Oplodňovanie sa v kocke šťastia

Cirkuláciou v kocke šťastia dochádza k oplodňovaniu mysľou, aby sme to lepšie chápali, vyrobíme si kocku z dvoch kusov papiera pre tri osmičky cirkulácie oplodňovania. Čo vidíme?

  1. prvý diel pre tri strany kocky: stredná časť pre pravú stranu kocky /myseľ: čuch – pľúca, hrubé črevo: zákazka života/ po pravici vytvoríme priestor pre zadnú stranu kocky, ktorá spracováva cirkulácie materiálov/ slova: chuť – žalúdok, pankreas, slezina – vytrvalosť života/, v ľavej strane dielu v kocke, má priestor predná strana kocky /odbornosť: hmat – srdce, tenké črevo – kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou/
  2. druhý diel pre tri strany kocky: stredný diel tvorí priestor ľavej strany kocky: /skutok: zrak – pečeň, žlčník – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života/, pracuje vďaka spodnej strane dielu – pevných základov v kocke: /sluch – obličky, močový mechúr – múdrosť života/ a vrchnú stranu pre kocku /um – svetlo rozumu – vyššie Ja v rutine života/

Získať cirkuláciu troch osmičiek plodnosti prepojenia v šťastnej kocke, o čo prosíme – opakujeme – aktivujeme mysľou v prednom dieli šťastnej kocky, kde spolupracuje: čuch – pľúca, hrubé črevo, chuť – žalúdok, pankreas, slezina pre výkon hmatu – srdce, tenké črevo. Aktivuje sa druhý diel poznávania duše – psychikou svojou vytrvalosťou, overuje sa systém pozornosti pohľadu zrakom – pečeň, žlčník na vrchole pyramídy – ihlanu plodnosti umu rozumu, kde sa presypáva svetlo pre materiály vedomé, podvedomé, karmické a dedičné v spodnej strane základov Božej múdrosti sluchu – obličky, močový mechúr v šťastnej kocke.

Dnešný februárový dátum 01.02.2024 nás posilňuje kocka šťastia pri cirkulácii plodnosti:

  1. 3 x 0. = pevný základ prvého dielu pre kocku, takzvaná detská zvedavosť: čuch /dych/, chuť/sliny života/ a hmat /srdce/ sú pripravené podať výkon pre druhý diel plodnosti: vidieť /zrak/ v kvalite múdrosti /sluch/ použité svetlo /umu/ rozumu
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, kde sa získava múdrosť života cez prúdiace mosty váh, pripomína výstižnú vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, vnímame cit štartovacej dráhy cirkulácií prejsť uzlom spojitosti – troch naväzujúcich osmičiek na vrchole pyramídy ihlanu spodnej strany kocky, kde sa nachádza ,,múdrosť – sluch – Abrahám“, tak získame poznanie v kocke šťastia, vidieť rozžiarenú pyramídu ihlanu zraku – nájsť v sebe, v tebe Mojžiša, pre žiaru svetla v kocke šťastia, v pyramíde ihlanu svetla: umu rozumu poznávať v sebe, v tebe Eliáša pre seba, teba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem, spájania sa s Univerzum
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre výkon nového poznania v prvom dieli šťastnej kocky zloženej z pyramíd ihlanov pre cirkuláciu plodnosti života, oplodniť sa svojou vytrvalosťou s druhým dielom šťastnej kocky, zloženej z pyramíd ihlanov presýpacích hodín kvetu života
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, plodnosť života si nastavujeme svojou vytrvalosťou, poznávať a overovať si kľúč psychiky /duše/ pre zrkadlové dielo fyziky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01. Február 2024

Vytlačiť Vytlačiť