Pamäť semena

Kde práve patríš? A – k horným päťmiliónom, B – k dolným päťmiliónom, sú to hranice EKG prebudeného národa.

Dnešný dátum 06.06.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ plodnosti semená pre rast a úrodu, kde stred vytvára podmienky pre existenciu inteligencie človeka
  2. 2 x 2. = stíš sa: prestaň blúdiť po púšti ako žid 40 rokov /20+20=40/, pochopiť treba, som, si prstová dvadsiatka pre tvorivosť sveta a potrebuje/m/š blížneho pre druhú prstovú dvadsiatku tvorivosti zdravého sveta – slovo sa overuje skutkami na psychickej a fyzickej úrovni, máme dvadsať programov, ktoré sa kontrolne spravodlivo v pravde kombinujú
  1. 1 x 3. = daj všetkému čas: čas skúma všetky častice pre dokonalosť tvorby, Boh postavil pevné základy pre život vo svete, aby človek zažíval úspech života – nebo /dočítame sa z obrázka z učiva: ,,Manuál života“ v denníku www.immanuel.eu/
  2. 2 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, inteligencia ľudstva je postavená na vete: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – ovplyvňuješ svoje rodové semeno s rešpektom formovania, kde sú nám ponúkané vzory, ktoré rešpektujú vývojovú inteligenciu štyroch ročných období, kompasu v kolobehu života pre: prírodu, remeslo, detskú inteligenciu, dospelú inteligenciu, krížovú cestu, šachy, zverokruh, karty, kocky všetko stráži vojenská disciplína dňa – 24. hodín dennodenne každým jedincom človeka, jedno kde patrí v národe. Kritikou človek si zlomí svoju gazdovskú os pre zrelosť plodnosti života: ,,Nesúď, odsúdiš sám seba“. Človek pre človeka je strážcom informačného poľa pokladu. Znamená to, prebudenie – vyliečenie – zodpovednosť za odhalenie kríža – kompasu pre novú hru v kolobehu života, tak cez blížneho vstupujeme do novej doby – novým programom. Požehnávaním odhaľujeme kríž, oslobodzujeme, čistíme zakresaným ohňom seba a prebúdzame – vyslobodzujeme blížneho pre nové ciele života, kde sa každému ponúka veta pre charizmatické chvíle života: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť