Otec

Každý systém má otca – slovo plodiaceho sa pohybu. Pohybom rúcame ,,kritika“, alebo staviame: ,,pozitívne tvoríme slovo a overujeme ho skutkom“. Pri aktívnom pohybe zdravý človek počuje vnútorný hlas, sústredený je na činnosť pre následný skutok. História nám blokovala – zavádzala rozum, osobnú autoritu duše -umu, hovorí polopravdy o nebeskom otcovi, o následnej vláde zástupcu otca cirkvi. My si povieme o otcovi psychiky pozitívneho slova, pre následnú silu pohybu fyzického tela. Dnes si preberieme tretiu časť aury, ktorá je desiatou časťou, kde hovoríme o zdravej bunke, výsledku odmeny pre tlkot srdca – takzvaných hodín: bim – bam v človeku. Psychiku a telo máme len jednu dvojicu, ktorú si sami formujeme cez svojich blížnych, pripomína nám to hymna lásky: keď príde nové, staré opustime.

Obrázok znázorňuje hodiny času psychiky – vnútro človeka, modré čísla od 1-12 znázorňuje rozvážnosť človeka a fyziky – viditeľný vonkajšok človeka – pohyb tela, červené čísla 1 – 12 znázorňujú prítomnosť posvätného ohňa pre kraľovanie jadra čísla 13: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou pre slobodu psychiky a fyziky čísla 14, tým tvoríme zdravú: bunku, 24 hodín, 24 vojenskú pozíciu, 10 Boží príkaz: ,,Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je“, 10 časť gramatiky slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Citoslovce“

Dokonalý pohyb Univerzum /Boh – bohatstvo osobnosti hľadaj, je to kresadlo ohňa pre osobné načúvať Univerzum/kontroluje vernosť slobodných darov v človeku pre pohyb psychiky a fyziky:

  1. kraľovanie jadra slobodnej psychiky a fyziky /13/
  2. zdravá bunka má dokonalý kompas pre kolobeh života, podporovaná vyváženým stálym súčtom 13 – kraľovanie: myšlienkami slovami, skutkami, odbornosťou, to je priestor pre slobodu psychiky a fyziky číslom 14, ktoré tvoria spolu koordinovaný pohyb

Dnešný dátum 03.03.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre pozitívne tvorivé slovo, ktoré tvorí fluidum, vychádza z vnútra človeka zdravej psychiky pre pohyb fyziky
  2. 2 x 2. = stíš svoje rozladené telo, aby si počul/a/ rozhovor buniek s Univerzum, dokonalosť Boha Univerzum
  3. 3 x 3. = daj všetkému čas, všetko má svoju prípravu pre dokonalé kroky Univerzum ukotvená pravda v každom človeku

Plaziaci sa had – 24 hodín dennodenne nás posilňuje:

  1. 2 x 03. = daj svojej psychika a fyzike časť, nech sa v tebe prejaví Božie dieťa
  2. 20 – /20-14=6/ Božie dieťa viditeľne komunikuje s Univerzum, má zdravé vízie pokroku
  3. 23 – /23-14=9/ Božie dieťa má plodné výsledky, je učiteľom doby

Tretia časť aury ukazuje 00:00 alebo 24:00 hodín. Kto si pre blížnych: 00:00 – vždy začínaš od núl, načúvaš novému učeniu, používaš tichosť svojho vnútra, ako vnútorne východným bojovým umením bojuješ – tavíš svojim dychom negatívne na pozitívne, je to osobné kresadlo, kreše iskru pozitívneho slova pre funkčnosť tela. 24:00 hodina je vojenská disciplína: ,,prezident“, kde čítame medzi riadkami odkaz našich predkov: ,,zopni trikrát ruky, kým začneš myslieť, hovoriť, konať, vytvoríš si tri mäkčene, len tak v Božej úcte prežiješ deň – prežiť deň – dotýkať sa svetla života. 24-14=10 – desiaty Boží príkaz je o duši človeka, ktorá slobodnou vôľou je v spojení s Bohom Univerzum: Nepožiadaš majetku, blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 03.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť