Osvietenie

Čo je osvietenie? Osvietenie je mäkkým ,,i“, – mať požehnanie, alebo požehnávať v prítomnej chvíli, tým si aktivovať náradie Božích darov, tak sa úsek cesty stáva priechodným naplňujeme a zaznamená sa skúsenosť živého kompasu. Spravodlivo všetci máme v sebe zabudovanú hudobnú osnovu na jednej ruke, alebo nohe, jedno či je vpravo, alebo či je to vľavo, stále tam nájdeme zdravé: päť čiar a štyri medzery.

Päť čiar hudobnej osnovy znázorňujú zmysly: tabuľka uchopuje päť slovných výrazov pre päť – cípu hviezdu

 1. čuch – pľúca, hrubé črevo – kov – afrodiziakum – Ázia
 2. sluch – obličky, močový mechúr – voda – hudba – Amerika
 3. zrak – pečeň, žlčník – strom – tanec -Európa
 4. hmat – srdce, tenké črevo – oheň – učiteľ – Afrika
 5. chuť – žalúdok, pankreas, slezina – zem – rutina života – Austrália

Štyri medzery hudobnej osnovy znázorňuje kompas života: tabuľka uchopuje štyri slovné výrazy pre štvor – cípu hviezdu

 1. myšlienky – sever – zima – sýpky – bubny života
 2. slova – východ – jar – siať – plechové píšťaly života
 3. skutky – juh – leto – pestovať – klávesové a strunové hudobné nástroje
 4. odbornosť – západ – jeseň – žať – drevené píšťaly

Noty na hudobnej osnove tvorí prítomná chvíľa pre plodný kompas života ,,tu a teraz“

 1. Severný pol – požehnanie mysle v prítomnej chvíle – žiť pravdu života
 2. Južný pól – plodnosť života – funkčný zdravý hormonálny systém

Zvládneme mantinely života ,,tvrdé y /ypsilon/ hudobnú osnovu, pre mäkké i ,,EKG“

 1. päť pomocných čiar a štyri medzery pod hudobnou osnovou – podsvetie: výbava darov človeka aktivovaná cez vetu: Miluj svojho blížneho, ako seba samého
 2. päť čiar a štyri medzery hudobnej osnovy – svet: používanie vymodlených darov cez vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ pre: A: spásonosné myšlienky – bubny života, oznamujú úsek cesty sever – zimy – sýpky, B: Ježišove slova ,,Ježišu hovor mojimi ústami“ – plechové hudobné nástroje, oznamujú úsek cesty východ – jar – siať, C: Kristove skutky ,,Ježišu hybaj mojimi údmi“ – klávesové a strunové hudobné nástroje, oznamujú úsek cesty leta – pestovať – trénovať – overovať slovo v praxi, D: Mesiáš na kríži zomiera – odbornosť – drevené píšťaly ,,Na súdny deň suchý strom sa rozzelená – blížny /i/ pochopí blížneho, oznamujú úsek cesty jesene – žať, tým následne riadime v prítomnej chvíli svoje myšlienky slova, skutky, odbornosť – načúvame svojmu vnútru ,,osvieteniu“
 3. päť pomocných čiar a štyri medzery nad hudobnou osnovou – nebo: poriadna robota sa chváli sama. Myseľ načúva tónu svojho vnútra psychiky vo svätej trojici hudobnej osnovy a tým telo v prítomnej chvíli roztancuje koordinovaným tanečným krokom funkčnej fyziky

Dnešný dátum 09.03.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ hudobnej osnovy pre zvuky tónu zachyteného vnútrom: podsvetie – aktivovaná a udržiavaná výbava Božích darov, spracované emócie: pros a ďakuj, sveta – príjem posvätného ohňa cez vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, neba – počuť noty svojho vnútra a tým roztancovať svoje fyzické telo posvätným ohňom života
 2. 2 x 2. = stíš sa, načúvaš hlas hudobných nástrojov svojho vnútra cez svojich blížnych – ladíš svoj orchester, aby hudobné nástroje plakali: ,,potom hýbem/š/ svojim telom – zaznamenaný prítomný posvätný oheň“
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, svojou stálou detskou zvedavosťou v prítomnej chvíli, len tak prebývam/š/ v nebi
 4. 1 x 9. = pre múdrosť života – zrkadlí sa v človeku: A: Božie dieťa – vždy viditeľne zaplačú hudobné nástroje v prítomnej chvíli – roztancujú fyzické telo, B: hlúpi Jano, Ďuro Truľo … – žije čo bolo, trápi sa, čo bude, čo kedy čo povedal, čo urobil na ceste svojho vývoja, telo vedomého i nevedomého človeka prechádza kontrolou vzorcov: chémie, matematiky, fyziky, zemepisu – neba – aury človeka, dejepis – vnútro človeka, biológia – aktuálny stav človeka v prítomnej chvíli

Dnes je v móde použiť slovo ,,uchopiť“, ako z vážnosťou uchopíme prítomnú chvíľu: poznaním tabuliek kľúčových slov, tak následne blížni sú kľúčom od nebeských brán poznávania.

Slovo ,,uchopiť“ nám ponúka sedem tabuliek, pre reálny život na planéte Zem:

 1. tabuľky 24 – deň človeka
 2. tabuľky 14 – inteligencia prírody remesla
 3. tabuľky 10 – zákony pohybu
 4. tabuľky 2 – štart a cieľ
 5. tabuľky 4 – kompas život
 6. tabuľky 5 – učeň života
 7. tabuľky 7 – automatika učiteľa života

Hľadaj v sebe vnútorný pokoj, čistý obrus prestri sa, tak nájdeš pokojnú čistú myseľ, aby zaznamenala tó pre tanec tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Zakopané: 09.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť