Ozdoby okien, dverí

Prešli sme sa po námestí historického mesta, rad – radom? Každé okno a dvere má výzdobu, ozdobené oči a ústa. Pozrime sa na vážny odkaz našich predkov, pre zvládnutie situácií, či už vedomých, podvedomých, karmických, dedičných, všetko má statiku – víťaznú magnetickú bránu – lávu chemických prvkov, tečúcu po fyzickom tele, riadenú myšlienkou – psychikou.

Dokonalá masáž tváre: dôveruj, ale preveruj vetu: ,,Do tváre Božej nevidieť? Alebo: tvár Božia je statikou chrámu – tela

  1. víťazná brána: cez úctu k blížnemu získavam/š/ magnet pre auru – roztápam/š/koróziu vytvorenú vedome, podvedome, karmicky, dedične. Krok vpred pre každý úmysel /ne/riešim/š/, /ne/používam/š/ stavebný materiál pre vytvorenie: A – chrámu Božieho – zdravého tela s jasným použitým jadrom chemickej továrne, pri obnove buniek – omladzovaním tela s každou situáciou – večný kolobeh života, B – výskumná chemická továreň koľko znesie moje/tvoje/ telo, kým kľakne, rozsype sa chrám Boží, každá situácia je dočasnou, pozor živí sa kritikou, viditeľné a počuteľné imelo, ktoré rastie na strome ako cudzopasník, telo kritikou – nespokojnosťou starne, prestane obnovovať bunky
  2. ozdoby okien: statiku očí tvorí obočie, viditeľne, počuteľne, hmatateľne cítiť vôňu chutí situácie: /ne/spracovanú
  3. ozdoby dvier: statiku úst tvorí zachytený obraz úsmevu: ,,Mona Líza“, vidí, počuje hmatom vôňu chutí pozná, alebo poznáva plavbu v žľabe /riečišti/ aktuálnej situácie v ústach tvorenia slín pre následný – môj/tvoj/ žalúdok /ne/trávi – dôsledok situácie
  4. kríž – tvorí štyri účtovné chlieviky – prácu so živlami, A – myseľ – živel vzduch, B – slovo – živel oheň, C – skutok – živel voda, D – odbornosť – živel zem

Dnešný dátum 11.03.2024 /11. marec 2024/ nám pripomína statiku, cez stavebné odkazy našich predkov:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre masáž tváre spevňujúc statiku
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, svojou intenzívnou pozornosťou, roztápam/š/ moje/tvoje/ chemické prvky pri cirkulácii obnovy stavby chrámu Božieho
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, každá situácia má statiku obnovy, všetko kontroluje vytrvalosť v štyroch cykloch: A – mysle – živel vzduch, B – slovo – živel oheň, C – skutok – živel voda, D – odbornosť – živel zem
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým statika situácie chemických prvkov naberie v celom tele jednotu sily: A – mysle – živel vzduch, B – slovo – živel oheň, C – skutok – živel voda, D – odbornosť – živel zem
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, moja/tvoja/ plodnosť života sa obohacuje každou riešenou situáciou. Poučme sa z úsmevu Mona Lízy: veriaci ľud dáva hlavy dokopy, takzvaní páni sa modlia ruženec: A – počítajú výnosy, B – na kolená sa dostane každé zlorečenie

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 11.03.2024 /11. marec 2024/

Vytlačiť Vytlačiť