Plachta v hrobe

Slogan: Plachta v hrobe nebola na mieste, alebo ktorý ťa panna v nebi korunoval, hovoríme o statike váh plodu života – druhej časti aury víťaznej bunky a následných buniek, kde následne vidíme a rozoberieme obrázok – Božej pavúčej siete:

Statika váh plodu života: párne čísla hore, nepárne čísla dole – vždy je nová a nová možnosť overovania modernizácie sa s každým a so všetkým, s človekom, aj s materiálmi, rastlinami, vodou, horninou … aktivovaná energia v prítomnej chvíli.

Skontrolujeme si statiku plodu života, ktorá zaznamenáva tri časy:

 1. minulosť – chcel si riešiť, mám/š/ iskru života – pochodeň – pouličných lámp – receptúra
 2. prítomnosť – situáciu si pochopil, pracujem/š/ na mieru
 3. budúcnosť – vždy príde nová a nová situácia pre moje/tvoje/ dve rozumové hemisféry, ktoré sú navzájom prepojené s úctou a dôverou k blížnemu – nachádzať poznanie lásky. Úcta je kvetom života, láska je plodom života

Statika – zvislé čiary – dychu života pre auru buniek plodu života nám dáva súčet 15:

 1. minulosť: (2) stíšim/š/ sa + (13) kraľujem/š/ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 2. (4) pre plodnosť života + (11) pre zvládnuté nové pokrokové slovo v praxi života
 3. (6) pre prijatie nového pokrokového slova – nápad + (9) pre múdrosť života
 4. prítomný čas: (8) pre zákazku života + (7) slovo Božie žije sedem dní v týždni
 5. budúci čas: (10) pre vytrvalosť života + (5) pre prijatie blížneho
 6. (12) pre vyššie Ja v rutine života + (3) dávam/š/ všetkému čas
 7. (14) pre slobodu psychiky a fyziky + (1) som/si/ Božím dieťaťom

Váhy – vodorovné čiary – pre šepot hudobných slov a následný pohyb tanca pre auru buniek plodu života:

 1. nebo vibrácia – 8 zákazka života
 2. očistec – realizujem/š/ sa – cítim vibrácie modernizácie so súčtom 16: (6) pre prijatie nového pokrokového slova – nápad + (10) pre vytrvalosť života
 3. (4) pre plodnosť života + (12) pre vyššie Ja v rutine života
 4. (2) stíšim/š/ sa + (14) pre slobodu psychiky a fyziky
 5. rozhodujem/š/ sa v tichosti o nových vibráciách so súčtom 14: (13) kraľujem/š/ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou + (1) som/si/ Božím dieťaťom
 6. (11) pre zvládnuté nové pokrokové slovo v praxi života + (3) dávam/š/ všetkému čas
 7. (9) pre múdrosť života + (5) pre prijatie blížneho
 8. peklo – klope vibrácia – 4 pre plodnosť života – vegetácia prírody v človeku

Dnešný dátum 11.11.2023 nás posilňuje Božia pavučina – statika a váhy plodu života

 1. 1 x 0. = pevný základ pavúčej mriežky statiky + váh pre plod života
 2. 4 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, udržiavam/š/ si pevnú sieť statiky a váh pre zákazku života svojej plodnosti
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre aktuálne hudobné slovo, ktoré znie v rytme koordinovaného pohybu
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, za všetkým je slovo rím – slovo čítaj odzadu ,,mír“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 11.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť