Pierka váh

Každý kráča s pierkom váh Božej dokonalosti pre prúd energie: štartu – krídlo ľadu a cieľ – krídlo slnka. Pierka váh v prítomnej chvíli sú v stálom pohybe, dôkazom sú pružné super schopnosti obalené v sline, pre východ: pravidelnú výrobu stolice, moču a skrytú celistvosť hormonálneho systému: muža a ženy.

Hovoríme o Arche zmluvy:

  • archa – ha cár, ha rac/radiť/, každý je cárom pre svoje východy, tak s ľahkosťou pierka začínaj a ukonč svoju stolicu, prúd moču a rozkoš pri sexe dvojice, keď sa pri vrchole už vzdychá ,,Ha … ha … ha“
  • zmluva – mluv od A – Z, tak všetko má patričný dopad ,,hlavu a pätu“ /mluv – hovor/

Dnešný dátum 27.11.2023 nám ponúka pierko, mierku váh: začať a ukončiť“

  1. 1 x 0. = pevný základ ľahkosti krídel pre: A – začiatok: pre pierko ľahkosti stolice, moču, hormonálneho systému, B – koniec: pre pierko ľahkosti stolice, moču, hormonálneho systému
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom: A – pre nové začiatky stíšenia sa, pre nový štart kyslík dokonalých váh života, B – pre nové tiché stopy v cieli, kde kyslík je na dne dokonalých váh života. Majetok sú: A – skúsenosti, B – kopa hovna, moču, kopa detí, čakajúc na právo skutočných majstrov inteligencie pre brúsenie ega, naberať skúsenosti životom, nie, papierových ia – s kúpeným certifikátom
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre nové začiatky a zanechané stopy života, len tak sa mne/tebe/ ponúka nový nádych pre nový krok života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, každá nespokojnosť a spokojnosť má spojitosť s ľahkosťou pierka, nie len na WC, aby semená neboli len v nohaviciach, ale v rozume zdravé nápady pre inteligenciu pokroku na planéte Zem
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni od A – Z, mluv – hovorí o tom stopa, kde si bol a čo zanecháva za sebou moje/tvoje/ koordinované telo, riadi – vysiela zhmotňuje telepatiou až na 60%, preto nehľadaj vinníkov – vojna, ale prostredníkov pre ľahký začiatok novej éry … nového dňa … svetla života, každý začína s mierovými podmienkami od seba, len tak si každý otvorí dvere z nory – pre nový nádych kroku života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť