Pečať kvantového skoku

Staré múdrosti vždy pripomínajú Božiu dokonalosť: ,,Božie mlyny melú pomaly, ale presne“, vždy sa jedna o dokonalú hru s Bohom Univerzum: ,,Ako v nebi, tak i na Zemi“, treba pripomenúť, že podsvetie – koreň života sa vždy formuje: zvládaním nálad. Poďme čítať z obrázka:

Komunikácia s Bohom Univerzum má pevné korene 24 hodín dennodenne: česť slova

 1. podsvetie: prebúdzaj v sebe kohúta koreňa života – pevný základ života
 2. prúdy v kolobehu života
 3. prúdy prechádzajú kompasom života
 4. v rovnocennosti života
 5. v rovnodennosti života /spí a stojí/
 6. 24 hodín dennodenne
 7. svet rastie: v dokonalosti
 8. v tvorivosti
 9. v možnostiach
 10. všetko má otca – slovo receptúr a matku realizátor
 11. počuť slovo Boha Univerzum
 12. vidieť slovo Boha Univerzum
 13. rozumieť slovu Boha Univerzum
 14. nebo: Boh Univerzum reaguje
 15. na slobodu psychiky a fyziky
 16. na zdravú bunku
 17. pre škrupinu plodu života
 18. pre blanu kvetu života
 19. zdravého rozumu

Pečať kvantového skutku:

Základom kvantového skutku je štvorica šírenia svetla zvuku:

 1. podsvetie – rovnocennosť
 2. podsvetie – 24 hodín dennodenne
 3. svet – otec slovo receptúr a matka realizátor
 4. nebo – plod

Podsvetie: koreň, alebo kohút života

 1. rovnocennosť
 2. kompas v rovnodennosti /noc – spí – zahalená pravda, deň – stojí – odhalená pravda/
 3. kolobeh života 24 hodín dennodenne točí svet a nebo človeka

Svet: kmeň a koruna, alebo žĺtok a bielok je v spojitosti desať Božích prikázaní

 1. srdcová štvrtá čakra: otec slovo receptúr a matka realizátor /Ja, som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal/
 2. možnosti počuješ /Nevezmeš mena Božieho nadarmo/
 3. tvorivosť vidíš /Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil/
 4. dokonalosť prijímaš rozumom /Cti si otca svojho i matku svoju/
 5. základ života je blanou kvetu /Nezabiješ/
 6. kolobeh života je škrupina plodu /Nezosmilníš/
 7. kompas života je zdravou bunkou /Nepokradneš/
 8. rovnocennosť života je v slobode psychiky a fyziky /Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu/
 9. rovnodennosť /noc – spí, deň – vstáva/ je v načúvaní Boha Univerzum /Nepožiadaš manželku blížneho svojho – muž je duša, telo je žena, spolu to tvorí manželstvo/
 10. stojíš ako slon na svetle podsvetia, kde sa točí čas 24 hodín dennodenne, overuje slovo v praxi /Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je/

Nebo: plod života

 1. plod života
 2. kvet života nachádzame v zdravej bunke
 3. zdravý rozum je sloboda psychiky a fyziky
 4. vidíš slovo života cez Boha Univerzum, máš spracované nálady: ,,pros a ďakuj“

Podsvetie: 24 hodín dennodenne stojíš na svetle Božom

Dnešný dátum 12.05.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ v podsvetí, kde sa každý točí na Božom svetle ako slon, precíťme sa s Matkou Zem
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom so svetlom pod nohami, počuť rozprávať semená v kolobehu života
 3. 3 x 2. = stíš sa, načúvaš pergamenu s Božou pečaťou
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, Božie mlyny melú na malom koliesku, ale presne
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, každý má svetlo pod nohami, nezabúdaj na svoje svetlo pod nohami, od každého potrebuješ pečiatku kríža – legitimujeme sa navzájom pre plodnosť života, hlavne poslanie na planéte Zem

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť