Peter a Pavol

Poďme sa pozrieť, čo skrývajú písmená slov Peter a Pavol.
Slovo „Peter“ zmeníme na výraz: „TEPER,“ čo značí teraz.
Slová „a Pavol“ zmeníme na výraz: „APA LOV,“ čo značí: „otca v sebe lov – nachádzaj riešenie.“

Poďme sa pozrieť na šesť- cípu hviezdu. Je to mapa významov pre napredovanie človeka. Červený trojuholník hore je otec. Modrý trojuholník dole je matka.

Poďme sa pozrieť do vytvorených kútov trojuholníkov matky. Začíname čítať trojuholníky zľava do prava. Pridáme zmysly, orgány a chute:
1. zrak vymaľujeme zelenou farbou. Zrak je spojený s pečeňou a žlčníkom. Chuť kyslá.
2. sluch vymaľujeme modrou farbou. Sluch je spojený s obličkami a močovým mechúrom. Chuť slaná.
3. hmat vymaľujeme červenou farbou. Hmat je spojený so srdcom a tenkým črevom. Chuť horká.

Podľa predlohy dolného trojuholníka Matky. Vnímajme význam slov, že zmysly sú prepojené s orgánmi tela, pôsobiace na psychiku a fyziku človeka.

Pozeraj a počúvaj, tak si vedome, hmatateľne cibríš svoj cit.
1. Svojim pohľadom ovplyvňuješ svoju pečeň a žlčník: Hľadaj svojim pohľadom riešenie! Prijmi kyslú chuť!
Ktorým smerom ideš?
Si pozitívny? Posilňuješ svoj zmysel zraku, svoje orgány pečene a žlčníka, zvládaš kyslú chuť svojho života.
Si negatívny? Oslabuješ svoj zmysel zraku, svoje orgány pečeň a žlčník, nezvládol si kyslú chuť svojho života.
Nepovyšuj, neponižuj! Drž svoj zrak v harmónii života. Pros a ďakuj.

2. Svojim sluchom ovplyvňuješ svoje obličky a močový mechúr. Počúvaj svojim sluchom riešenie! Zvládni slanú chuť!
Ktorým smerom ideš?
Si pozitívny. Posilňuješ svoj zmysel sluchu, svoje orgány obličky a močový mechúr, zvládaš slanú chuť svojho života.
Si negatívny? Oslabuješ svoj zmysel sluchu, svoje orgány obličky a močový mechúr, nezvládol si slanú chuť svojho života.
Nepovyšuj, neponižuj! Drž svoj sluch v harmónii života. Pros a ďakuj.

3. Svojim hmatom ovplyvňuješ svoje srdce a tenké črevo. Poznávaš materinský cit, aby si voňal, chutnal svoj rozum! Zvládni horkú chuť života!
Ktorým smerom ideš?
Si pozitívny? Posilňuješ svoj zmysel hmatu, svoje orgány srdce a tenké črevo, zvládol si horkú chuť svojho života.
Si negatívny? Oslabuješ svoj zmysel hmatu, svoje orgány srdce a tenké črevo, nezvládol si horkú chuť svojho života.
Nepovyšuj, neponižuj! Drž svoj hmat v harmónii života. Pros a ďakuj, dobíjaj si baterky.

Pozerajme na trojuholník hore. Tak v prítomnej chvíli nájdeš otca: „APA.“ Poďme sa pozrieť do vytvorených kútov trojuholníkov otca. Začíname čítať trojuholníky zľava do prava:
1. chuť vymaľujeme oranžovou farbou. Chuť je spojená so žalúdkom, slezinou a pankreasom. Chuť sladká.
2. rozum vymaľujeme žltou farbou. Rozum je spojený s jadrom buniek. Jadro buniek je duša. Rozumom rozpoznávaš, rozdeľuješ chute.
3. čuch vymaľujeme fialovou farbou. Čuch je spojený s pľúcami a hrubým črevom. Chuť pikantná.

Podľa predlohy horného trojuholníka Otca. Vnímajme význam slov, že zmysly sú prepojené s orgánmi tela, pôsobiace na psychiku a fyziku človeka.

Chutnaj tak, aby ti rozum rozpoznával chute. Funkčný mozog vôňu, chuť mení na silu, rozžiariš, rozlievaš silu okolo teba. Žiara sily sa spája, rovnako rozžiari myseľ ľudí. Sila energie sa prenáša – rozlieva.

1. Svojou chuťou ovplyvňuješ svoj žalúdok, pankreas, slezinu: Slintáš po sladkosti života!
Ktorým smerom ideš?
Si pozitívny? Posilňuješ svoj zmysel chutí, svoje orgány žalúdok, pankreas, slezinu. Obdarený si, sladkou chuťou života.
Si negatívny? Oslabuješ svoj zmysel chutí, svoje orgány žalúdok, pankreas, slezinu. Zatracuješ sladkú chuť života.
Nepovyšuj, neponižuj! Drž svoju chuť v harmónii zrelosti, sladkosti života. Pros a ďakuj.

2. Svojim rozumom ovplyvňuješ svoju myseľ, stíš sa, načúvaj jadru, načúvaš dušiam spolu so svojimi blížnymi.
Ktorým smerom ideš?
Si pozitívny? Posilňuješ svoj rozum, rozdeľovač chutí. Prehrávač jadra bunky.
Si negatívny? Oslabuješ svoj rozum, prehrávač jadra.
Nepovyšuj, neponižuj! Drž sa svojho rozumu v pohotovosti v harmónii pokroku zrelosti života. Pros a ďakuj.

3. Svojou vôňou ovplyvňuješ svoje pľúca, hrubé črevo. Zvládaš pikantnú chuť svojho života.
Ktorým smerom ideš?
Si pozitívny? Posilňuješ svoj zmysel čuchu, svoje orgány pľúca, hrubé črevo. Cítiš afrodiziakum života.
Si negatívny? Oslabuješ svoj zmysel čuchu, svoje orgány pľúca, hrubé črevo. Strácaš afrodiziakum života.
Nepovyšuj, neponižuj! Drž svoj čuch v harmónii zrelosti – afrodiziakum rozvoja svojho života. Pros a ďakuj.

S kým sa spájaš? S citlivou MATKOU a rozumným OTCOM?

S kým sa spájaš? S bezcitnou MACOCHOU a nevedomým človekom?

Si strojcom svojho chrámu. Tasíš si svoj koridor cesty, aby si kráčal svojim životom. Používaš svoje dva dary pre emócie. Prosíš, hľadáš riešenie, aby si nezišiel z cesty, ale rozžiaril vôňu pokroku. Používaš svoj prvý dar života. Ďakuješ, aby si zachoval riešenie, zachoval chuť pokroku. Používaš svoj druhý dar života.

Blahorečiť svoju MATKU, že vidíš, počuješ, hmatateľne si použil duchovný prsník, zdroj energie, zdravého ľudského rozumu. Posilnil si v sebe svojho Otca – svoju myseľ.

Poďme sa pozrieť do jadra bunky. Jadro bunky nám tvorí zatvorený šesť cíp hviezdy. Jadro bunky hovorí: bol si otvorený? Rozdeľoval si chute? Máš silu otvorenú. Zvládaš cestu života až vtedy, keď svojich blížnych naučíš pozerať, počúvať, hmatať. Naučíš svojich blížnych byť citlivou matkou, aby silu brali zo zdroja svojej nespokojnosti a našli spokojnosť. Každá nespokojnosť je zrodené nové dieťa, nový prísun energie z duše do tela. Našiel si spokojnosť, tvoje dieťa vyrástlo, ide, tasí si svoju cestu. Našiel si v bunke skrytú originálnu chuť pokroku, našiel si originálnu vôňu, za ktorou vždy vedome vykročíš, lebo ti funguje rozum. Vidíš, počuješ, hmatáš posilňuješ svoje telo, transformuješ energiu.

Čo na záver povedať?
Naučíš sám seba poriadku? Zvládaš svoju chémiu! Vyhráš svoju chemickú vojnu!
Naučíš svojich blížnych poriadku? Zvládaš svoje jadro! Vyhráš svoju jadrovú vojnu!

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 29.06.2019

Vytlačiť Vytlačiť