Zradca Peter v človeku

Najbolestivejšia situácia vzniká, keď sa človek cíti zradený, zranený, lebo bezhranične: miluje, dôveruje, spolieha, dáva, rozdáva sa, všetko nekontrolovateľne bez úsečky ,,začať a ukončiť,“ stratil, zanedbal rešpekt pred alfou a omegou. Preto nič neberme osobne, každá závislosť má svoje dôsledky:

  1. milujem z lásky a úcty k: rodičom, starým rodičom, súrodencom, partnerovi, deťom, priateľom, kolegom, remeslu. Robím všetko precízne, aby som všetko zabezpečila, čo deň potrebuje, sú to moji tanečníci dňa.
  2. dôverujem: keď milujem, som v siedmom nebi, tak som Bohom chránená, hovorí sa: ,,dôveruj, ale preveruj,“ jedno, o koho ide, či o rodiča, partnera, súrodenca, deti, remeslo, všímam si, či napredujú, alebo stagnujú – nerobia zápis pokroku, čo je pre dnešný deň primárne, a čo je pre prítomnú chvíľu sekundárne, spoznávam, keď sa vezú ako Kača na čertovi – všetko berú samozrejme, že im to patrí, neuvedomujú si, že je to požehnaním Boha Univerzum.
  3. spolieham: až spolieham na rodiča, partnera, súrodenca, deti, priateľa, kolegu, remeslo, ako na rutinu života, že všetko dostanem spracované so zlatým podnosom, časom zistím, že je to omyl života, nakoniec sa cítim opustená, sama, stávam sa duchovným alebo fyzickým bezdomovcom.

Stíšme sa, aby posvätná Petrová stolica pre nás nebola istotou, ale odpočinkom v komunikácii s Bohom Univerzum, pre nové nápady a koordinovaný pohyb tela. Môžem milovať, ale to sú čerešničky na torte, ktoré spolu zažívame v daný moment, s daným človekom, alebo pri remesle. Môžem dôverovať, ale preverujem, aby moji: rodičia, partner, súrodenci, deti, priatelia, kolegovia, remeslo, nezaspalo na vavrínoch. Môžem spoliehať, ale keď viem, že telepatia funguje = navzájom sa dopĺňame. Milujem ťa, ale nie som full servis, dôverujem ti, že si robíš koordinovanú stopu mysle, slova, skutku, odbornosti pre svoj osobný rast. Spolieham na vás, že ma beriete takú, aká som, a s rešpektom pristupujem k môjmu osobnému tempu, a Ja k vášmu osobnému tempu pre inteligenciu rastu, kým prebudím svoju myseľ, nájdem pozitívne slovo – nápad, slovo sa vždy overí v praxi (pozor na klamárov), preto dôveruj, ale preveruj, tak mám šťastie – spolieham, našla som v sebe odborníka s praxou a to isté očakávam od teba, od vás všetkých. Vždy je to o vzájomnej úcte a rešpekte s úsečkou poznávania: ,,Alfa a omega.“ Alfa je začiatkom rastu človeka, omega je rozkvetom poznávania, ktoré nám prinášajú úrodu poznania rozvoja osobnosti. Staňme sa čistou riekou, korytom svojej osobnosti.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť