Vytlačiť Vytlačiť