Palivo života

Čo je palivo života? Palivo života je všetko, čo nám poukáže na emóciu NIE, pre použitie plynového pedálu, pre nádej, aby sme získali vieru, ktorá je iskrou života. Emócia NIE je toxickou energiou, ktorú pretavujeme ako rudu, pomalým tichým dýchaním, ktorá sa premení na minerálne látky pri detskej zvedavosti – slovom prosím – štartujeme vo svojom tele energiu svetla, so svojou psychikou. Emócia ÁNO sú toxické látky premenené na minerálne, kde v zdarnom pohybe zažijeme charizmatickú chvíľu, použijúc brzdný pedál – slovo ďakujem, zvládli sme emóciu ÁNO, pre udržanie zdravého svetla pre prítomnú chvíľu, aby fyzické telo plnilo pružnosť pohybu tela pre rutinu života.

Aké je to ťažké prijať emóciu NIE? Znázorňuje to kresťanská socha, kde Matka Ježiša Krista na rukách drží mŕtve telo svojho syna a s láskou ho objíma. Stíšme sa, pred prvou štafetou výkonu tvorivého človeka, všetkému dávajme čas, aby sme naštartovali myseľ – bieleho koňa, pre prijatie tvorivej – plodnej – spásonosnej mysle, energia človeka prebúdza nové inteligentné osivo nevedomosti človeka – zimy – nádej iskry človeka. Každá nová situácia je novonarodený syn, o ktorého sa nám treba postarať, mať ho pokrsteného, čo znamená – mať nádej v dokonalosť, alebo mať rešpekt pred expertom pre výkon remesla – profesie, ktorý sa hrá so slovom, lebo si ho osvojil, nosí v sebe novú Jar života, to hovoríme o osedlanom červenom koňovi, druhej štafete: „A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“ = v remesle – profesii je naslovovzatý odborník, alebo si urobí z ľudí bláznov, ani si nevšimnú, že ich vydiera cez ich schopností a tára do vzduchu, aby zamotal svojim blížnym rozum, ani ich primerane neodmení, zdiera ich pre svoje blaho. Remeslo – profesia je hrou, osedlaným čiernym koňom tretej štafety pre človeka odborníka pre výkon, zomkne svoje zmysly, kde všetko mŕtve v rukách odborníka ožíva, ohýba sa pod jeho velením, materiál s náradím tancuje – podá umelecký výkon, zažije charizmatickú chvíľu. Štvrtá štafeta života je plavý kôň, kde človek jasne rozpoznáva naslovovzatého odborníka v rutine života, každého človeka odhalí podaný výkon, kde sa odhaľuje ľudskosť od zločinnosti. Každý ohmatával náradia a materiál človekom, ktorý je pozorovateľom udalosti, vie posúdiť, kde človek rastie v inteligencii a kde je divoch, za ním zostávajú stopy púšte rozbitých ľudí, priestor územia je poriadnou smršťou života. Pozrime sa na štartovaciu dráhu ktoréhokoľvek remesla – profesie, ako sa odborník zvŕta a čo za sebou časom zanecháva. Čas odhalí, kde ťahá hintov – záprah so štyrmi koňmi, tak tvorí kolobeh života, žne šťavnatú úrodu, alebo kde sa všetko vytratí, zapriahnutý hintov – záprah s troma koňmi, nepriniesol úrodu pre ľudstvo, stratená jeseň života, prišla skaza, všetko padlo ako domček z karát.

Preto sa stíšme pretavujme toxickú energiu, ktorá tvorí patogén, tichosťou sa spájame s Bohom Univerzum, zomkneme v sebe zmysly, spojíme sa vo svojom vnútri so zdravými – funkčnými orgánmi tela a s vonkajšou energiou mimozemských galaxií pre chod života kvantovej fyziky, pre pružné spustenie cirkulácie kmitočtov tela.

Dobrým príkladom je aj zlatý vlas zlatovlásky. Všetko, čo sa ti nepáči je pohyb piatej čakry, sedem sviatostí, nájsť zlatú nevestu pre ženícha:

 1. krst – mať nádej života
 2. spoveď – prijať vieru života
 3. sviatosť oltárna – vidieť a udržať lásku života
 4. birmovanie – vieš, že odborník podá výkon s materiálom a s potrebným náradím
 5. pomazanie chorých – tak kritikom spadne sánka, pred výkonom tvorivého človeka – živý chlieb človeka
 6. kňazstvo – výsledok tvorivej práce človeka – poriadna robota sa chváli sama
 7. manželstvo – spolupráca duše – tela – psychiky – Adam = použitá múdrosť – tela – kvantovej fyziky – Eva

Svätá omša:

 1. prvé čítanie – nevieš, nerozumieš, nemáš to precítené
 2. druhé čítanie – stíšiš sa, hľadáš dokonalú múdrosť života
 3. evanjelium – tvoj mozog vníma chod dokonalého celku
 4. kázeň – pripravíš si materiál a náradie na výkon celku
 5. obeta pod spôsobom chleba – prevedený výkon celku
 6. obeta pod spôsobom vína – človek vie rozpoznať charizmatický, umelecký výkon – pije duchovné víno, alebo trénuje učí sa praxou dokonalosti, daj si čas, aby si svoj výkon mohol profesionálne precítiť, vie rozpoznať zbabranú rozrobenú činnosť – obeta bez vína
 7. amen – tak je – koniec omše – použité funkčné jadro: šťastné zdravé zmysly žitého mieru človeka, šťastne prežitý deň v mieri. Alebo hluché jadro – človek bez svätej omše: nepoužitá vojenská sila jedinca človeka pre zodpovednosť – neverí si, pochybuje o sebe.

Človek automaticky vstupuje do svetla svojou detskou zvedavosťou, používa zlatý lúč lásky pri každom jednom človeku. Keď veríš v dokonalosť Univerzum, svojou zvedavosťou sa napájaš na vesmír, vstupuješ do zlatej prúdovej energie kmitočtov kvantovej fyziky. Vstupuješ do žiary vlasu svetla ako dieťa na prvé sväté prijímanie, a cez svoju zvedavosť vystupuješ z nej ako zlatovláska – nevesta kvantovej fyziky, ktorá využíva prúd kmitočtov múdrosti Boha Univerzum pre remeslo – profesiu.

Každý sám rozhoduje, či vstúpi do zlatého prúdu kmitočtov, alebo prúd energie čaká na vedľajšej koľaji, svetlo kmitočtov ide mimo človeka, ale na to, nás napomína sedem hlavných hriechov – chýbajúci zlatý vlas – lúč života stratená, zneužitá zlatovláska:

 1. pýcha – človek sa preteká vo svojich znalostiach
 2. obžerstvo – nezamýšľa sa, všetko robí zhurta, všetko vie, na všetko má hneď pripravenú odpoveď
 3. lakomstvo – v prítomnej chvíli sa sám vylúči od dokonalosti, odpojí od celku
 4. závisť – zanedbáva výživu života, živí sa iba závisťou, žiarlivosťou – krpatie na fyzickej, alebo psychickej úrovni
 5. smilstvo – vytvára sebe a blížnym bloky – diagnózy pri nenaštartovaní a pri zavádzaní pravdy života
 6. hnev – hnevá sa na všetko, lebo nepozná, nepoužíva charizmatické chvíle života – obchádza Boží dokonalý systém
 7. lenivosť – psychika neotvorí jadro sily človeka, fyzika stratí zlatý lúč – kľúč lásky pre prúdovú – presýpaciu energiu kmitočtov

Zachová sa človek múdro inteligentne, naučí sa používať pravidlá mierového správania a vstúpi do novej doby ako čistá, múdra, inteligentná osoba, kde si vychutná raj ako istotu života? Vždy sa nám niečo nebude páčiť, vždy sa budeme napájať na Boha Univerzum, prijímať novú energiu – ako prvoprijímajúce dietky s túžbou prijať zlatý lúč, spoznávať nové a tak uspieť v novom remesle – v poznávaní nového remesla – profesii a odchádzali ako božia nevesta so zlatými vlasmi – v rozkvete v odbornosti, je to hra života pre presýpanie – prelievanie kvantovej fyziky, pre pohyb kmitočtov.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 17.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť