Pátrači rovnodennosti

Človek je pátračom rovnodennosti, je to stála pevná os statiky nastavovanie svojich zmyslov pre pyramídu – šesť – cípu hviezdu.

Pripomenuli sa mi sny, keď sa mi snívalo o vysokom komíne, ktorý mi v strede padal – rúcal sa a Ja som len stúpala po rebríčku hore. Boli to mnohé rána, keď som si uvedomovala komín, ktorý sa v strede lámal a ja som tam bola prítomná, až raz som sa prebudila s tým, šťastne hore som sedela na pevnom komíne.

Boli to moje nočné lekcie statiky, tak ako sú pyramídy, zachytené na fotografii v rovnodennosti. Pyramída sa v strede svetlom láme v zamatovom odtieni. Čo z toho vyplýva? Vždy a vo všetkom sú tri pyramídy. Zaznamenávajú tri časy: minulosť, prítomnosť a budúcnosť skúsenosti, prezrádza ťa tvoj úmysel: ,,si zdravý, realizuješ sa, máš deň, dávaj pozor na nadmerné prežívanie citov – ničíš stred osy, noc – chorý – zombie (hypotetický človek bez vedomého prežívania, citov a podobne). Každého zlomeného človeka zradí jeho zlomená os, zaspal v pátraní rovnodennosti. V jarnej rovnodennosti seješ slovo/česť – os/ – obnovuješ bunky, v jesennej rovnodennosti žneš skutky /pevnú os/ – zdravé svaly – orgány tela.

Čas nás preveruje číslovaním kalendára, ktorý je správny? Na každom človeku sa dá orientovať:

 1. vždy sa rovnako ohlasuje jar – naše každodenné rána vyjadrovaním sa slova
 2. vždy sa rovnako ohlasuje leto – naše dennodenné aktivity a slovo sa skutkom stáva
 3. vždy sa rovnako ohlasuje jeseň – naše vzácne stretnutia so skutočným odborníkom – robota sa chváli sama, vždy počuť vzácne slovo – točí koleso mlyna života
 4. vždy sa rovnako ohlasuje jeseň – človek skamenie – zostáva bez citu svojou alebo blížneho vinnou – nevedomosť neospravedlňuje, preto dôveruj, ale preveruj, urob vedomý krok života

Hľadajme v sebe mier, nájdeme svoju dušu, ktorá čaká na povel rozumu:

 1. otáznik – váhy života /50% – 50 %/ – osy je tvoje, ďalej hore stúpačka kontroluje patričnú úctu k blížnemu – výdych – oslobodenie
 2. bodka – nájdeš dokonalosť – nádych
 3. výkričník – hlad po kvalite odbornosti
 4. úvodzovky – cesta /nádych a výdych/
 5. čiarka – spíš, alebo žiješ

Koľko zombii sú okolo nás – ľudí ktorí nemajú vo fachu skúsenosti, len keci, keci, keci – prezrádza ho rozprávka o nahom kráľovi v dnešnej spoločnosti, kde sa vedomé poškodzuje česť odbornosti duše – daru Boha Univerzum: ,,plná dôvera“:

Vyrovnajme pánovi chodníky/ svojej psychiky – duše/ medzi emóciami: Nie – prítomná zombie a Áno – prítomná nadmerná precitlivenosť, kde si zo to rozložili zodpovednosť hodnostári:

 1. cirkev /spásonosné myšlienky/
 2. politici /Ježišove slová/
 3. lekári /Kristove skutky/
 4. súdnictvo /Mesiáš – odbornosť/

Hľadajme a nájdeme čistotu svojej duše pre os statiky vo svojom vnútri, aby sme sa vyjadrili: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Pripomeňme si obrázok pre statiku učiva Manuál života s kockami:

Zodpovedným použitím duše – psychiky je zrkadlením fyziky – hmoty.

Dnešný dátum 02.11.2022 pre čistotu a sily statiky:

 1. 2 x 0. = základ života
 2. 2 x 1. = si Božím dieťaťom, máš psychiku – máš dušu dokonalý internet
 3. 4 x 2. = stíš sa

Základom života je používanie duše – dokonalého internetu stíšením sa: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, hoci blížny je zombie – bezcitný človek, cez neho nájdeš niečo nové ukryté, pre charizmatické chvíle života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.11.2022

Vytlačiť Vytlačiť