Svoj život plavím/š/ v ústach

S pomôckou šťastnej kocky si ukážeme osobné plavidlo korábu v ústach:

  1. modrá spodná časť šťastnej kocky: múdrosť života ,,voda: sluch – obličky, močový mechúr“ predné štyri zuby hore a dole, vpravo i vľavo: 1,2
  2. zelená ľavá časť šťastnej kocky: zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života ,,drevo – strom: zrak – pečeň, žlčník“ tretie očné zuby v poradí hore i dole, vpravo i vľavo, sú to koľajnice vízie smeru života
  3. ružová pravá strana šťastnej kocky: zákazka života ,,kov: čuch – pľúca, hrubé črevo“ v poradí 4,5 hore, v poradí 6,7 dole vpravo i vľavo
  4. oranžová zadná strana šťastnej kocky: vytrvalosť života ,,zem: chuť – žalúdok, pankreas, slezina“ v poradí 6,7 hore, v poradí 4,5 dole, vpravo i vľavo
  5. červená predná strana šťastnej kocky: kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou ,,oheň: hmat – srdce, tenké črevo v poradí 8. hore i dole, vpravo i vľavo
  6. žltá vrchná strana šťastnej kocky: vyššie Ja v rutine života ,,svetlo: vodca zmyslov – um, rozum“ kontroluje plaviaci sa koráb – situácie v čistých ústnych vodách slín

Dnešný dátum 02.02.2024 nám pripomína plavidlo šťastnej kocky /ne/riešené v ústach medzi piatou čakrou ,,slovo života počuť“ a šiestou čakru ,,slovo života vidieť“

  1. 3 x 0. = pevný základ plaviaceho sa korábu /ne/riešeného v ústach medzi piatou čakrou ,,slovo života počuť“ a šiestou čakrou ,,slovo života vidieť“ na pevných koľajniciach pre Božiu čistotu: ,,liečim/š/ sa s čistou slinou v ústach“
  2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, nech sa naplnia vody v ústach, tak sluch – múdrosť života a zrak – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života po koľajniciach vezie: čuch – zákazku života, spracovanú vytrvalú chuť života, pre hmat – srdce, tenké črevo, ktoré kraľujú: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života: všetko má svoj cieľ plodnosti života s dvoma významami: A: mier – s nasledovným rajom – svetlom života – pre výkon zraku – pečeň, žlčník postavený na sluchu – obličky, močový mechúr pre kontrolu čistej sliny v ústach, B – vojna – s následnou katastrofou – sucho v ústach

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.02.2024

Vytlačiť Vytlačiť