Pán Boh daj šťastia lavička

Pán Boh daj šťastia lavička.
Lavička, cesta napredovania. Architekt svalov, orgánov = obnova buniek prebieha vtedy, keď človek v myšlienke = mentálne stojí ako vojak, aby negatívny dej otočil na pozitívny dej. Zmenil na energiu napredovania.
Otáčaj lavičku – chybné gény, inštaluješ zdravý kód DNA – program duše.
Strom plný jabĺk otriasame zo svojho stromu poznania vtedy, keď sa delíme so skúsenosťami. Odovzdávame poznanie. Učíme druhých – podáme im míľové čižmy, aby išli míľovými krokmi napredovania. Z južného pólu – nevedomosti po rovnobežkách rak, rovník, kozorožec a severný pól vedomosť.
Stať sa : „severným mrazom“ – vedomý, mrazivý pohľad človeka. Sem verný raz om m – kto vie všade rozkvitne.
„Výborné“ stačí raz ochutnať, naše JA „archivuje.“
Psík plný bĺch, špiny, bodliakov – genetické kódy človeka. Človek pri použití duši = tichosti, pokore prestáva štekať na seba – vyhráva jadrovú vojnu. Na druhých – vyhráva chemickú vojnu. Mení genetický kód DNA. Prebúdza svojou pokorou iné novozrodené duše, ktoré zobrali na seba choré programy našich predkov, civilizácie.

Slnko trojitý ohrievač.Ľudské poslanie práca s ohňom pre: KOV – dych života.

Stojíš ako vojak – JA KOV, pred negatívnou informáciou, skutkom, kým v tvojej mysli nepríde riešenie.
Meníš toxické látky svojho tela. Prijímaš vedomosť – návyky hodné dokonalého Božieho diela.Odstraňuješ návyky ľudskej zloby -nevedomosť

Ľudské poslanie práca s ohňom pre: vodu – čisté programy pre život.

V pokore premýšľaš, aby si z knihy poznania načítala novú energiu. Topíš ľady na vodu, svieži vzduch.
Pri tom vyhraj svoju jadrovú vojnu – nepodceňuj sa, nevyvyšuj seba.
Pri tom vyhraj svoju chemickú vojnu – nepodceňuj iných, nevyvyšuj druhých.
Rovnosť človeka s človekom – zdravý kód DNAĽudské poslanie práca s ohňom pre: Slnko svetla – živý diamant.

Požehnávaš druhých – práca so svetlom.
Prebúdzaš novozrodené duše, ktoré majú problém zaprieť sa genetickému kódu.
Cez svoju tichosť pokoru, posilňujete novozrodené duše, aby prebudili svoju silu na plnenie poslania na zemi.
Pôjdeš na vyššiu úroveň, keď na nižšej úrovni rozdáš všetky informácie ktoré máš – prechádzaš uškom ihly – napreduješ.
Čistý úmysel víťazí – dostávaš nové informácie.
Všetko chce svoj čas, aby si dozrel v svojom čase.
Sem verný po lom (severným polom) Človek je ti verný, pokiaľ ho nesklameš
Človek zostane stáť na svojej ceste: „už nechcem nové – už nechcem napredovať- už nechcem obnovovať bunky.“ Chcem po starom.Každá statočná činnosť prináša odmenu hneď, keď máš minulosť čistú. Časom, keď máš minulosť pochybenú – v tvojej aure sú jedy, najprv si uprac, tak šťastie, zdravie a psychická pohoda budú s tebou spoločne kráčať. Každé mávnutie rukou, prináša jedy do tela. ( kritika, neriešim to, Ja len konštatujem). Riešenie zanecháva kyslík v aure človeku. Kritika – súdenie vytvára otravné látky v aure. Tak človek má v aure smetisko, kde ho zadusí jeho vlastná aura, človek zomiera.

A slovo sa skutkom stalo.
To, čo si myslíš, hovoríš, konáš, vyživuješ kvantovou fyzikou.
Každý človek je pre teba lavičkou k Bohu, do raja…vnímanie magnetizmu.— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť