Ovládaním ega, riadime svoje víry života

Opakovanie je matkou múdrosti. Zopakujeme si sedem obrázkov, plus bonus pre celistvosť slobody života, ako energia pracuje s dennodennými vírmi života. Obrázky sú zoradené podľa čísel šesť – cípej hviezdy: koruny života, podľa vzoru stromu poznania, alebo čistota – podľa vzoru kohút a vajce

Prvý obrázok znázorňuje deň a noc, svetlo a tmu, oheň a mráz, lom svetla a lom tmy, ľadoborec a horúcu lávu, poznané a nepoznané. Frázy sú mantinely života s ktorými vedomé riadime svoj rozum používania duše:

Druhý obrázok je o dokonalej odbornosti osobnej slobody človeka, roztočenie a následné uchopenie víru života siedmej rozumovej korunnej čakre. Vír v odbornosti života je v políčku jeseň – žatvy života, v programovaní informačného poľa v zrelú budúcnosť, so stálou ponukou živej úrody semena života, kde si sami riadime v prítomnej chvíli svoje srdce /pros – neokysličená komora srdca, ďakuj – okysličená komora srdca/, tenké črevo. Človek je vtákom v korune stromu/korunnej čakre/svojho osobného hniezdia. Každá informácia je vajíčkom v osobnom hniezde majiteľa korunnej čakry, sú to naše myšlienky – snívaš – premýšľaš, hľadáš možnosti, vyhrievaš vajíčko, kráčaš moderne s dobou – sen sa ti stáva skutočnosťou. Pozor na kritiku – kukučku nechávaš niesť do svojho hniezda vajcia – sťahuješ na seba špinavú energiu blížneho. Detskou zvedavosťou lomíš noc – to, čo vidíš na druhých, stíšením pros, tak spoznávaš telepatiou odborníka v praxi – plodnosť života, aby si vyriešil zákazku dňa.

 1. Siedma čakra: slovu rozumieť, alebo chcieť porozumieť a tak porodiť – prísť nato, ako to urobiť – vysedieť si, vysnívať si kvalitu života
 2. Blana kvetu života sa prepája so šiestou čakrou: opeľuješ blanu kvetu života svojou túžbou – hľadanou víziou
 3. Škrupina plodu života sa prepája s piatou čakrou: plod škutiny života má slovo
 4. Čerstvosť zrelosť zdravej bunky sa prepája so štvrtou čakrou: zrelosť čerstvosti bunky je otcom slova a matky skutku
 5. Slobodná vôľa psychiky a fyziky sa prepája s treťou čakrou: vôľa slobody psychiky a fyziky má výber možnosti

Tretí obrázok je o sýpke života, stíšením mysle roztočíme a následné uchopenie víru v nultej – základne čakre. Vír mysle života sa nachádza v políčku zima – sklad večne živého osiva pre nepoznané informačné slovo a sklad pre úžitok života pre poznané informačné slovo diela zodpovednosti života, v zrelú budúcnosť, kde riadime svoje pľúca, hrubé črevo pomalým tichým dychom. Ukotviť myseľ prirovnáme k sliepke, ktorá sa chce zahniezdiť a buduje si hniezdo, človek sa ukotví na zemi – na svojom zadku:

 1. nultá základná čakra zahniezdenia sa, pozorovanie bežného sedu človeka, pri sedení hniezdi, zohrieva svoje sny – zakorení sa
 2. dokonalosť v prvej čakre sa prepája s cirkuláciou života s mínus prvou čakrou – zakorenenie sa: dokonalosť cirkuluje
 3. tvorivosť v druhej čakre sa prepája s kolobehom života s mínus druhou čakrou – zakorenenie sa: tvorivosť sa riadi kolobehom života
 4. možnosti v tretej čakre sa prepájajú s rovnocennosťou mínus treťou čakrou – zakorenenie sa: možnosti rovnocennosti
 5. otec slovo a matka skutok v štvrtej čakre sa prepája s nocou a dňom v mínus štvrtej čakre – zakorenenie sa: otec slovo a matka skutok má noc: nevie, informácie informačného poľa sú zatvorené a má deň: vie informácie informačného poľa sú otvorené
 6. počuť slovo v piatej čakre sa prepája s plaziacim sa hadom 24 hodín denne, s mínus piatou čakrou – zakorenenie sa: počuť slova plaziaceho sa hada

Štvrtý obrázok je hovoriacim plazivým sa hadom dňa, poďme ho počúvať – spoznávať a následné uchopiť a tým posilňovať obličky močový mechúr:

Jadro kruhu kolobehu života:

 1. čas: päť – prijať svojho blížneho
 2. čas: osem – je zákazkou pre život
 3. čas: sedemnásť 17-14=3 je silou v tretej čakre – možnosti života
 4. čas: dvadsať 20-14=6 je je silou v šiestej čakre – aktivácia vízii života

Reálny pohyb inteligencie života:

 1. čas: štyri – plodnosť života
 2. čas: šesť – nápady života
 3. čas: sedem – dokonalý internet človeka – Božie slovo žije sedem dní v týždni
 4. čas: deväť – múdrosť života
 5. čas: šestnásť 16-14=2 je silou v druhej čakre – tvorivosť života
 6. čas: osemnásť 18-14=4 je silou v štvrtej čakre – otec slovo a matka skutok
 7. čas: devätnásť 19-14=5 je silou v piatej čakre – slovo života počuješ
 8. čas: dvadsaťjeden 21-14=7 je silou v siedmej korunnej čakre – slovu života rozumieš

Prvá časť ochrany dňa aury života:

 1. čas: tri – všetkému daj čas
 2. čas: desať – vytrvalosť života
 3. čas: pätnásť 15-14=1 je dokonalosť svetla života
 4. čas: dvadsaťdva 22-14=8-7=1 je prvá čas aury – blany kvetu života dňa

Druhá časť ochrany dňa aury života:

 1. čas: dva – stíš sa
 2. čas: jedenásť – zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 3. čas: štrnásť – zdravá psychika a fyzika
 4. čas: dvadsaťtri je druhá časť aury – škrupiny plodu života

Tretia časť ochrany dňa aury života:

 1. čas: jedna – som, si Božím dieťaťom
 2. čas: dvanásť – máš vyššie Ja budované pod mikroskopom v kolobehu života
 3. čas: trinásť – kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 4. čas: dvadsaťštyri 24-14=10-7=3 je tretia časť aury – čerstvá zrelá bunka

Čerstva zrelá bunka pýta si slobodu psychiky a fyziky.

Piaty obrázok je o sejbe života. Stíšením slova roztočíme a následné uchopíme vír v nultej – základnej čakre. Vír mysli života je v políčku jar – pole života, je stálou živou sejbou minulosti, kde spracované ego riadi žalúdok, pankreas, slezinu pomalým tichým dychom ukotveného slova. Odrazíme sa cez prítomnosť do budúcnosti na vrchol slobody života: jazyk slobody života

Jazyk slobody života je ukotvený v nultej – kmeňovej čakre:

 1. nultá kmeňová čakra sa spája s prvou čakrou – dokonalosťou
 2. nultá kmeňová čakra sa spája s druhou čakrou – tvorivosťou
 3. nultá kmeňová čakra sa spája s treťou čakrou – možnosťami
 4. nultá kmeňová čakra sa spája so štvrtou čakrou – otec slovo a matka skutok
 5. nultá kmeňová čakra sa spája s piatou čakrou – slovo života
 6. nultá kmeňová čakra sa spája so šiestou čakrou – víziou života
 7. nultá kmeňová čakra sa spája so siedmou korunou čakrou – uchopením pochopeného slova
 8. nultá kmeňová čakra sa spája s prvou časťou aury – blana kvetu života
 9. nultá kmeňová čakra sa spája s druhou časťou aury – škrupina plodu života
 10. nultá kmeňová čakra sa spája s treťou časťou aury – čerstvá zrelá bunka
 11. nultá kmeňová čakra sa spája so slobodou psychiky a fyziky

Šiesty obrázok je o pestovaní života, stíšením ega počujeme slovo, roztočíme a následné uchopíme vír vo štvrtej srdcovej čakre. Vír skutku života je v políčku leto – rajská záhrada života, je stálym živým pestovaním minulosti, kde spracované ego riadi pečeň, žlčník. Pomalým tichým dychom ukotveného slova v srdci, overenia slova v praxi: vždy ide o srdce, prax žije – srdce bije.

 1. Prax je srdcovou čakrou víru života
 2. piata čakra – počuť slovo života, rozprúdi tretiu čakru – možnosti života
 3. šiesta čakra – vízia počutého slova života, rozprúdi druhú čakru – tvorivosť života
 4. siedma čakra – uchopené porozumené slovo rozumom života, rozprúdi prvú čakru – dokonalosť života
 5. prvá časť aury – blana kvetu života, ukotví sa v korení – nultej čakre – základoch života
 6. druhá časť aury – škrupina plodu života, je ukotvená v korení – v mínus prvej čakre – cirkulácií života
 7. tretia časť aury – čerstvá zrelá bunka života, je ukotvená v korení – v mínus druhej čakre – kolobehu života
 8. sloboda psychiky a fyziky je ukotvená v korení – v mínus tretej čakre – rovnocennosť života

Siedmy obrázok je o načúvaní života, stíšením ega počujeme slovo roztočeného a následné uchopeného víru v piatej krčnej čakre. Vír života je v políčku: v strede jadra života, je stálym živým spracovaním ega – používaním psychiky duše a revízna kontrola cirkulácií prebieha priamo v tele živej bytosti. Pomalým tichým dychom a detskou zvedavosťou ukotvíme živé slovo v krčnej čakre pre následne overovanie výživou informačným slovom pre telo: ,,A slovo sa skutkom stalo“, preto hľadajme pozitívnu myseľ – živé slovo. Negatívna myseľ je mŕtve slovo.

 1. počuť Božie volanie v piatej čakre – pozitívna myseľ
 2. v šiestej čakre sa otvára vízia živote a tým podporí štvrtú čakru: otca slovo a matku skutok
 3. v siedmej čakre sa otvára ukotvená rozumom pochopená vízia a tým podporí tretiu čakru: možnosti života
 4. v prvej časti aury sa otvára blana kvetu života a tým podporí druhú čakru: tvorivosť života
 5. v druhej časti aury sa otvára škrupina plodu života a tým podporí prvú čakru: dokonalosť života
 6. v tretej časti aury sa otvára čerstvá zrelá bunka a tým podporí koreň života – nultú čakru: základ života
 7. získaná sloboda zdravej psychiky a fyziky podporí koreň života – v mínus druhej čakre: cirkulácií života

Sloboda v celistvosti a následné uchopenie ega človeka:

 1. dôverne pozná základ celistvosti slobody človeka, ktorá sídli v tretej čakre, to je prvý kľúč slobody života
 2. dôverne poznáva slovo – otca a matku skutok, ktorý sídlia v štvrtej čakre, to je druhý kľúč k druhej čakre slobody života, kde si otvárajú tvorivosť
 3. dôverne počúvajú slovo života, ktoré sídli v piatej čakre, to je tretí kľúč k prvej čakre slobody života, kde si otvárajú dokonalosť
 4. dôverne prezerajú vízie života, ktoré sídlia v šiestej čakre, to je štvrtý kľúč pre koreň života – nultej čakre slobody života, kde si otvárajú základy života
 5. dôverne uchopená informácia rozumom, ktorý sídlo má v siedmej čakre, to je piaty kľúč pre koreň života v mínus prvej čakre slobody života, kde sa otvára cirkulácia života
 6. dôverne pozná blanu kvetu života, ktorá sídli v prvej časti aury, to je šiesty kľúč pre koreň života v mínus druhej čakre slobody života, kde sa otvára kolobeh života
 7. dôverne pozná škrupinu plodu života, ktorá sídli v druhej časti aury, to je siedmy kľúč pre koreň života v mínus tretej čakre slobody života, kde sa otvára rovnocennosť života
 8. dôverne pozná čerstvú zrelú bunku života, ktorá sídli v tretej časti aury, to je ôsmy kľúč pre koreň života v mínus štvrtej čakre slobody života, kde sa rozpoznáva noc a deň
 9. dôverne pozná slobodu psychiky a fyziky života, ktorá objíma celý vesmír, to je deviaty kľúč pre koreň života v mínus piatej čakre slobody života, kde sa živo plazí had osobnosti chrámu Božieho, budovaný človekom

Dnešný dátum 23.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = máš pevný koreň – základ života
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/ spracovaním svojej osobností, svojho ega otváraš si cestu života
 3. 5 x 2. = stíš sa, piata čakra je krk, kde slovo počuješ prúdiť do korunnej – rozumovej čakry
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas – čistota skutku kvasí sa ako víno, alebo čistý alkohol, čím je starší tým je lepší

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 12 – vyššie Ja v rutine života prechádza kontrolou pod mikroskopom: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ tak príde … kolobeh života
 2. 20 – /20-14=6/ doprial si si svoju víziu života
 3. 22 – doprial si si pevnú blanu kvetu života
 4. 23 – doprial si si pevnú škrupinu plodu života

Súhrn ôsmych víroch človeka:

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť