Perspektívny deň človeka

Poctivý človek verí v perspektívu, opiera sa o Božiu pravdu, preto si pripomenieme tabuľky, aby sme sa aj v dnešných časoch vedeli správne orientovať. V tabuľkách perspektívy človeka použijem farby pre: karty – čierna farba, krížovú cestu – oranžová farba, Boží zázrak prírody – poľnohospodár – zelená farba, formovanie človeka – remeslo pre modrú krv prebudeného človeka – modrá farba a prirodzenú inteligenciu prebudeného človeka fialová farba:

 1. A, pán Ježiš je na smrť odsúdený, sejem semeno, nové remeslo, som Božie dieťa
 2. 2, pán Ježiš berie kríž na svoje plecia, polievam semeno, záujem o nové remeslo, stíšim sa
 3. 3, pán Ježiš prvýkrát padá pod svojím krížom, dávam čas semenu, v pokore – v mysli čakám na majstra remesla, dávam sebe, blížnemu a systému čas pre priestor pokroku pre novú Diamantovú dobu
 4. 4, pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou, semeno klíči, majster sa ma ujal, pre plodnosť života
 5. 5, pánu Ježišovi Šimon Cyrenejský pomáha kríž niesť, vytváram priestor pre rast, rešpekt spolupráce majstra a učňa, pre prijatie blížneho
 6. 6, Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej odtláča svoju svätú tvár, druh plodu, spoznávam, zoznamujem sa s teóriou, pre prijatie nového pokrokového nápadu
 7. 7, pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom, živý rast plodu, živý pohyb remesla, slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. 8, pán Ježiš napomína plačúce ženy, úroda schádza, zoznamujem sa s praxou slova pre remeslo, pre zákazku života
 9. 9, pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom, úroda naberá na sile, zber skúsenosti v praxi, pre múdrosť života
 10. 10, pánu Ježišovi vyzliekajú šaty, úroda zakvitla, úspešná prax, pre vytrvalosť života
 11. nižník, pána Ježiša na kríž pribíjajú, opelenie úrody, vyučený odborník remesla, pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi
 12. vyšník, pán Ježiš na kríži zomiera, úroda zarodila, zručnosť odborníka, vyššie Ja v rutine života
 13. kráľ, pána Ježiša z kríža skladajú, zber úrody, odovzdávanie skúsenosti remesla, pre kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti
 14. Joker, pána Ježiša pochovávajú, uskladnenie úrody, originálne umelecké dielo, zdravá psychika a fyzika

Vládne mne, tebe, rodine, obci, kraju, štátu, kontinentu, planéte Zem zdravý rozum prirodzeného pokroku, pre prebudenie novej Diamantovej doby perspektívy človeka? Postupnosť tabuľky nám radí, učí nás, sprevádza nás už 2000 rokov, kde nás formovalo učenie Ježiša Krista, aby sme mali spásonosnú myseľ, slovo Ježišovej pravdy, Kristov skutok a vždy zomiera Mesiáš, lebo prijímame nové pokrokové učivo v praxi, aby sme prebúdzali nové systémy novej Diamantovej doby.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 10.10.2021

Cvičenie perspektívy s ranami Ježiša Krista, vytrvalo sa stíšením hráme s miestami, kde sú imaginárne rany Ježiša Krista, všetkému dávame čas, tak následne aktivujeme – prebúdzame novú silu, aktualizujeme – udržiavame rozkvet novej sily.

Napríklad: V mysli, s každým miestom zvlášť, kde sú rany Ježiša Krista robíme imaginárne: stojky, basketbal, volejbal, visíme, stojíme, kráčame po strope, kráčame hore stenou … neobmedzenému pohybu medze sa nekladú pre sústredenie pri aktivovaní – slova prosím a aktualizovaním – slova ďakujem novej tvorivej sily pre zdravú psychiku a fyziku, tak následne prekonáme každú bolesť a udržíme každú radosť života. Udržujme si psychickú a fyzickú zdatnosť perspektívy života.

V Bardejove: 11.10.2021

Vytlačiť Vytlačiť