Opasok Jánošíka

Ľúbiť sa, mám k sebe úctu, dávať si pozor na hrach pod nohami, ktorý si sypem sama, alebo mi ho sypú blížni – neúctu k Božskej sile, podtína nohy – raní ego, s tým máme všetci skúsenosti. Opášme sa s pevným Jánošíkovým opaskom …, ktorý sa zachoval pod Tatrami, hmatateľne používaná duša – hormonálny systém. Prekonajme krč nevedomosti – kritiky, každého koho vidíme, alebo počujeme v emóciách, napomenieme: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, zaháňame stádo rozcítených ovcí, kde sa ničia mantinely života – čističku vôd, čistíme pieskom: potopa sveta – emócia Nie, púštna búrka emócia Áno. Chyťme seba v objatí, alebo blížneho do rúk ako loptu a vyzveme ho, aby sa z kŕča emócií prebudil. Nájsť si svoje miesto, na svoju realizáciu, ukázať miesto na hrane blížnemu, na jeho realizáciu, vystrieť sa v páse, nádych a výdych, v mysli vnímať bránicu, a tým postaviť silu na svojom dychu života: tak sa používa opasok Jánošíka.

Skúšame si pomyslený Jánošíkov opasok:

 1. spevom: myšlienkový opasok, ktorý sa viazaním pevne okolo pása opáše, viazanie znázorňuje píšťalku, fujaru, gajdy – drevené hudobné nástroje. Myšlienkovo hráme na hudobnom nástroji, precíťme mysľou opasok, spievame a hráme striedavo na drevených hudobných nástrojoch. S čím pracujeme? Chlapi s prostatou od pása dole, ženy s vaječníkmi a s vajcovodmi, tak sa celá kapela pohlavných orgánov aktivuje. Od pása hore vzadu potešíme nadobličky, vypustia hormón radosti z pohybu.
 2. tancom: myšlienkový opasok máme pevne v páse, tanečne sa točíme ako ozubené koleso, pohybujeme sa podľa myšlienkovej hudby. Začíname valčíkom, precítime pas, ako si razí svoj priestor a pokračujeme všetkými tancami. Pamätajme koľko pomyslených opaskov nám treba použiť ako sadru, aby sme spevnili a roztancovali každý kúsok svojho tela.
 3. história nás učí o Ježišovi Kristovi. Pýta sa, koľko ovcí si zahnal do košiara – mantinelov života? Ježiš na kríži vykrvácal – čistá krv je ako voda v zamrznutom stave má krásnu štruktúru šesť – cípej hviezdy. /Poznámka: skúste dať zmraziť vodu, ktorú pijete, dávate piť svojej rodine z plastových fliaš, z vodovodu do mrazničky, presvedčte sa, akú štruktúru vody pijete. Na druhý deň vyberte vodu z mrazničky a čo vidíte? A: krásne šesť – cípe hviezdy, B – žbrnda snehu./
 4. Jánošík / Ja ń šóki – Ja mám nespracované šoky – uvedomenie si rúcania mantinelov života/ bol za rebro povesený! Odkaz znie: zanedbaný hormonálny systém citu duše.

Deviaty Boží príkaz: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“, dnes opisujeme druhý príchod Ježiša Krista, druhý breh človeka: konštruktívnosť – radosť, milosrdenstvo, láska, je to púštna búrka človeka, ktorú nazývame pýcha. Stíšme sa pri výkonoch vibrácií svojho tela, aby sme zvládli v pokore svoje výsledky práce: mysle a tela, pre budovanie rastu v harmónii duše a tela:

 1. deštruktívnosť – potopa sveta /tela/ – emócia Nie – zdroj vnútornej sily – chladič človeka /prvý príchod Ježiša Krista/
 2. konštruktívnosť – púštna búrka /tela/ – emócia Áno – zdroj sily v plnej aktivite – jadrová sila – liečiva sila pyramíd v človeku /pozri vyčistené chodby pod pyramídou v Bosne – lieči ľudí/. Tu na mieste je otázka: Aké chodby máme v sebe? Sú to systémy: hormonálny, lymfatický, nervový, pohybový, krvný …. , kde vo svojom vnútri používame ich vnútornú liečivú silu v načúvaní hormonálnemu systému? Cez hudbu a tanec každého pohybu pre ohyb, jedno ktorej časti tela /druhý príchod Ježiša Krista/

Ako, podvedome som v detstve trénovala opasok Jánošíka? Vyrastala som v roľníckej rodine, kde vidly, hrable, trávnica na chrbát bola dennodenná záležitosť. Najprv sa pevne ukotviť v páse – postaviť sa ku robote, aby od pása hore sa dala uniesť, manipulovať záťaž s vidlami, v hrabaní, nosenia ťažkých trávnic na chrbte. Pri každej práci sa musíme niekde ukotviť a to robí sústredená myšlienka, ktorou posilňujeme časť tela. Pri pohybe tela, vždy je zapnuté kresadlo: Ja a čosi, ktosi, za výkon ďakujme. Výkon myslenia a výkon overovania slova v praxi je púštnou búrkou, presype sa bunka na okružnej informatívnej ceste.

 1. bunka vylúčila voľné radikály – deštruktívna situácia /zima – myseľ – sýpka/
 2. bunka čistí voľné radikály, pracuje s dutou žilou – človek pomysleným ukazovákom hľadá riešenie /deštruktívne, alebo konštruktívne//jar – slovo – siať/
 3. okysličená krv sa vracia po tepne domov – slovo má deštruktívny, alebo konštruktívny dopad /skutok – leto – pestovať/
 4. okysličená krv sa vrátila domov do bunky – dopad situácie na človeka, deštruktívny, alebo konštruktívny /odbornosť – jeseň – žatva/

Slovo vyvolávajúce strach je rakovina, rozložme slovo na kúsky písmen a máme konštruktívne možnosti: – vidíme a počujeme slovo – materiál pre pohyb bleskovej elektriny, každý si hľadá svoju možnosť- odhaliť svoje ,,nové – novú cestu života“: do slov je pridaná diakritika /dĺžeň – mäkčeň/

 1. rana i kov
 2. kríva ona
 3. vonia rak
 4. avar koni
 5. rok na via
 6. korí vaňa
 7. a krov iná
 8. rak o vina
 9. krava oni
 10. ikra nová
 11. vak i nora
 12. ráno i vak
 13. ráno i káv
 14. navia rok
 15. av koniar
 16. vrana oki
 17. kov a rina
 18. nákov ria
 19. novo Irak
 20. a kov Iran
 21. rovina Ka
 22. o vrak iná
 23. rok viana
 24. nákova Ír
 25. no kaviár
 26. koná vari
 27. vánok ria
 28. a krovina
 29. o kravina
 30. narvi oka – buchnáty do očí
 31. konva ria –
 32. rovná ka – rovná ťa had
 33. i vrak ona – mŕtva ona
 34. ako rinva – odkvapový žľab
 35. kona vira – koná viera
 36. akro navi – stredom namotaj
 37. viko rana – chrasta na rane

Máme dva pojmy: potopa sveta – voda/prvý príchod Ježiša Krista/ a púštna búrka – piesok /druhý príchod Ježiša Krista/. Voda sa čistí pieskom. Slovo sa overuje praxou.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť