Plavba človeka

Mať hlavu aj pätu, plavba v kocke šťastia – v objeme – v plnosti Božej, so šiestimi pyramídami – vandrovnými uzlíkmi: mysle, slova, skutku, odbornosti. Zaujíma nás uzol spojitosti:

  • pošetilosť
  • zodpovednosť

Prejsť, prebudeným uzlíkom krížnych ciest v kocke objemu plnosti šťastia, hovoríme o piatej čakre ,,Mars“ – slovo Božie počuť – nosiť hlavu na krku pre funkčné orgány tela a rešpekt pred piatym Božím príkazom: ,,Nezabiješ“:

  1. ľavá strana objemu plnosti šťastnej kocky zobúdza zodpovedným jadrom prvkom: drevo – strom s funkčnými orgánmi tela: ,,zrak – žlčník, pečeň“ pre dar dychu prvku: kov, ktorý sa nachádza v pravej strane objemu plnosti šťastnej kocky pre funkčné orgány tela: ,,čuch – pľúca, hrubé črevo“, prvá bojová trasa s mečom sebapoznávania: zrak kontroluje čuch, dar pravidelného spracovaného dychu života
  2. spodná strana objemu plnosti šťastnej kocky prebudeným zodpovedným jadrom prvkom: voda s funkčnými orgánmi tela: sluch – obličky, močový mechúr pre dar poznania prvku: svetla, ktoré sa nachádza na hornej strane objemu plnosti šťastnej kocky pre funkčné orgány tela: ,,myseľ – rozum, um“, druhá bojová trasa s mečom sebapoznávania: sluch kontroluje mozog pre koordinovaný pohyb tela
  3. predná strana objemu plnosti šťastnej kocky zobúdza zodpovedným jadrom prvkom: oheň s funkčnými orgánmi tela: ,,hmat – srdce, tenké črevo“ pre dar prvku: zem, ktorý sa nachádza v zadnej strane objemu plnosti šťastnej kocky pre funkčné orgány tela: ,,žalúdok, pankreas, slezina“, tretia bojová trasa s mečom sebapoznávania: hmat kontroluje chuť slín – symbiózu harmónií koordinovaného pohybu spojeného ,,psychicky a fyzicky“

Dnešný dátum 16.02.2024 /16. február 2024/ nám pripomína stálu plavbu v objeme plnosti v šťastnej kocke, koordinovane prechádzať šiestimi pyramídami:

  1. 2 x 0. = pevný základ zodpovedne udržať na nohách šesť podstavcov pre výkon šiestich hlavíc
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre užívanie pevných šiestich múrov života v objeme plnosti v šťastnej kocke pre hlavice žiarenia v šťastnej kocke
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, prekonať depresiu a žiť v kráčaní v rozžiarenej žiare pevných múrov pre funkciu šiestich zodpovedajúcich hlavíc pyramíd v objeme plnosti v šťastnej kocke
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: šesť pyramíd spĺňajú vzájomnú symbiózu – harmonické podmienky
  5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad: vždy príde niečo nové, Boh Univerzum nám zadáva nové hry života s nádejou, s vierou, pre lásku pochopenia života, žiť vo vzájomnej symbióze v harmonických podmienkach pre šesť podstavcových stien a šesť hlavíc

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci: 16.02.2024 /16. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť