Otváranie a zatváranie Božích dverí

Všetko sa deje pre rozzvonenie a utíšenie zvonu – srdca. Všetko má svoj čas, kde sa otvára srdce nevedomého, aby sa stal vedomím človek, tým sa srdce otvára a zatvára: ,,Božie dvere“.

Budúcnosť je o zime – sýpke pre spracovanie Spásonosných myšlienok, prijatím nového v následný výsledok jesene – žatvy života – všetko nové, raz sa stane staré: raz pominie ,,Mesiáš na kríži zomiera.

Minulosť je o jari – siati slova ,,Ježiša“ – a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami – slovo následne overené skutkom ,,Kristus“ – pestovaní Krista v sebe ,,vynálezcu“ – pochopenia vďaka vytrvalému citu k výkonu: ,,precítenie“. Mať pestúna života – Jozef pestún Ježiša Krista – učitelia sú naslovovzatý odborníci, odovzdávajú učenie zo svojej konštruktívnej praxe.

 1. Jozef – naslovovzatý odborník
 2. Ježiš – slová sú pochopené a precítené celistvé: ,,receptúry“, slovo je precítené a pochopené celistvé: ,,receptúra“

Všetko je v hlave, práca hemisfér mysle uchopení 21-krát, alebo stvorenie sveta za sedem dní:

 1. prvý deň stvorenia: plaziaci sa had má dvadsaťštyri hodín: štartuješ /1/
 2. druhý deň stvorenia: otvárať a zatvárať srdce: štartuješ: /2/
 3. tretí deň stvorenia: vertikálne (pristáť – prijať nové, letisko – pochopiť, odletieť – mať, získať skúsenosť): štartuješ /3/
 4. štvrtý deň stvorenia: horizontálne (budúcnosť – jeseň a zima, minulosť – leto a jar): štartuješ: /4/
 5. piaty deň stvorenia: kompas (orientovať sa): štartuješ /4/
 6. šiesty deň stvorenia: zmysly štartuješ: /5/
 7. siedmy deň stvorenia: blížni /každý pre každého/ sú našou navigáciou, materiál pre trojramenný kríž/ srdce/, ukotvený v pľúcach, otvárajú srdce, aby sme spoločne zo srdca vyšli von. Precítená situácia skutkom, s rešpektom pred slovom, vychutnávanie zážitku Božej dobroty/2/

Dnes 19.03.2023 nás plaziaci had posilňuje:

19.brigádny generálMars5. čakrasvetlomodrá farbapočuť slovo Univerzum5.číslovkyNezabiješ
 1. 19+1=20 – zdravo sa dotýkam/š/ končekmi rúk a nôh
 2. brigádny generál – slovo skrýva ,,Gén“ – Maj svetlo v hlave, hovorí sa v prvý deň stvorenia, si tu len na brigáde, aby som/si/ získal/a/ skúsenosti, každý má svoj originálny gén svetla života pre konštruktívnu originálnu situáciu čerešničky na torte
 3. planéta Mars – pohľad von zo slnečnej sústavy do celého vesmíru, poznávať Univerzum
 4. piata čakra, je krčnou čakrou – všetko ti ide po krku, preto pros a ďakuj za svetlo života
 5. svetlomodrá farba – sú rôzne farby oblohy, ale jasná obloha ma vždy svetlomodrú oblohu ako čistá myseľ
 6. počuť slovo Univerzum – inteligencia sa vždy prejavuje v načúvaní Univerzum, to počujeme nové a nové chýry, ktoré ponúkajú pravdu. Zradná deštrukcia padá, ako domček z karát a ponúka konštruktívnosť Božskej dokonalosti
 7. máš všetkých päť zmyslov vybrúsených – tak ti slúžia zdravé orgány tela, daj svojmu rozumu jasných 21 pokynov pre uchopenie pravdy
 8. číslovky – koľkokrát som/si/ to zopakoval/a/ – precítením, aby som/si/ sa presvedčil/a/ o počutí a videní pravdy v praxi?
 9. Nezabiješ – Božiu pravdu nezabiješ, ale dovoľ si ju poznávať, precítiť

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vlková: 19.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť