Lekcia mínus jedna: Otec a Matka
Otec a Matka.
Náš Nebeský Otec je našim slnkom na oblohe. Dieťaťom božím sme, keď máme nápad pre pokrok ľudstva. Naša Nebeská Matka je mesiacom na oblohe, na zemi stráži čisté vody.
Aká je tvoja myseľ? Čistá ako slnkom ohrievaný vzduch? Zvládol si prvú úlohu. Vietor.
Aké je tvoje slovo? Čisté ako pramene vôd? Zvládol si druhú úlohu. Oheň.
Aký je tvoj skutok? Driečny ako, deva v páse? Zvládol si tretiu úlohu. Voda.
Aká je tvoja odbornosť? Ako mladík, ktorý si razí cestu pokroku? Zvládol si štvrtú úlohu.
Boh sa ťa pýta? Dodržuješ vetu: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého?“ Si strážcom pokladu? Voláme ho šarlatánom. Nový význam je krajší: Herec pokroku. Alebo si otcom a hľadáš nápad, pre realizovanie sa, si božie dieťa.
V Bardejove: 01.11.2020
S Pozdravom a úctou Matejová www.immanuel.eu
Vytlačiť Vytlačiť