Oslavuj v sebe Vykupiteľa, Spasiteľa, Ježiša, Krista, Mesiáša nášho

Kedy človek oslavuje v sebe Vykupiteľa?

Vykupiteľa človek v sebe oslavuje, aby prijal svojich blížnych.

1. Na človeka a všetkých blížnych máš mať čisté myšlienky, aby sami sebe a svojim blížnym sme dali nádej: dvojsečná zbraň v rukách človeka.
2. Pre človeka máme mať čisté slová, ktoré hovoria k veci, tvoria receptúry. Receptúry otvárajú dvere do budúcnosti, tak prejavujeme sebe a blížnemu vieru.
3. Človek, človeku ide príkladom, naučiť sa remeslu. Remeslo počuješ, vidíš, voniaš, chutnáš, hmatáš lásku, aby ti rozum fungoval.
4. Človek, človeku ide príkladom. Priúča sa od blížneho remeslu. Tak plynie život hrou, zábavou človeka.

Kedy človek oslavuje v sebe Spasiteľa?
Človek v sebe oslavuje Spasiteľa, keď vie pozitívne myslieť. Alebo čaká na pozitívnu myšlienku, slovo, skutok, svojho blížneho, aby spolu s blížnym mohol oslavovať pozitívnu myseľ: Spasiteľa.

Kedy človek v sebe oslavuje Ježiša?
Človek v sebe oslavuje Ježiša, keď vie strhnúť človeka slovom, aby pozitívne diskutoval.

Kedy človek v sebe oslavuje Krista?
Človek v sebe oslavuje Krista, keď sa priúča remeslu, aby remeslo mu išlo od ruky, ako na pásovej výrobe.

Kedy človek oslavuje v sebe Mesiáša?
Človek v sebe oslavuje Mesiáša, keď venuje sa svojmu blížnemu. Máš trpezlivosť v blížneho v jeho začiatkoch. Nechávaš mu čas, aby sa naučil inteligentným spôsobom pohybu tela. Učíš ho, aby sa vedel k činu postaviť.

Kedy tvoj Mesiáš zomiera?
Mesiáš zomiera v človeku vždy, keď sa človek zaznamená pokrok. Sám sa postaví k činu a spomína na svojho učiteľa, ako si on sám poradil ako učeň a stávaš sa sám Mesiášom. Začína práve teraz priúčať svojich blížnych, svojich učňov, tak sa stáva človek sám Mesiášom.
S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 13.02.2019

Vytlačiť Vytlačiť