Opakujeme a vynovujeme učivo: Záver: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si záverečné učivo z „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 06.02.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe prijal a uložil správne riešené bohatstvo sudoku. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ pre zachovanie posvätnej večnosti = kópia človeka Boha Univerza v mikro – vesmíre: Boh vytvoril človeka na svoj obraz, preto prosme a ďakujme, aby sme gény udržali v plnej zdravej sile.

Ponižujeme – nepoužili sme spektrum palety farieb dúhy, povyšujeme – spektrum farieb sme prepálili, tak sa vytvára genocída – gén zomiera, preto prosme – tak sa energia dúhovo rozpína, ďakujme – tak sa energia dúhy sťahuje, máme uprataný obetný stôl života, energia funguje v plnej čistej sile.

Zopakujeme si, čo sme sa učili od úvodu učiva „Manuál života“ až po záverečnú časť:

Úvod – ukrytá vojenská sila v človeku – poznávanie 24 hodností dňa života, cez ukryté odkazy našich predkov, pre žitý život v mieri

Hodiny života v človeku – poznávanie štvôr – cípej hviezdy: lekcia mínus tri

Štvorprúdová životná cesta so štrnástimi autosugesciami: lekcia mínus dva

Rozdelenie sily podľa vzoru pre porovnanie: kohút a vajce a strom poznania: lekcia mínus jedna

Stavba korábu, pre prípravné práce od pása dole: lekcia nula

 1. lekcia: plavba korábom za neplodným Abramom s úmyslom nájsť plodného Abraháma
 2. lekcia: plavba korábom za vodcom Mojžišom pre 10 božích prikázaní spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 3. lekcia: vylodenie Noema, prijatá koruna života, liek siedmych mečov
 4. lekcia: otec/slovo/ matka/skutok/, liek koruny života
 5. lekcia: prúd jadra, liek jadrovou energiou
 6. lekcia: všetky časy života, liečiť sa prítomnosťou
 7. lekcia: liek na vtáčej nôžke (spektra farieb lomeného svetla) – múdrosť života
 8. lekcia: liek prsteňa života, alebo posvätnej svätožiary života = skrotené živly života, cez posvätný oheň života
 9. lekcia: prijatý liek milosrdenstva + užíva bohatstvo sudoku
 10. lekcia: posvätná požehnaná bunka a duch človeka

Záver: Človek je kópiou Boha Univerza s presnými pravidlami spektra farieb lomeného svetla + užíva bohatstvo sudoku. Manuál života je o posvätnom ohni života: „A slovo sa skutkom stalo“, udržanie posvätného ohňa vo všetkých spektrách farieb lomeného svetla v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti. Rozpoznávanie ohňa slova života od karmy: „karma = kar ma, slovo má kar = poukázanie na pochované mŕtve slovo“. Stíšme sa, aby sme zvládli karmu – mŕtve slova, pohľady a nachádzali dych života, vdychovali novú jar, slnkom rozžiarenú hrejivými lúčmi pohládzajúcimi rozprestretú maľovanú dúhu života, v každom odbore – profesií.

Poďakovanie:

 1. lekárovi, ktorý ma usmernil na moje požiadanie, že chcem vysvetlenie, čo mi je, dozvedela som sa o akupunktúre
 2. kňazovi, dozvedela som sa, že som hypersenzibilná osoba, ktorá vie pracovať s príjmovou a výdajovou energiou
 3. klientom, ktorí sa na mňa s dôverou obracali, a tak sa odkrývali tajomstvá „Manuál života“
 4. osobné poďakovanie patrí mojim klientom, ktorí sa stali mojimi konzultantkami štylistiky a gramatiky: Beáte Vojčíkovej, Marií Bednárovej a Lucií Sobolčíkovej
 5. svojej vytrvalosti, skladania a načúvania puzzle, ktoré krásne do seba zapadli

Osobne Ďakujem zo srdca za psychickú podporu tým, ktorí mi chceli pomôcť, pri tvorbe diela: Manuál života, pomáhali mi raziť cestu vpred, nachádzať svetlo života na jasnej modrej oblohe, kde sa používa základná modrá farba pre spektrum farieb dúhy: modrá + žltá, váž si ochrannú modrú farbu, modrej farby má človek veľmi málo, vytvára človeku charizmatický pokoj čistoty, aby sa spájal so svojim stvoriteľom, zo svojou podstatou.

Osobne Ďakujem tým, ktorí mi nerozumeli, ani sa nesnažili mi porozumieť, v momente som bola nežiadúca osoba, robili mi chladič života, pri mojom hľadaní svetla slnka života, tak sa aktivovala základná červená farba pre spektrum farieb dúhy: červená + žltá, váž si v pokore červenú farbu, ponúka nápady je známkou spojenia s Bohom Univerza.

Nakoniec odkaz všetkým ľuďom planéty Zem: ľavá ruka robí mimiku rozhlasu – počuť = plodného Abraháma, pravá ruka robí mimiku televízie – vidieť = vodcu Mojžiša. Vchádzame do novej éry života, kde človek si potrebuje dať priestor pre prácu s mysľou: počuť a mať vízie s Bohom Univerza. Tak, ako je záučná doba 100 dní zaučiť sa na prácu, tak si treba cvičiť myseľ, pre pochopenie nových pokrokových dianí v každom obore, na to sú štúdie, ako naštartovať mozog rôznymi hravými spôsobmi.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 12.03.2021

Dňa 20.03.2021 sa konala konferencia pre zjednotenie všetkých ľudí sveta v ôsmych bodov. Učivo „Manuál života“ na web stránke: www.immanuel.eu = „Boh s nami“ je pripravené pre všetkých ľudí sveta. Moje motto znie: „Nehľadaj vinníkov, ale Božích poslov, pre každý moment svojho života, zvedavým lúčom lásky otvoríš a prejdeš 16 Božích tajomstiev pokroku:

 1. úvod: sila človeka určená pre mier
 2. štyri živly a prvky v človeku
 3. štvorprúdová okružná cesta – krížová cesta po novom
 4. miluj seba, miluj blížneho, miluj Boha za dary kraľovania, alebo zodpovednosť udržať Božie
 5. základ Noemovho korábu
 6. prvá plavba za plodným Abrahámom
 7. druhá plavba za vodcom Mojžišom
 8. tretia plavba, pristátie Noema – prijatá koruna života
 9. otec a matka
 10. automatika jadra bunky a ducha človeka
 11. rozpoznávať pohyb: minulosť, prítomnosť a budúcnosť – tretie oko
 12. radosť zo zdravého rozumu
 13. prsteň – svätožiara človeka zvládnuté živly na prvky
 14. pavúčia sieť a tanec života
 15. zdravá bunka, obhájený dar boha
 16. záver – poďakovanie

Bolo povedané mojim rodičom, že takýto človek sa rodí raz za tisíc rokov, za bieleho dňa v rannom veku mne osobne bolo povedané, že mám svetové poslanie, neznáme bytosti som sebavedomé vysmiala, argumentom, že všetko je už dávno vymyslené, sami vidíte, že som nič nevymyslela, všetko tu bolo, len som to poukladala, pre naplnenie zmyslu života. Hovorili mi ďalší, že mám svetové poslanie. V roku 1989 prišiel mojom živote zlom, začala som pracovať na učive dňom i nocou pre tieto dni zobúdzajúceho sa človeka, oblečeného vo zvieracej koži. Máš možnosť, vyzliecť si zvieraciu kožu, to znamená zoznámiť sa z učením pre používanie zdravého rozumu, načúvaním a spoznávať tajomstvá Boha Univerzum, tak spoločne vojdeme do nového veku. Motto novoveku: „Človek pre človeka je svetelným informátorom, novým pokrokovým svetlom pre životnú cestu používania zdravého rozumu pre ducha človeka“. Odhaľujme nové tajomstvá určené pre zábavu človeka, použiť lúč lásky.

V Bardejove 26.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť