Plachty

Opísané plachty v hrobe Ježiša Krista ,,neboli na mieste“, lož vekov – zvládať búrky života, každý velí na svojej lodi ,,myšlienkam“. Myseľ je nekonečný priestor spracovaných i nespracovaných informácií pre telo – chrám Boží pre informačné pole: vedomé, podvedomé, dedičné, karmické. Hovoríme o hmatateľnom kvete s krídlami bunky života, uchopenom v kvantovej fyzike /porozumieť/- prijať slovo do svojej mysle, pre následný pohyb – skutok tela plodnosti života.

Rozprávame o zvládnutom tlaku statiky váh života, na čokoľvek upneme svoju pozornosť detskou zvedavosťou, krešeme oheň pre matku Zem – svoje telo, stávame sa kvetom života, práca ,,mysle pôsobí – pretvára telo“. Svoju myseľ naladiť na mier pre oplodnenie kvetu života, pretože myseľ je raketou pre mier – chránená bunka funkčnými i nefunkčnými zmyslami, kapitán zmyslov rozkazu je myseľ, chcem to pochopiť – prijať novú zákazku života – zaškoliť – zaučiť sa do novej situácie. Myseľ je vojenskou raketou s presným zasiahnutým cieľom pre mierové – stavať zdravé telo, alebo aj vojenské účely, – narušiť zdravé telo.

Napínajme svoje plachty pre kvet života:

Miera času: jeden čas sa počíta od novu k novu 28 1/4 dňa nájsť spln života. Kvet života v mierke tri a pol času je kontrolovaný 28 x 3 +14 = 98 3/4, dňa do súčtu sto nám chýba 1 1/4 dňa, počíta sa: Ja + Ty = chcenie vytrvalosti pre zrelosť uchopenia a pochopenia Božej pravdy života.

Kontrola statiky kvetu života so súčtom 15:

 1. minulosť: (8) pre zákazku života + (7) slovo Božie žije sedem dní v týždni
 2. (9) pre múdrosť života + (6) pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 3. (10) pre vytrvalosť života + (5) pre prijatie blížneho
 4. prítomnosť: (11) pre zvládnuté nové pokrokové slovo v praxi života + (4) pre plodnosť života
 5. budúcnosť: (12) pre vyššie Ja v rutine života + (3) dávam/š/ všetkému čas
 6. (13) pre kraľovanie s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou + (2) stíšim/š/ sa
 7. (14) pre slobodu psychiky a fyziky + (1) som/si/ Božím dieťaťom

Kontrola váh života pre majstrov 22, pre učňov 8:

 1. vrchol života: (11) pre zvládnuté nové pokrokové slovo v praxi života
 2. vrchná strana – nebo – majster 22: (10) pre vytrvalosť života + (12) pre vyššie Ja v rutine života
 3. (9) pre múdrosť života + (13) pre kraľovanie s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 4. (8) pre zákazku života + (14) pre slobodu psychiky a fyziky
 5. spodná strana – učeň 8: (7) slovo Božie žije sedem dní v týždni + (1) som/si/ Božím dieťaťom
 6. (6) pre prijatie nového pokrokového slova – nápad + (2) stíšim/š/ sa
 7. (5) pre prijatie blížneho + (3) dávam/š/ všetkému čas
 8. dno: ,,peklo – klope vegetácia“ (4) pre plodnosť života

Dnešný dátum 10.11.2023 nás posilňujú napnuté plachty kvetu života:

 1. 2 x 0. = pevný informačný autosugestívny základ informačného poľa pre chod mesiaca za 14 dní od novu po spln
 2. 3 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre načítavanie programov v informačnom poli s myšlienkami – pre zdravý chod tela nového materiálu v prítomnej chvíli – vedieť čo chcem/š/ vo svojom živote, potrebujem/š/ – kresadlo – učím/š/ sa novému, meč – odovzdávam/š/ poznané po malom súste pre pochopenie pri odovzdávaní informácií
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, napínajú sa mne/tebe/ plachty kvetu poznania
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre plodné uchopenie ,,zvládať nové pokrokové slovo v praxi života“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť