Os otca a matky

Dostali sme sa do bodu, kde vnímam dve osi: os matky a os otca. Os matky je planétou Zem, kde poznávame cit života a os otca, kde poznávame cestu života, pre označenie slnečnej sústavy poznávať celý vesmír – Univerzum.

Os matky je znakom päť – cípej hviezdy pre rozbehnutie pohybu energie, kde poznávame a vyživujeme svoje telo, pripomeňme si informácie z článku a obrázkov: Dizajn tela je spojený s planétou Zem, zo dňa 14.05.2022 v kolónke Hviezda.

Päť – cípa hviezda nám pripomína prísny pohyb v čakrách, spracovať emócie – stres tela je pôrodom, energia od pása dole je ukotvením osi matky bodu ,,A.“ Matka rodí syna – poznávanie dokonalosti v prvej čakre, tvorivosti v druhej čakre, tým získame cit pre možnosti v tretej čakre. Tak sa syn stáva otcom, práca od pása hore so šesť – cípou hviezdou: rovnocennosť matky a otca v štvrtej čakre, počuť, alebo mať nápad je otcom, hovoríme o krčnej piatej čakre. Mať víziu – predstavivosť je použitá šiesta čakra, kde vládne matka. Spolu sa tešia rozumu, liečivému fialovému lúču – dosiahnutá harmónia, ktorú nazývame láskou.

Podľa obrázka v učive počujeme a vidíme pohyb matky, ktorá je telom človeka energií päť – cípej hviezdy pre získanie citu a vytvorenie šesť – cípej hviezdy pre os otca – psychiku človeka – načúvanie duchu, spájať sa s vesmírom pre vyššie ciele.

Často som hovorila klientom: na mozog pozeraj mysľou, že je to zmenšenina a črevá sú zväčšenina, keď to v črevách spracuješ – pomalým tichým dýchaním – mozog napaľuje, prijíma informácie z duše, v mozgu sa ti informácia uloží, bude ti fungovať automaticky. V mojej vízii sa mi vždy postavili dva body: Bod ,,A“ – črevá a bod ,,B“ – mozog. Keď si poriadne naštudujeme tabuľky, pľúca, hrubé črevo a srdce, tenké črevo v šesť – cípej hviezde, sú to energie budúcnosti, kde príbeh proroka ,,Noe“ spracuje 1.,2.,3., čakru, vytvorenie priestoru pre kvantovú fyziku – rozum – svetlo života – šesť – cípu hviezdu, kde nachádzame prítomnosť, ktorá riadi: rozum a obličky, tenké črevo. Spracované informácie sú znakom zdravého žalúdka, pankreasu, sleziny, žlčníka, pečene, to hovoríme o minulosti. Podrobne je to opísané v Manuál života, alebo vo vedách, kde nechávam priestor odborníkom: chémie, matematiky, kvantovej fyziky, zemepisu, dejepisu a biológie, aby jadro bolo vždy aktívne.

  1. pripomínam os matky Zeme, čo je to telo – fyzika človeka: ,,Severný pól človeka je rozum a Južný pól človeka je plodnosť života“
  2. pripomínam os otca slnečnej sústavy, čo je to duch – psychika človeka: Slnko života máme v prvej čakre, každá bunka má prvú čakru, ktorú otvárame detskou zvedavosťou, cez blížneho a situácie . Čakry zostanú zatvorené, keď sme emócie nespracovali, zostáva tam chaos – ruja. Prestaňme obdivovať obrazy v kostoloch, ktoré nám znehybňujú ruky pri modlení, a pri tom hlasito rapkajú ústami, prestaňme spínať ruky, ale zatvorme si ústa, aby sme počuli dušu – energiu svojho vnútra. Energia pripomína rozprávku ,,kozliatka a vlk“. Do ktorej kategórie ťa energia zaradí: 1. Vlk si ukuje tenký hlások, aby blížnych a situácie zneužíval? 2. Človek sa disciplínou formuje, aby získal autoritu. Zodpovednosťou udržiavame tisíckrát znásobené Slnko – detská zvedavosť na všetko, čo nás v živote stretne je našou skúsenosťou, ktorú spracovávame na najvyššiu kvalitu – vychytávame v sebe poznávanie citu pre dané remeslo, ktoré je poslaním vnímať citlivosť pohybu, alebo rešpekt pred blížnym, ktorý je odborníkom – má skúsenosti. Udržujeme v sebe funkčnú planétu Pluto, je to konečná pre slnečnú sústavu, ktorá kontroluje každú jednu zdravú bunku, tým poznávame desiaty Boží príkaz.

Každý je svojím strojcom plodnosti poznania citu, aj obhajcom vnímania nových citov poznania – bohatstva skúsenosti, lebo všetko má tabuľky a čakry. Každá čakra má jasné pravidlá pre stály pohyb, ktoré sú opísané: ,,Manuál života“ .

Pozrime sa na čísla dnešného dátumu 03.10.2022 pre inteligenciu človeka: 3 x 0. = stály základ života, 1 x 1. = som Božím dieťaťom, 3 x 2. = stíš sa, 1 x 3. = daj všetkému čas.

Október nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,, VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel. eu

V Bardejove: 03.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Čítame v tretej lekcií života: 14.05.2022 Dizajn telo je spojený s planétou Zem

V Bardejove: 10.10.2022

Vytlačiť Vytlačiť