Pero človeka

Emócie sú jadrovým perom života, aký emočný žáner si píšeme? Dovolíme si rozprávkovo spracovať emócie svojím vlastným srdcom? Akou informáciou pracuje dych života, ktorý je depom pre srdce, tenké črevo? Depo – pľúca hrubé črevo je Ázia, aký vzťah si budujeme k Ázii k pľúcam, hrubému črevu matky Zeme? Stíšme sa, tak spracujeme emočné búrky pochopené mozgom – emóciu ,,Nie“ a horúčavy – emóciu ,,Áno“ pre Božské programovanie – záznam v informačnom poli.

Dnešný dátum 02.05.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ úmyslu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ je kresadlom posvätného ohňa v každom človeku, v každom okamihu
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, načúvam/š/ svoj vnútorný hlas pera života – informačnému materiálu pre pohyb a posun pokroku, vyrovnávaním krídel pre zakresanie ohňa v každom okamihu
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, čistota úmyslu sa dostaví v pravý čas a na pravom mieste v danom spracovanom okamihu
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho – len cez blížneho zapálim/š/- zakrešem/š/ posvätný oheň informačného poľa – objavím/š/ múdrosť života používaš pero života v danom spracovanom okamihu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť