Panna a Pán

Pozeráme sa na dve slovné spojenia pre chemické prvky pri dennodennej stavbe svojho tela s pevnou psychikou. Prekonať svoju vnútornú hluchotu/sluch/, zachytiť a spomaliť vytrvalým pohľadom/zrak/ situáciu, pomalým tichým dychom/čuch/ zapáliť posvätnú iskru na notovej osnove/hmat/, pre poznávanie nových chutí /chuť/života

  • panna – aktivovať chemický prvok – nová panenská situácia, kde sa detskou zvedavosťou hľadá hlas iskry posvätného ohňa na pomyslenej notovej osnove
  • pán – chemický prvok aktivovaný, počuť zreteľne hlas hudobného nástroja – zdravý sval orgán … riadený z pomyselnej notovej osnovy

Dnešný dátum 28.02.2024 /2. február 2024/ nám pripomína, že v prítomnej chvíli vo všetkom hľadám/š/ pannu – čistotu v sebe a nájdem/š/ pána – výkon realizácie:

  1. 2 x 0. = pevný základ pri aktivácii panenských nových prvkov, počuť hlas na notovej osnove – zapáliť iskru života pre proces ,,pána „- zdravého tela, zloženého z chemických periodických prvkov
  2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, každý moment je originálny – práca s iskrou ohňa života, nás posilňuje vetou: ,,nebyť chladný, ani horúci“
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, stíšením sa v prítomnej chvíli si aktivujem/š/ a udržiavam/š/ v zdravom pomere chemické prvky svojho tela
  4. 1 x 8. = pre zákazku života: každá chvíľa je procesom posvätného ohňa pre hry roľníka – robotníka, byť inteligentným panenským dieťaťom pre zapálenie iskry života, tak sa stávam/š/ pánom – dospelou inteligenciou, poučme sa biblickou vetou: ,,horiaci ker“ – rozum mne/tebe/ funguje

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 28.02.2024 /28. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť