Opojený šťastím

Vrcholom života človeka je opojenie šťastím – dotyk žiary svetla života. Mnoho ľudí žiaru spokojnosti nepozná, nahradzuje žiaru drogami – alkoholom, vymýšľa nové názvy pre svoju sexualitu pre bloky: dedičné, karmické, vedomé, podvedomé.

Dnešný dátum 20.07.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre opojenie šťastia je prvým krokom s piatimi pohybmi v prvej čakre: ,,dokonalosť výsledkov vytrvalej práce“ – /1/svojím stíšeným pokojným dychom/čuchom voniaš/ počúvaš, tak následne vidíš víziu, – /2/ počutú a videnú víziu zhmotníš – vychytáš, – /3/ videná vízia zhmotnená – vychytaná otvára ti chuť života, – /4/ zhmotnená – vychytaná otvorená chuť je pokojným dychom čuchu života, – /5/otvorenú chuť pokojného dychu čuchu počuješ – rozpráva, má svoj živý opakovateľný dej, vždy poteší svojou žiarou
  2. 3 x 2. = stíš sa, v sebe skrývame dokonalosť všetci a všetko, ktorú prebúdzame svojím čuchom, aby sme následne počuli, videli víziu života, zhmotnili ju, chutnali ju sami, tým živíme rodinu, obec, štát, národnosť, kontinent, planétu Zem v načúvaní šťastia Boha Univerzum pre reálny rajský život
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko raz prehovorí jasnou rečou: A – viditeľné a počuteľné výsledky tvojej poctivej tvorivej práce v hľadaní a kopaní Omarovej studni a v nájdení Amorovho šípu lásky, B – zničil ťa teror, viditeľné a počuteľné výsledky tvojho omamného zanedbaného šťastia – stratil si svoje a blížneho požehnanie. Nikto ťa nepožehnával, ale kritizoval, neotvoril sa tvoj osobný záblesk lúča lásky, tak si sa stratil v časopriestore ako loď bez kapitána
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pri hľadaní Amorovho lúča lásky, pri kopaní Omarovej studni poznania

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť