Pevný zákus

Vyrastala som v roľníckej rodine, kde sa pestovalo pre štát, chodilo do kostola a posmievalo sa iným náboženským skupinám. Pevné hradby malo len slovo: rímokatolík. Tu začína môj príbeh poslušnosti a plnej dôvery rodičom. Chodenie do kostola pre mňa bola česť, ináč to bol veľký hriech. Dospela som, vydala sa, prišli deti a narástla mi zodpovednosť za deti, za muža – vyžadovaný komfort, všetko bola ženská záležitosť, kostol a neodmysliteľná pomoc rodičom a svokrovcom. Prišla jar 1989 a sen, v ktorom mi otcova mama oznámila, že ešte tohto roku zomriem. Vtedy sa objavili aj iné liečiteľské ponuky, prišla s tým najstaršia sestra. V roku 1989 v jeseni zomrela mama. Po smrti mamy som začala automaticky diagnostikovať ľudí okolo seba. Blížni sa nadopovali liekmi a ja som celý čas cítila ich bolesť , pracovala som ako šička obuvi, ktorá získala diplom najlepšieho pracovníka. Mala som svoju prácu rada, vyžívala som sa v nej. Keď prišiel nový zamestnanec spoza brány, ujala som sa ho. Najprv som to roky robila zadarmo, po čase mi za to platili. Po smrti mamy som hľadala oporu u svokry, tu som pohorela so svojou bolesťou. Najmladšia sestra potrebovala oporu, tak sme sa navzájom podporovali. Prišiel čas odchodu z práce, skúmať niečo, o čom som vedela od rodičov, že sú ľudia, ktorí vedia ubližovať – robiť čiernu mágiu. Raz som zachytila od svojho otca, čo starí ľudia hovorili, že ľudia chorejú pre nespracované problémy, krivdy, závisť, zlosť, pýchu,. O bielej mágii teraz viem, že je to pomoc blížnemu, ukázať, odovzdať skúsenosť, urobiť si pre blížneho chvíľu času.

Koľkokrát som verila, že robím správne, lebo som si neuvedomovala, že súdením: ponižovaním a povyšovaním padám do zajatia a tým zanedbávam výživu tela – stavbu chrámu Božieho.

 1. plne som verila farárom, vyžiadala som si stretnutie s vtedajším pánom dekanom, som pochopila manipuláciu, aby ľudí udržali v jednom stáde ako ovce, mali jediné poslanie ľudí strašiť, že spravodlivosť je až na druhom svete
 2. plne som verila vláde, deti vyštudovali, kde sa stali strednou vrstvou obyvateľstva, prišla corona a štát ich zneužil, aby tlačili na seba, na svojich zamestnancov. Média, strachom zaplavili všetky štáty.

Mám vo svojom obore 33 – ročnú prax, kde všetko s čím som sa stretla, dávala som do tabuliek. Dnes sa podelím s pohľadom biblie, je tam prezentovanej veľa pravdy, ale cirkev to uchopila tak, aby človeka vystrašila do nepríčetnosti. Keď ide o plaziaceho hada, ktorým je život človeka 24. hodín denne, kde sa lomí nevedomosťnoc, s vedomím – deň: lekcia mínus päť a mínus štyri, tu sa skrýva základ lekcií mínus dva a mínus jeden, dvihnúť svoj víťazný meč:

Kolobeh života: tabuľky pre štvor – cípu hviezdu: lekcia mínus tri

vzduchoheňvodazem
LótAbrámMojžišNoe
myseľslovoskutokodbornosť
zimajarletojeseň
sýpkasiaťpestovaťžať
severvýchodjuhzápad
VianoceVeľká nocTuríceNanebovzatie P. Márii
nádejvieraláskaživot
JánMarekMatúšLukáš
duchovný vodcapolitický vodcalekár špecialistaprevencia, revízia
SpasiteľJežišKristusMesiáš
krivdastrachzlosťpýcha
 1. Myseľ v kolobehu života: ,,Lót, Ján, Vianoce, krivda,“ vždy rozmýšľaj dopredu, je to tvoj Vietor – Vzduch života, ktorý ti formuje tvoj život. Sídli tu novodobý evanjelista ,,Ján – Ja – n – ´“, čítame v slove odkaz: Ja, spracujem písmeno ,,N“, hľadám svetlo ´, ktoré je v slove dĺžňom, darčekom Vianoc
 2. Slovo v kolobehu života: ,,Abrám, Marek, Veľká noc, strach,“ vždy rozmýšľaj dopredu, je to tvoj Oheň, ktorý ti formuje tvoj život. Sídli tu novodobý evanjelista ,,Marek – ma – rek“, čítame v slove odkaz: spracujem slovo hľadaním svetla: ,,ma – rek“ má slovo odborníka, ktoré sú pre začiatočníkoch krížovou cestou – Veľkej noci, chcieť sa vyučiť a byť kvalitným človekom
 3. Skutok v kolobehu života: ,,Mojžiš, Turíce, Matúš, zlosť, “ vždy tréningom naberáš skúsenosť, v remesle, v riadení sa posúvaš dopredu, je to tvoja Voda, ktorá ti zaháňa smäd a tým ti formuje tvoj život prvýkrát na pozíciu Mojžiša. Sídli tu novodobý evanjelista ,,Matúš – má – tuš“, čítame v slove odkaz: kto má prax, vidí zdatného učňa, ktorý vidí svetlo Turíc – záujem o prax – robota mu sadla
 4. Odbornosť v kolobehu života: ,,Noe, Lukáš, Nanebovzatie panny Márie, pýcha“ vždy rozmýšľaj dopredu, je to tvoja Zem, ktorá ti formuje tvoj život odovzdávaním skúsenosti. Sídli tu novodobý evanjelista ,,Lukáš – kaš – úľ“: čítame v slove odkaz, pracujú tam ruky ako včely v úli.

Základ v kolobehu života nás pozýva stať sa učňom, poznávať nové: tabuľky pre päť – cípu hviezdu lekcia: 0.,1.,2.,3.,

kovvodastromoheňzem
pľúca, hrubé črevoobličky, močový mechúrpečeň, žlčníksrdce, tenké črevožalúdok, pankreas, slezina
čuchsluchzrakhmatchuť
pikantnáslanákysláhorkásladká
LótAbrámMojžišSárajNoe
PerúnRodMokošaLadaSvarog
hadkorytnačkatigerdrakfénix
zákazkamúdrosťvytrvalosťpraxvyššie Ja
afrodiziakumhudbatanecučiteľrutina
krivdastrachzlosťzanedbaná praxneznalosť remesla – pýcha
 1. získať vedomosť – svetlo života, byť v obraze, čo sa deje, utekáme ako Lót, to čo bolo, bolo klamstvo, mnohí na to naleteli – odmenou je im kamenná Lótova žena, preto použijeme dve Lótove dcéry: nádych a výdych, lapajme dych života: vzduch, vyčistíme sa od krivdy, pre zastavenie doby trestu vyvyšovania a ponižovania. Za všetkým hľadáme jadro, sprievodné slovo: ,,Boh – bohatstvo osobnosti hľadaj„.
 2. uvedomujeme si, že sme neplodní ako Abram, stíšme sa, máme možnosť vždy sa dotýkať jadra päť – cípu, kde sa usídlila známa postava ,,BOH“, stať sa učencom múdrosti, len tak prekonáme strach, s ktorým sa vždy rátalo. Za všetkým hľadajme slovo Boh, každý má právo pohnúť rozumom, čítačka rozumu má jasné pravidlá: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“- ,,čo praješ druhým, čakaj na sebe“
 3. stíšme sa, formujeme v sebe Mojžiša druhýkrát, aby sme okolo seba našli slušných vzdelaných s praxou rozumných ľudí – strednú vrstvu – vodcov života, ktorí sú fachmani života vo svojom odbore – obore, obsadili miesto dokonalosti trónu zrelosti, aby z nás – z nich vyrástol slušný, čestný človek, lebo používa jadro, slovo Boh, len tak prekonáme zlosť z nepodarku výsledkov praxe života.
 4. stíšme sa, formujeme v sebe neplodnú Sáraj, ktorá dala prednosť slúžke pred sebou. Používajme vetu: keď to zvládli druhí, zvládnem to aj Ja. V päť – cípej hviezde je to o dosiahnutom vrchole života. Opakom je: zanedbaná prax.
 5. stíšme sa po druhýkrát, formujeme v sebe proroka ,,Noe“, budujeme svoju loď a tu nasadajú zvieratá /desiaty Boží príkaz: Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je, porovnáme s gramatikou slovenského jazyka citoslovcia: zvuky zvierat/ – žiaci odborníka vyššieho Ja v rutine života. Všetko má pár: otec – slovo, matka – skutok. Opakom je neznalosť remesla: keci, keci je slovo nahého kráľa, kde skutok je balamuta rozumu – neznalosť výsledku remesla.

Základ v kolobehu života, nás pozýva stať sa učňom, poznávať nové: tabuľky pre šesť – cípu hviezdu lekcia: 4., 5., 6., 7., sledovanosť sedem dní v týždni, pre zdravý rast človeka:

kovvodazemdrevosvetlooheňjadro
pľúca, hrubé črevoobličky, močový mechúržalúdok, pankreas, slezinapečeň, žlčníkrozum, umsrdce, tenké črevoorgány tela
čuchsluchchuťzrakprehrávač zmyslovhmatjadro zmyslov
pikantnáslanásladkákyslározpoznávač chutíhorkájadro chutí
rukamalíčekprstenníkprostredníkukazovákpalecdlaň
LótAbrahámNoeMojžišEliášSáraproroci
PerúnRodSvarogMokošaWelwesLadaslovanskí bohovia
chémiamatematikadejepisbiológiafyzikazemepisučivo základnej školy
zákazkamúdrosťvytrvalosťtréning praxevyššie Jakraľovaniepsychika
fyzika
hadčiernýšedýurýchľovačžltýdraksviňa
hadmyšneviniatkaoborufoblchypohyb
1. pád: Kto? Čo?2. pád: od koho? od čoho?5. pád oslovenie: kto? čo?6. pád: o kom? o čom?3. pád: ku komu? ku čomu? 4. pád vidím: kto? čo?7. pád: s kým? s čím?
JATYVyOni, OnyOn, ono, onaMyspojenci človeka
pýchaobžerstvosmilstvohnevlakomstvozávisťlenivosť
krstspoveďpomazanie chorýchkňazstvosv. oltárnabirmovaniemanželstvo
pondelokutorokpiatoksobotastredaštvrtoknedeľa

Overovanie dokonalosti v rutine života v šesť – cípej hviezde sú lekcie 4., 5., 6., 7., automatického pohybu. Viac na osobnej hodine, alebo ako samouk, všetko som rozpísala v predošlých častiach.

Všetko sa overuje podľa desiatich bodov života: čakry, slnečná sústava, kvalita života, Slovenský jazyk – gramatika pravopisu, desať Božích prikázaní:

1. čakraSlnkodokonalosťpodstatné menáJa som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby sa im klaňal
2. čakra Merkúrtvorivosťprídavné menáNevezmeš meno Božie nadarmo
3. čakra VenušamožnostislovesaSpomeň si, aby si deň sviatočne svätil
4. čakra Zemotec – matkazámenáCti otca svojho, i matku svoju
5. čakra Marspočuť BohačíslovkyNezabiješ
6. čakra Jupitervidieť dielo BohapríslovkyNezosmilníš
7. čakra čakra Saturnrozumieť dielu BohapredložkyNepokradneš
8. prvá časť aury Uránblana kvetuspojkyNepreriekneš krivého svedectva, proti blížnemu svojmu
9. druhá časť aury Neptúnškrupina plodučasticeNepožiadaš manželku blížneho svojho
10. tretia časť auryPlutočerstvosť zrelostícitoslovceNepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je

Tabuľky upratujú – poukazujú príbeh o babylonskej veži: ,,Sodoma – Gomora“, čítaj: Sodoma – os doma, Gomora – G mora o čom je nový príbeh môjho génu? Úsečka začiatku a konca. O plnom zákuse psích zubov je päť – cípa hviezda v ústach človeka. Dokonalosť v ústach človeka skrýva šesť – cípa hviezda.

Zaujala ma tretia časť aury: citoslovce, čerstvosť zrelosti, kde nás napomína planéta Pluto: ,,Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je.

 1. predné zuby – stred: spodné a dolné: 1., 2., doprava aj doľava – obličky, močový mechúr
 2. zuby spodné a horné: 3., doprava aj doľava – pečeň, žlčník
 3. horné zuby: 4., 5., pľúca hrubé črevo, dolné zuby: 6., 7., pľúca hrubé črevo
 4. horné zuby: 6., 7., žalúdok, pankreas, slezina, spodné zuby 4., 5., žalúdok, pankreas, slezina
 5. horné a dolné zuby 8., srdce, tenké črevo
 6. jazyk – chuť života
 7. slina života

Dnešný dátum 17.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 17. = planéta Venuša, dokonalosť života
 3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum života
 4. 1 x 22. = blana kvetu života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“, pri odovzdávaní a prijímaní skúseností, zvládnuť svoju myseľ, slová, skutky v troch fázach pre vetu: miluj seba, následne sa stávaš odborníkom v budovaní chrámu Božieho

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci: 17.10.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť