Pavúčia sieť matky

Pavúčia sieť matky žije sedem dní v týždni pre človeka, ktorý si váži autoritu seba a blížnych, vie, že keď to rozum neberie je pod tlakom veľkého tresku. Stíš sa, spracuj v sebe chaos, ktorý nás pozýva k riešeniu. V slove chaos vidím a počujem dve slová: ,,Ach os“, ktoré sú znázornené dole na uvedenom obrázku, ktorý máme k dispozícií a sú rozumným príkladom vysvetlenia. Psychika je sprievodným slovom otca, nazývaná otcom nebies, používa sa hviezdna zlatá farba oblohy, lebo je to poctivá blana kvetu života. Fyzika je realizátorom sprievodného slova plodnej matky, nazývaná matkou nebies – planéty Zem, používa sa smaragdová farba, lebo je vždy pripravená realizovať sa aktívne. Mierové výsledky tvoria charizmatické chvíle radosti, všetkých zúčastnených strán.

Na obrázku v zlatých kruhoch, sú čísla farieb totožné s rohami kocky, ktoré sú kompasom života. Pre skutok je zvolená zelená farba pre mierové prírodné podmienky rastu človeka. Slovo zvolená je sloboda srdca: ,,zvon ále“, dĺžeň na ,,a“ je prstom rešpektu veľkého tresku emócií, nastaviť svoju oblohu – bunky, podľa aktuálneho pohybu vesmíru – vonkajšej energie s vnútornou energiou – Boha Univerzum – Božieho dieťaťa – duši v sebe. Stíšiť sa, urobiť reset starých mŕtvych programov, ktoré sú utopené v modrej farbe – hviezdu na modrej oblohe nevidieť, staň sa archeológom: vedomých, podvedomých, karmických, dedičných programov, aby si použil inú predlohu informácií a otvoril si nové funkčné programy. Každý má svoj osobný lexikón, je na každom z nás, ktorú časť používa:

 1. kritika – hniloba – diagnóza veľkého tresku, meníš telo na chrobač, svetlo duše zanedbané
 2. pýcha – upáliť sa na hranici – vyhorieť, svetlo duše preťažené
 3. realizátor mierových podmienok – zdravé telo – pre dušu chrám Boží, používané aktívne svetlo duše

Otec s matkou tancujú v načúvaní a v realizovaní, čítame z obrázka:

 1. som Božím dieťaťom na psychickej úrovni, 1. som Božím dieťaťom na fyzickej úrovni
 2. stíšim sa na psychickej úrovni, 3. dávam všetkému čas, na fyzickej úrovni
 3. dávam všetkému čas, na psychickej úrovni, 5. pre prijatie blížneho na fyzickej úrovni
 4. som plodný/á/ života na psychickej úrovni, 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni na fyzickej úrovni
 5. pre prijatie blížneho na psychickej úrovni, 9. pre múdrosť života na fyzickej úrovni
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad na psychickej úrovni, 11. pre zvládnutie nového pokrokového slova v praxi života na fyzickej úrovni
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni na psychickej úrovni, 13. pre kraľovanie mysle, slov, skutkov v odbornosti na fyzickej úrovni
 8. pre poslanie zákazky života na psychickej úrovni, 2. stíš sa na fyzickej úrovni
 9. pre múdrosť života na psychickej úrovni, 4. pre plodnosť života na fyzickej úrovni
 10. pre vytrvalosť života na psychickej úrovni, 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad na fyzickej úrovni
 11. pre zvládnutie nového pokrokového slova v praxi života na psychickej úrovni, 8. pre poslanie zákazky života na fyzickej úrovni
 12. pre vyššie Ja v rutine života na psychickej úrovni 10. pre vytrvalosť života na fyzickej úrovni
 13. pre kraľovanie mysle, slov, skutkov v odbornosti na psychickej úrovni, 12. pre vyššie Ja v rutine života na fyzickej úrovni
 14. pre zdravú psychiku na psychickej úrovni, 14. pre zdravú fyziku na fyzickej úrovni

Počuli sme a videli tanec života psychiky – neba – ducha, fyziky – zeme – hmoty ukočírovaného – ukorigovaného pokoja v sebe, začali sme číslom jeden a skončili číslom štrnásť. Jeden plus štrnásť je pätnásť. Aké máme informácie sprievodného slova o pätnástke? Pätnástka je učením o plaziacom sa hadovi, je dňom pre 24. hodín dennodenne. Číslo pätnásť v plaziacom sa hadovi je kapitánom vojenskej disciplíny v učive Manuál života: a taktiež prvou čakrou: sprievodným slovom dokonalosť, a na oblohe slnkom života pre krásnu planétu Zem.

Dnešný dátum 09.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami pre vývoj autorít: 3 x 0. = stály, pevný základ života, 1 x 1. = si Božím dieťaťom, 3 x 2. = stíš sa, 1 x 9. = pre múdrosť života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“

 1. cez prvý Boží príkaz: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa (dušu), aby si sa im klaňal, pre porovnanie s prvou čakrou: dokonalosť /Slnko/
 2. cez druhý Boží príkaz: Nevezmeš meno Božie nadarmo, pre porovnanie s druhou čakrou: tvorivosť /Merkúr/
 3. cez tretí Boží príkaz: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil, pre porovnanie s treťou čakrou: možnosti /Venuša/
 4. cez štvrtý Boží príkaz: Cti otca svojho i matku svoju, pre porovnanie v štvrtej čakre máme autosugesciu: prijímaš slovo otca z duše, je to tvoj internet slova, pre realizáciu skutku matky hmoty života /Zem/
 5. cez piaty Boží príkaz: Nezabiješ, pre porovnanie v piatej čakre máme autosugesciu: počuješ Boha Univerzum /Mars/
 6. cez šiesty Boží príkaz: Nezosmilníš, pre porovnanie v šiestej čakre máme autosugesciu: vidíš dielo Boha Univerzum /Jupiter/
 7. cez siedmy Boží príkaz: Nepokradneš, pre porovnanie v siedmej čakre máme autosugesciu: rozum spolupracuje s dušou /Saturn/
 8. cez ôsmy Boží príkaz: Nepreriekneš krivého svedectva, proti blížnemu svojmu, pre porovnanie v prvej časti aury máme autosugesciu: blana, kvet života /Urán/
 9. cez deviaty Boží príkaz: Nepožiadaš manželku blížneho svojho, pre porovnanie v druhej časti aury máme autosugesciu: škrupina plodu života /Neptún/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť