Pevná statika rozumu

Statika rozumu je daná otcom Univerzum a matkou planétou Zem v kolobehu živého riadeného systému. Rozum štartujeme cez zmysly požehnávaním blížneho: ,,Pozeraj mojimi zmyslami a Ja pozriem tvojimi zmyslami“, tým si prepožičiavame a rozpoznávame v zrkadle sami seba: kritizujem blížnych – som upírom pre seba a blížnych, rozum v zrkadle nevidím nič. Hľadám riešenia – som Božie dieťa, môj rozum nastavujem mechanicky pre nové hry života, načítavam informácie z informačného poľa, pre automatický výkon systému.

 1. zrak: vidieť situáciu pod mikroskopom a ďalekohľadom
 2. sluch: počuť na všetkých magnetických vlnách
 3. čuch: poznávať zrelosť pachov – afrodiziakum
 4. chuť: štartovať chuťové kanáliky zdravých štepných slín
 5. hmat: naštartovať cit života pre hmat

Rozum máme mechanicky – štartujeme, alebo automaticky – sme majiteľom hmatateľného citu pre plodné jadro. Neplodné jadro máme vedcami rozporciované na niekoľko desiatok rôznych pohlavní. Spýtajte sa sami seba a cez zmysly svojich blížnych, koľko pohlaví rešpektuje plodnosť v kolobehu života? Koľko pohlaví padne na šachovnici ako domček z karát pre nesplnenie postupov, jedno ktorú kategóriu zastávaš. Kategórie sú nám známe pod čistou hrou dôstojnosti dôstojníkov vojenskou disciplínou, kontroluje každé ego v človeku pre výkon z informačného poľa, štartuje a automaticky udržiava nové hry novej doby:

 1. vojak
 2. zverokruh oblohy
 3. krížová cesta
 4. príroda
 5. remeslo
 6. šachy
 7. detská inteligencia
 8. dospelá inteligencia
 9. karty
 10. kocky
1.vojakkozorožecI.sejem semenonové remeslopešiaksom supermansom Božím dieťaťom
2.desiatnikvodnárII.polievam semenozáujem o nové remeslopešiakzvonístíšim sa
3.slobodníkrybyIII.dávam semenu časčakám na majstrapešiaksedím v lavicidávam všetkému čas
4.čatárbýkIV.semeno klíčimajster remesla sa ma ujalpešiakchcem sa vzdelávaťpre plodnosť života
5.rotnýjednorožecV.vytváram priestor pre rast semenarešpekt majstra a učňa k remeslupešiakprišiel pán učiteľpre prijatie blížneho
6.rotmajsterbaranVI.vytvorený priestor pre druh ploduspoznávam teóriu k remeslupešiakpekne rozprávapre prijatie nového nápadu
7.nadrotmajsterblíženciVII.živý rast pre druh plodustály živý pohyb k remeslupešiakrozpráva to istéslovo Božie žije sedem dní v týždni
8.štábny nadrotmajsterrakVIII.úroda mocniezoznamujem sa s praxou remeslapešiakchcem sa to naučiťpre zákazku života
9.podpráporčíklevIX.úroda bujnieskúsenosti s praxou remeslavežapre moju inteligenciupre múdrosť života
10.práporčíkpannaX.úroda rozkvitáúspešná prax remeslakôňpre výdrž formovania láskypre vytrvalosť života
11.nadpráporčíkváhyXI.opelenie úrodyvyslužilý odborník s praxou remeslastrelecpre overené slovo v praxipre zvládnutú prax života
12.štábny práporčíkškorpiónXII.úroda zarodilazručnosť odborníka remesladámaviem remeslo, profesiupre vyššie Ja v rutine života
13.poručíkhadonosXIII.zber úrodyodovzdávanie skúsenosti remeslakráľsom pripravený do životakraľovanie mysle slov skutkov odbornosť
14.nadporučíkstrelecXIV.uskladnenie úrodyoriginálne umelecké dielošachovnicapre zdravý životpre zdravú slobodu psychiku a fyziku
15.kapitánSlnko1. čakračervená farbadokonalosť1.podstatné menáJa som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal
16.majorMerkúr2.čakraoranžová farbatvorivosť2.prídavné menáNevezmeš meno Božie nadarmo
17.podplukovníkVenuša3. čakražltá farbamožnosti3.slovesáSpomeň si, aby si deň sviatočný svätil
18.plukovníkZem4. čakrazelená farbaotec – slovo, matka – skutok4.zámenaCti si otca svojho i matku svoju
19.brigádny generálMars5. čakrasvetlomodrá farbapočuť slovo Univerzum5.číslovkyNezabiješ
20.generál majorJupiter6. čakratmavomodrá farbavidieť dielo Univerzum6.príslovkyNezosmilníš
21.generálporučíkSaturn7. čakrafialová farbaslovu a skutku rozumieť7.predložkyNepokradneš
22.generál majorUrán1. časť auryzlatá farbablana kvetu života8.spojkyNepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
23.armádny generálNeptún2. časť aurysmaragdová farbaškrupina plodu života9.časticeNepožiadaš manželku blížneho svojho
24.prezidentPluto3. časť auryDiamantová – dúhová farbačerstvosť zrelosti bunky10.citoslovceNepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

Dnešný dátum 07.06.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ rozumu pre výber hry dôstojnosti života na planéte Zem, spracované sedem kategórii pre prácu s egom
 2. 2 x 2. = stíš sa, každá kategória je hra a boj o zdravý mechanický rozum, ktorý nosím/š/ v plienkach /učím sa rozumom mechanický poznávať v päť – cípej hviezde, energia plodnosti sa štartuje od pása dole, som žiakom na planéte Zem pre cit života/, automatický rozum bije v hrudi na pravom mieste /poznám učenie, môj hmatateľný rozum automatický reaguje, som zaradený do šesť – cípej hviezdy od pása hore, som žiakom Boha Univerzum/
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas: tvoje ego bojuje za svoju pozíciu na šachovnici tajomstiev pre informačné pole
 4. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad: všetko má riešenie – samoliečiteľstvo – oprava včelej mriežky pre zdravé bunky, požehnaj – hľadaj pre seba a blížnych statiku matky Zem a otca Univerzum
 5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni: v každom hľadaj – prebúdzaj dokonalosť, požehnaj svoje a blížneho zmysli pre štart a cieľ nastavenia zdravého ega pre EKG srdca, pre cestu medzi zemou a nebom

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť